Showing all 13 results

فولدر تبلیغاتی کد 202

چاپ انواع فولدر تبلیغاتی با قالب آماده کد 202
فولدر تبلیغاتی کد 202

فولدر تبلیغاتی کد 202 ، یک فولدر 2 لت می باشد که 2 عدد برگه بزرگتر از A4 به هم چسبیده می باشد که دارای جیب می باشد. این نوع فولدر چسبی بوده و بصورت صحافی شده و آماده تحویل میگردد و دارای جای سی دی و کارت ویزیت می باشد.

 • کاغذ گلاسه 200، 250 و 300 گرم
 • چاپ رنگی، تکرنگ و دو رنگ
 • انواع روکش سلفون مات و براق، یووی براق
 • انواع خدمات یووی موضعی، طلاکوب و نقره کوب
 • تیراژ 500 عدد به بالا
 • دارای جیب، فضای کارت ویزیت و فضای سی دی
 • صحافی شده و ساخته شده تحویل میگردد
 • زمان تحویل 8 الی 10 روز کاری

فولدر تبلیغاتی کد 204

چاپ انواع فولدر تبلیغاتی با قالب آماده کد 204
فولدر تبلیغاتی کد 204

فولدر تبلیغاتی کد 204 ، یک فولدر 2 لت است که 2 عدد برگه بزرگتر از A4 به هم چسبیده بوده و دارای جیب می باشد. این نوع فولدر چسبی بوده و بصورت صحافی شده و آماده تحویل میگردد.

 • کاغذ گلاسه 200، 250 و 300 گرم
 • چاپ رنگی، تکرنگ و دو رنگ
 • انواع روکش سلفون مات و براق، یووی براق
 • انواع خدمات یووی موضعی، طلاکوب و نقره کوب
 • تیراژ 500 عدد به بالا
 • دارای جیب فانتزی
 • صحافی شده و ساخته شده تحویل میگردد
 • زمان تحویل 8 الی 10 روز کاری

فولدر تبلیغاتی کد 208

چاپ فولدر تبلیغاتی کد 208
فولدر تبلیغاتی کد 208

فولدر تبلیغاتی کد 208 ، یک فولدر 3 لت می باشد که 3 عدد برگه بزرگتر از A4 به هم چسبیده می باشد که برگه وسطی آن دارای جیب می باشد. این نوع فولدر را بعلت داشت صفحات زیاد میتوا بعنوان یک کاتالوگ هم استفاده نمود و محصولات و خدمات خود را روی فولدر معرفی کنید.

 • کاغذ گلاسه 200، 250 و 300 گرم
 • چاپ رنگی، تکرنگ و دو رنگ
 • انواع روکش سلفون مات و براق، یووی براق
 • انواع خدمات یووی موضعی، طلاکوب و نقره کوب
 • تیراژ 500 عدد به بالا
 • دارای جیب مناسب جهت نگهداری کاغذ، بروشور و …
 • صحافی شده و ساخته شده تحویل میگردد
 • زمان تحویل 8 الی 10 روز کاری

فولدر عطف دار کد 203

فولدر عطف دار کد آماده 203
فولدر عطف دار کد 203

فولدر عطف دار کد 203 ، یک فولدر 2 لت می باشد که 2 عدد برگه بزرگتر از A4 به هم چسبیده می باشد که دارای جیب می باشد. این نوع فولدر چسبی بوده و بصورت صحافی شده و آماده تحویل میگردد و دارای جای سی دی و کارت ویزیت می باشد و به دلیل وجود عطف در این فولدر میتوان تعداد بیشتری کاغذ و کاتالوگ در داخل فولدر قرار داد.

 • کاغذ گلاسه 200، 250 و 300 گرم
 • چاپ رنگی، تکرنگ و دو رنگ
 • انواع روکش سلفون مات و براق، یووی براق
 • انواع خدمات یووی موضعی، طلاکوب و نقره کوب
 • تیراژ 500 عدد به بالا
 • دارای جیب، فضای کارت ویزیت و فضای سی دی
 • صحافی شده و ساخته شده تحویل میگردد
 • زمان تحویل 8 الی 10 روز کاری

فولدر قالب اختصاصی سایز باز 33×70

فولد با قالب اختصاصی
فولدر قالب اختصاصی سایز باز 33×70

فولدر کاغذی با قالب اختصاصی ، بدین معنی می باشد که شما میتوانید یک فولدر اختصاصی با طراحی خودتان و مدل برش خودتان داشته باشید. ماکسیمم سایز چاپی این فولدر می تواند 29×69 باشد.

