تقویم رومیزی با طرح اختصاصی

تعداد تحویل 10 تا ۱2 روز کاری (تومان)
۵۰۰ عدد 3.300.000
۱۰۰۰ عدد 5.250.000
۲۰۰۰ عدد 9.100.000
  • سایز صفحات تقویم ۲۲×۱۰ می باشد.
  • رنگ فنر و پایه گالینگور سفید رنگ می باشد.
  • تعداد ۱۳ برگ دورو گلاسه ۲۰۰ گرم با طرح اختصاصی شما.
  • (یک طرح تقویم آماده و رایگان در زیر جهت دانلود وجود دارد. هر طرح دیگری نیز با همین هزینه قابل اجرا می باشد.)
تعداد تحویل 10 تا ۱2 روز کاری (تومان)
۵۰۰ عدد 4.240.000
۱۰۰۰ عدد 6.490.000
۲۰۰۰ عدد 11.150.000
  • سایز صفحات تقویم ۱۴.۵×۲۰ می باشد.
  • رنگ فنر و پایه گالینگور مشکی رنگ می باشد.
  • تعداد ۱۳ برگ دورو گلاسه ۲۰۰ گرم با طرح اختصاصی شما.
  • (یک طرح تقویم آماده و رایگان در زیر جهت دانلود وجود دارد. هر طرح دیگری نیز با همین هزینه قابل اجرا می باشد.)

نمونه کارها

تعرفه طراحی تقویم رومیزی اختصاصی

  • هزینه طراحی با طرح آماده شرکت با اطلاعات اختصاصی شما : ۶۰.۰۰۰ تومان

نمونه تقویم رومیزی اختصاصی

رومیزی اختصاصی سایز ۲۰×۱۴.۵

تقویم رومیزی اختصاصی

رومیزی اختصاصی سایز ۲۲×۱۰