کارت تبریک با طرح اختصاصی
گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش یووی براق – تیراژ ۱۰۰۰ عدد
سایز نوع چاپ ۹ روزه 5 روزه
۱۴٫۵×۲۰ یکرو 880.000 955.000
دورو 1.075.000 1.150.000
۱۴×۱۴ یکرو 718.000 778.000
دورو 874.000 934.000
 تقیم رومیزی | سال ۱۳۹۴ | گروه چا
پ شاپرک
کارت تبریک با طرح اختصاصی
سایز ۱۴٫۵×۲۰ یا ۱۴×۱۴ – گلاسه ۲۵۰ گرم بدون روکش
تیراژ نوع چاپ قیمت (تومان) زمان تحویل
۱۰۰ عدد یکرو 195.000 2 روز کاری
دورو ( داخل تک رنگ مشکی)
270.000
۲۰۰ عدد یکرو 340.000 2 روز کاری
دورو ( داخل تک رنگ مشکی)
490.000
۳۰۰ عدد یکرو 470.000 2 روز کاری
دورو ( داخل تک رنگ مشکی)
695.000


پاکت کارت تبریک | تحریر ۸۰ گرم | سفیــد خام

تیراژ ۱۰۰ عدد ۲۰۰ عدد ۳۰۰ عدد ۱۰۰۰ عدد
سایز 22×16 45٫۰۰۰ 70٫۰۰۰ 100٫۰۰۰ 300٫۰۰۰
سایز 16×16 45٫۰۰۰ 70٫۰۰۰ 100٫۰۰۰ 300٫۰۰۰

هزینه طراحی کارت تبریک اختصاصی یکرو ٫۰۰۰ تومان و دورو 70٫۰۰۰ تومان می باشد.
در صورت استفاده از طرح های آماده موجود در زیر هزینه طراحی یکرو 40٫۰۰۰ تومان و دورو 50٫۰۰۰ تومان خواهد شد.
امکان درج لوگو، نام و مشخصات شرکت شما در تمام قسمت های کارت های تبریک موجود می باشد.
امکان چاپ پاکت اختصاصی کارت تبریک نیز وجود دارد که می توانید از طریق تلگرام یا تماس تلفنی از هزینه آن مطلع شوید.

KT18 KT1
KT7 KT6
KT2 KT5
KT4 KT3
KT12 KT4
KT11 KT9
KT8 KT17
KT15 KT14
KT16 KT13
KT19
KT20 KT28 KT27
KT21 KT22 KT23
KT24 KT25 KT26