تقویم رومیزی با طرح اختصاصی شما
۱۳ برگ دورو گلاسه ۲۰۰ گرم | پایه گلاسه ۳۰۰ گرم سفید | سایز ۱۰×۲۲٫۵ سانت

تیراژ قیمت (تومان)
۵۰۰ عدد ۱٫۴۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰ عدد ۲٫۱۷۰٫۰۰۰

۱- شما می توانید طرح آماده خود را در سایز فوق ارسال نمائید تا برایتان چاپ شود.
۲- همچنین می توانید از طرح آماده ما استفاده کنید. فضای رو و پشت تقویم رومیزی بصورت اختصاصی قابل طراحی بوده و هزینه طراحی فضای تقویم ۷۰٫۰۰۰ تومان می باشد.

نمونه طرح آماده تقویم رومیزی