تقویم رومیزی با طرح اختصاصی

تعداد تحویل 10 تا ۱2 روز کاری (تومان)
۵۰۰ عدد 3.650.000
۱۰۰۰ عدد 5.985.000
۲۰۰۰ عدد 10.780.000
5۰۰۰ عدد 24.900.000
  • سایز صفحات تقویم ۲۲×۱۰ می باشد.
  • رنگ فنر و پایه: سفید / مشکی / قرمز / آبی
  • تعداد ۱۳ برگ دورو گلاسه ۲۰۰ گرم با طرح اختصاصی شما.
  • (چند طرح تقویم آماده و رایگان در زیر جهت دانلود وجود دارد. هر طرح دیگری نیز با همین هزینه قابل اجرا می باشد.)
تعداد تحویل 10 تا ۱2 روز کاری (تومان)
۵۰۰ عدد 4.600.000
۱۰۰۰ عدد 7.300.000
۲۰۰۰ عدد 12.700.000
5۰۰۰ عدد 28.600.000
  • سایز صفحات تقویم ۱۴.۵×۲۰ می باشد.
  • رنگ فنر و پایه: سفید / مشکی / قرمز / آبی
  • تعداد ۱۳ برگ دورو گلاسه ۲۰۰ گرم با طرح اختصاصی شما.
  • (چند طرح تقویم آماده و رایگان در زیر جهت دانلود وجود دارد. هر طرح دیگری نیز با همین هزینه قابل اجرا می باشد.)

نمونه کارها

تعرفه طراحی تقویم رومیزی اختصاصی

  • هزینه طراحی با طرح آماده شرکت با اطلاعات اختصاصی شما : 10۰.۰۰۰ تومان

نمونه تقویم رومیزی اختصاصی

رومیزی اختصاصی سایز ۲۰×۱۴.۵

تقویم رومیزی اختصاصی

رومیزی اختصاصی سایز ۲۲×۱۰