کارت تبریک با طرح اختصاصی
گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش یووی براق – تیراژ ۱۰۰۰ عدد
سایز نوع چاپ ۹ روزه ۴ روزه
۱۴٫۵×۲۰ یکرو 695.000 740.000
دورو 840.000 890.000
۱۴×۱۴ یکرو 560.000 598.000
دورو 685.000 720.000
 تقیم رومیزی | سال ۱۳۹۴ | گروه چا
پ شاپرک
کارت تبریک با طرح اختصاصی
سایز ۱۴٫۵×۲۰ یا ۱۴×۱۴ – گلاسه ۲۵۰ گرم بدون روکش
تیراژ نوع چاپ قیمت (تومان) زمان تحویل
۱۰۰ عدد یکرو 150.000 یکروزه
دورو ( داخل تک رنگ مشکی)
205.000
۲۰۰ عدد یکرو 270.000 یکروزه
دورو ( داخل تک رنگ مشکی)
375.000
۳۰۰ عدد یکرو 370.000 یکروزه
دورو ( داخل تک رنگ مشکی)
550.000


پاکت کارت تبریک | تحریر ۸۰ گرم | سفیــد | ۱۶×۲۱

تیراژ ۱۰۰ عدد ۲۰۰ عدد ۳۰۰ عدد ۱۰۰۰ عدد
قیمت (تومان) ۱۴٫۰۰۰ 28٫۰۰۰ 36٫۰۰۰ ۱40٫۰۰۰

هزینه طراحی کارت تبریک اختصاصی یکرو ۳۰٫۰۰۰ تومان و دورو ۳۵٫۰۰۰ تومان می باشد.
در صورت استفاده از طرح های آماده موجود در زیر هزینه طراحی یکرو ۲۰٫۰۰۰ تومان و دورو ۲۵٫۰۰۰ تومان خواهد شد.
امکان درج لوگو، نام و مشخصات شرکت شما در تمام قسمت های کارت های تبریک موجود می باشد.

KT18 KT1
KT7 KT6
KT2 KT5
KT4 KT3
KT12 KT4
KT11 KT9
KT8 KT17
KT15 KT14
KT16 KT13
KT19
KT20 KT28 KT27
KT21 KT22 KT23
KT24 KT25 KT26