تقویم رومیزی با طرح اختصاصی

تعداد تحویل ۸ تا ۱۰ روز کاری (تومان)
۵۰۰ عدد ۱.۱۵۰.۰۰۰
۱۰۰۰ عدد ۲.۱۰۰.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۳.۶۰۰.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۸.۱۰۰.۰۰۰
  • سایز صفحات تقویم ۲۲.۵×۱۰ می باشد.
  • رنگ فنر و پایه گالینگور سفید رنگ می باشد.
  • تعداد ۱۳ برگ دورو گلاسه ۲۰۰ گرم با طرح اختصاصی شما.
  • (یک طرح تقویم آماده و رایکان در زیر جهت دانلود وجود دارد. هر طرح دیگری نیز با همین هزینه قابل اجرا می باشد.)
تعداد تحویل ۸ تا ۱۰ روز کاری (تومان)
۵۰۰ عدد ۱.۹۵۰.۰۰۰
۱۰۰۰ عدد ۲.۷۰۰.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۴.۳۰۰.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۹.۱۰۰.۰۰۰
  • سایز صفحات تقویم ۱۴.۵×۲۰ می باشد.
  • رنگ فنر و پایه گالینگور مشکی رنگ می باشد.
  • تعداد ۱۳ برگ دورو گلاسه ۲۰۰ گرم با طرح اختصاصی شما.
  • (یک طرح تقویم آماده و رایکان در زیر جهت دانلود وجود دارد. هر طرح دیگری نیز با همین هزینه قابل اجرا می باشد.)

تعرفه طراحی تقویم رومیزی اختصاصی

  • هزینه طراحی با طرح آماده شرکت با اطلاعات اختصاصی شما : ۶۰.۰۰۰ تومان

نمونه تقویم رومیزی اختصاصی

رومیزی اختصاصی سایز ۲۰×۱۴.۵

رومیزی اختصاصی سایز ۲۲.۵×۱۰