تقویم رومیزی با طرح اختصاصی

تعداد تحویل 17 روز کاری (تومان)
۵۰۰ عدد 3.950.000
۱۰۰۰ عدد 0
۲۰۰۰ عدد 0
5۰۰۰ عدد 0
  • سایز صفحات تقویم ۲۲×۱۰ می باشد.
  • رنگ فنر و پایه: سفید / مشکی / قرمز / آبی
  • تعداد ۱۳ برگ دورو گلاسه ۲۰۰ گرم با طرح اختصاصی شما.
  • (چند طرح تقویم آماده و رایگان در زیر جهت دانلود وجود دارد. هر طرح دیگری نیز با همین هزینه قابل اجرا می باشد.)
تعداد تحویل 17 روز کاری (تومان)
۵۰۰ عدد 4.880.000
۱۰۰۰ عدد 0
۲۰۰۰ عدد 0
5۰۰۰ عدد 0
  • سایز صفحات تقویم ۱۴.۵×۲۰ می باشد.
  • رنگ فنر و پایه: سفید / مشکی / قرمز / آبی
  • تعداد ۱۳ برگ دورو گلاسه ۲۰۰ گرم با طرح اختصاصی شما.
  • (چند طرح تقویم آماده و رایگان در زیر جهت دانلود وجود دارد. هر طرح دیگری نیز با همین هزینه قابل اجرا می باشد.)

نمونه کارها

تعرفه طراحی تقویم رومیزی اختصاصی

  • هزینه طراحی با طرح آماده شرکت با اطلاعات اختصاصی شما : 10۰.۰۰۰ تومان

نمونه تقویم رومیزی اختصاصی

رومیزی اختصاصی سایز ۲۰×۱۴.۵

تقویم رومیزی اختصاصی

رومیزی اختصاصی سایز ۲۲×۱۰