جعبه ساندویچ | جعبه سوخاری | جعبه سیب زمینی | لیوان کاغذی | محصولات فست فودی

آخرین بروز رسانی : پائیز ۱۳۹۷

محصولات فست فودی: طراحی و چاپ اختصاصی جعبه های سوخاری، جعبه ساندویچ، جعبه همبرگر و جعبه ساندویچ بر روی کاغذ ایندلبرد ۲۵۰ گرمی بهداشتی و رنگی. طراحی و چاپ لیوان کاغذی ۲۲۰ سی سی مخصوص آب، چای و … و همچنین لیوان ۳۶۰ سی سی مخصوص نوشابه و … .

محصولات فست فودی بیرون بر

جعبه ساندویچ

| سایز ۷×۷×۳۰.۵ | کاغذ ایندلبرد ۲۵۰ گرم بهداشتی | چاپ رنگی

جعبه ساندویچ
تیراژ ۱۰ روزه قالب
۱۰۰۰ عدد 15.800.000 فایل PSD
۲۰۰۰ عدد 28.000.000
۵۰۰۰ عدد 65.000.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
  جعبه ها صحافی شده و آماده استفاده می باشد.

جعبه همبرگر

| سایز ۸×۱۳×۱۳ | کاغذ ایندلبرد ۲۵۰ گرم بهداشتی | چاپ رنگی

جعبه همبرگر شاپرک
تیراژ ۱۰ روزه قالب
۱۰۰۰ عدد 15.800.000 فایل PSD
۲۰۰۰ عدد 28.000.000
۵۰۰۰ عدد 65.000.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
  انتهای جعبه ها صحافی شده و آماده استفاده می باشد.

جعبه سوخاری

| سایز ۱۲×۷.۸×۲۱.۸ | کاغذ ایندلبرد ۲۵۰ گرم بهداشتی | چاپ رنگی

جعبه سوخاری
تیراژ ۱۰ روزه قالب
۱۰۰۰ عدد 19.000.000 فایل PSD
۲۰۰۰ عدد 34.000.000
۵۰۰۰ عدد 82.000.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • انتهای جعبه ها صحافی شده و آماده استفاده می باشد.

جعبه سیب زمینی مخروطی

| سایز ۵.۵×۱۱×۷.۸ | کاغذ ایندلبرد ۲۵۰ گرم بهداشتی | چاپ رنگی

جعبه سیب زمینی شاپرک
تیراژ ۱۰ روزه قالب
۱۰۰۰ عدد 8.250.000 فایل PSD
۲۰۰۰ عدد 14.900.000
۵۰۰۰ عدد 33.000.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • انتهای جعبه ها صحافی شده و آماده استفاده می باشد.

محصولات فست فودی داخل سالن

ظرف سوخاری

| سایز ۱۴.۵×۲۱.۵ | کاغذ ایندلبرد ۲۵۰ گرم بهداشتی | چاپ رنگی

ظرف سوخاری داخل سالن شاپرک
تیراژ ۱۰ روزه قالب
۱۰۰۰ عدد 7.300.000 فایل PSD
۲۰۰۰ عدد 13.000.000
۵۰۰۰ عدد 30.000.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

ظرف سیب زمینی

| سایز ۱۴×۱۱ | کاغذ ایندلبرد ۲۵۰ گرم بهداشتی | چاپ رنگی

ظرف سیب زمینی داخل سالن شاپرک
تیراژ ۱۰ روزه قالب
۱۰۰۰ عدد 5.000.000 فایل PSD
۲۰۰۰ عدد 8.800.000
۵۰۰۰ عدد 20.500.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

زیر سینی

| سایز ۴۸×۳۴ | کاغذ گلاسه ۱۳۵ و تحریر ۸۰ | چاپ رنگی

زیر سینی شاپرک
تیراژ تحریر ۸۰ گرم گلاسه ۱۳۵ گرم
۱۰۰۰ عدد 3.790.000 5.470.000
۲۰۰۰ عدد 5.650.000 8.980.000
۵۰۰۰ عدد 13.000.000 24.500.000
 • زمان چاپ ۸ روز و زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

زیر سینی

| سایز ۲۴×۳۴ | کاغذ گلاسه ۱۳۵ و تحریر ۸۰ | چاپ رنگی

زیر سینی شاپرک
تیراژ تحریر ۸۰ گرم گلاسه ۱۳۵ گرم
۱۰۰۰ عدد 1.960.000 2.830.000
۲۰۰۰ عدد 2.880.000 4.720.000
۵۰۰۰ عدد 5.550.000 10.070.000
 • زمان چاپ ۸ روز و زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

لیوان کاغذی

لیوان کاغذی

| ۲۲۰ سی سی | کاغذ ایندلبرد ۲۵۰ گرم بهداشتی | چاپ رنگی

لیوان کاغذی 220 شاپرک
تیراژ ۱۳ روزه قالب
۱۰۰۰ عدد 366.000 فایل PSD
۲۰۰۰ عدد 732.000
۵۰۰۰ عدد 1.830.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

لیوان کاغذی

| ۳۶۰ سی سی | کاغذ ایندلبرد ۲۵۰ گرم بهداشتی | چاپ رنگی

لیوان کاغذی 360 شاپرک
تیراژ ۱۳ روزه قالب
۱۰۰۰ عدد 439.000 فایل PSD
۲۰۰۰ عدد 878.000
۵۰۰۰ عدد 2.195.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تعرفه طراحی محصولات فست فودی

 • طراحی اختصاصی طبق اطلاعات، لوگو، رنگ سازمانی و درخواست شما انجام می شود و طرح اولیه برای شما ارسال می کردد. در صورتی که کلیت طرح اولیه را پذیرفتید می توانید تا ۳ بار روی همان طرح ویرایش دهید. در صورتی که طرح اولیه مورد پسند نباشد تا ۲ بار دیگر و با توجه به خواسته های شما طرح جدید ارسال می گردد.
طراحی اختصاصی محصولات فست فودی
طراحی جعبه سوخاری بیرون بر
۴۰.۰۰۰ تومان
طراحی جعبه همبرگر
۳۵.۰۰۰ تومان
طراحی جعبه ساندویچ
۳۵.۰۰۰ تومان
طراحی جعبه مخروطی سیب زمینی
۳۵.۰۰۰ تومان
طراحی ظرف سوخاری داخل سالن
۲۵.۰۰۰ تومان
طراحی ظرف سیب زمینی داخل سالن
۲۵.۰۰۰ تومان
طراحی زیر سینی ۳۴×۴۸
۲۵.۰۰۰ تومان
طراحی زیر سینی ۳۴×۲۴ ۲۰.۰۰۰ تومان
طراحی لیوان کاغذی ۲۰.۰۰۰ تومان

جعبه ساندویچ | جعبه سوخاری | جعبه سیب زمینی | زیرسینی | محصولات فست فودی | جعبه ساندویچ | جعبه سوخاری | جعبه سیب زمینی | زیرسینی | محصولات فست فودی