جعبه ساندویچ | جعبه مرغ سوخاری | جعبه سیب زمینی | لیوان کاغذی | محصولات فست فودی

آخرین بروز رسانی : پائیز ۱۳۹۷

محصولات فست فودی: طراحی و چاپ اختصاصی جعبه های سوخاری، جعبه ساندویچ، جعبه همبرگر و جعبه ساندویچ بر روی کاغذ ایندلبرد ۲۵۰ گرمی بهداشتی و رنگی. طراحی و چاپ لیوان کاغذی ۲۲۰ سی سی مخصوص آب، چای و … و همچنین لیوان ۳۶۰ سی سی مخصوص نوشابه و … .

محصولات فست فودی بیرون بر

جعبه ساندویچ شاپرک

جعبه ساندویچ

| سایز ۷×۷×۳۰.۵ | کاغذ ایندلبرد ۲۵۰ گرم بهداشتی | چاپ رنگی

تیراژ ۱۰ روزه قالب
۱۰۰۰ عدد 1.250.000 فایل PSD
۲۰۰۰ عدد 2.040.000
۵۰۰۰ عدد 4.600.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
  جعبه ها صحافی شده و آماده استفاده می باشد.
جعبه همبرگر شاپرک

جعبه همبرگر

| سایز ۸×۱۳×۱۳ | کاغذ ایندلبرد ۲۵۰ گرم بهداشتی | چاپ رنگی

تیراژ ۱۰ روزه قالب
۱۰۰۰ عدد 1.250.000 فایل PSD
۲۰۰۰ عدد 2.040.000
۵۰۰۰ عدد 4.600.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
  انتهای جعبه ها صحافی شده و آماده استفاده می باشد.
جعبه سوخاری

جعبه سوخاری

| سایز ۱۲×۷.۸×۲۱.۸ | کاغذ ایندلبرد ۲۵۰ گرم بهداشتی | چاپ رنگی

تیراژ ۱۰ روزه قالب
۱۰۰۰ عدد 1.445.000 فایل PSD
۲۰۰۰ عدد 2.575.000
۵۰۰۰ عدد 5.750.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • انتهای جعبه ها صحافی شده و آماده استفاده می باشد.
جعبه سیب زمینی شاپرک

جعبه سیب زمینی مخروطی

| سایز ۵.۵×۱۱×۷.۸ | کاغذ ایندلبرد ۲۵۰ گرم بهداشتی | چاپ رنگی

تیراژ ۱۰ روزه قالب
۱۰۰۰ عدد 660.000 فایل PSD
۲۰۰۰ عدد 1.100.000
۵۰۰۰ عدد 2.380.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • انتهای جعبه ها صحافی شده و آماده استفاده می باشد.

محصولات فست فودی داخل سالن

ظرف سوخاری داخل سالن شاپرک

ظرف سوخاری

| سایز ۱۴.۵×۲۱.۵ | کاغذ ایندلبرد ۲۵۰ گرم بهداشتی | چاپ رنگی

تیراژ ۱۰ روزه قالب
۱۰۰۰ عدد 570.000 فایل PSD
۲۰۰۰ عدد 970.000
۵۰۰۰ عدد 2.130.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
ظرف سیب زمینی داخل سالن شاپرک

ظرف سیب زمینی

| سایز ۱۴×۱۱ | کاغذ ایندلبرد ۲۵۰ گرم بهداشتی | چاپ رنگی

تیراژ ۱۰ روزه قالب
۱۰۰۰ عدد 1.250.000 فایل PSD
۲۰۰۰ عدد 2.040.000
۵۰۰۰ عدد 4.600.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
زیر سینی شاپرک

زیر سینی

| سایز ۴۸×۳۴ | کاغذ گلاسه ۱۳۵ و تحریر ۸۰ | چاپ رنگی

تیراژ تحریر ۸۰ گرم گلاسه ۱۳۵ گرم
۱۰۰۰ عدد 379.000 547.000
۲۰۰۰ عدد 565.000 898.000
۵۰۰۰ عدد 900.000 2.085.000
 • زمان چاپ ۸ روز و زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
زیر سینی شاپرک

زیر سینی

| سایز ۲۴×۳۴ | کاغذ گلاسه ۱۳۵ و تحریر ۸۰ | چاپ رنگی

تیراژ تحریر ۸۰ گرم گلاسه ۱۳۵ گرم
۱۰۰۰ عدد 196.000 283.000
۲۰۰۰ عدد 288.000 472.000
۵۰۰۰ عدد 555.000 1.007.000
 • زمان چاپ ۸ روز و زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

لیوان کاغذی

لیوان کاغذی 220 شاپرک

لیوان کاغذی

| ۲۲۰ سی سی | کاغذ ایندلبرد ۲۵۰ گرم بهداشتی | چاپ رنگی

تیراژ ۱۳ روزه قالب
۱۰۰۰ عدد 273.000 فایل PSD
۲۰۰۰ عدد 546.000
۵۰۰۰ عدد 1.329.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
لیوان کاغذی 360 شاپرک

لیوان کاغذی

| ۳۶۰ سی سی | کاغذ ایندلبرد ۲۵۰ گرم بهداشتی | چاپ رنگی

تیراژ ۱۳ روزه قالب
۱۰۰۰ عدد 369.000 فایل PSD
۲۰۰۰ عدد 738.000
۵۰۰۰ عدد 1.845.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تعرفه طراحی محصولات فست فودی

 • طراحی اختصاصی طبق اطلاعات، لوگو، رنگ سازمانی و درخواست شما انجام می شود و طرح اولیه برای شما ارسال می کردد. در صورتی که کلیت طرح اولیه را پذیرفتید می توانید تا ۳ بار روی همان طرح ویرایش دهید. در صورتی که طرح اولیه مورد پسند نباشد تا ۲ بار دیگر و با توجه به خواسته های شما طرح جدید ارسال می گردد.
طراحی اختصاصی محصولات فست فودی
طراحی جعبه سوخاری بیرون بر
۴۰.۰۰۰ تومان
طراحی جعبه همبرگر
۳۵.۰۰۰ تومان
طراحی جعبه ساندویچ
۳۵.۰۰۰ تومان
طراحی جعبه مخروطی سیب زمینی
۳۵.۰۰۰ تومان
طراحی ظرف سوخاری داخل سالن
۲۵.۰۰۰ تومان
طراحی ظرف سیب زمینی داخل سالن
۲۵.۰۰۰ تومان
طراحی زیر سینی ۳۴×۴۸
۲۵.۰۰۰ تومان
طراحی زیر سینی ۳۴×۲۴ ۲۰.۰۰۰ تومان
طراحی لیوان کاغذی ۲۰.۰۰۰ تومان