 • کاغذ گلاسه 200، 250 و 300 گرم
 • چاپ رنگی، تکرنگ و دو رنگ
 • انواع روکش سلفون مات و براق، یووی براق
 • انواع خدمات یووی موضعی، طلاکوب و نقره کوب
 • تیراژ 500 عدد به بالا
 • سایز و قالب دلخواه شما
 • بصورت قفلی و یا مدل صحافی چسبی
 • زمان تحویل 8 الی 10 روز کاری

فولدر قالب اختصاصی سایز باز 35×50

چاپ انواع قالب اختصاصی
فولدر قالب اختصاصی سایز باز 35×50

فولدر کاغذی با قالب اختصاصی ، بدین معنی می باشد که شما میتوانید یک فولدر اختصاصی با طراحی خودتان و مدل برش خودتان داشته باشید. ماکسیمم سایز چاپی این فولدر می تواند 34×49 باشد.

 • کاغذ گلاسه 200، 250 و 300 گرم
 • چاپ رنگی، تکرنگ و دو رنگ
 • انواع روکش سلفون مات و براق، یووی براق
 • انواع خدمات یووی موضعی، طلاکوب و نقره کوب
 • تیراژ 500 عدد به بالا
 • سایز و قالب دلخواه شما
 • بصورت قفلی و یا مدل صحافی چسبی
 • زمان تحویل 8 الی 10 روز کاری

فولدر قالب اختصاصی سایز باز 45×60

چاپ انواع فولدر با قالب اختصاصی
فولدر قالب اختصاصی سایز باز 45×60

فولدر کاغذی با قالب اختصاصی ، بدین معنی می باشد که شما میتوانید یک فولدر اختصاصی با طراحی خودتان و مدل برش خودتان داشته باشید. ماکسیمم سایز چاپی این فولدر می تواند 44×59 باشد.

 • کاغذ گلاسه 200، 250 و 300 گرم
 • چاپ رنگی، تکرنگ و دو رنگ
 • انواع روکش سلفون مات و براق، یووی براق
 • انواع خدمات یووی موضعی، طلاکوب و نقره کوب
 • تیراژ 500 عدد به بالا
 • سایز و قالب دلخواه شما
 • بصورت قفلی و یا مدل صحافی چسبی
 • زمان تحویل 8 الی 10 روز کاری

فولدر قالب اختصاصی سایز باز 50×70

چاپ فولدر قالب اختصاصس
فولدر قالب اختصاصی سایز باز 50×70

فولدر کاغذی با قالب اختصاصی ، بدین معنی می باشد که شما میتوانید یک فولدر اختصاصی با طراحی خودتان و مدل برش خودتان داشته باشید. ماکسیمم سایز چاپی این فولدر می تواند 49×69 باشد.

 • کاغذ گلاسه 200، 250 و 300 گرم
 • چاپ رنگی، تکرنگ و دو رنگ
 • انواع روکش سلفون مات و براق، یووی براق
 • انواع خدمات یووی موضعی، طلاکوب و نقره کوب
 • تیراژ 500 عدد به بالا
 • سایز و قالب دلخواه شما
 • بصورت قفلی و یا مدل صحافی چسبی
 • زمان تحویل 8 الی 10 روز کاری

فولدر کاغذی کد 201

چاپ انواع فولدر کاغذی و تبلیغاتی کد 201
فولدر کاغذی کد 201

فولدر تبلیغاتی کد 201 ، یک فولدر 2 لت می باشد که 2 عدد برگه بزرگتر از A4 به هم چسبیده می باشد که دارای جیب می باشد. این نوع فولدر قفلی بوده و به همین دلیل از نظر هزینه مقرون به صرفه تر می باشد.

 • کاغذ گلاسه 200، 250 و 300 گرم
 • چاپ رنگی، تکرنگ و دو رنگ
 • انواع روکش سلفون مات و براق، یووی براق
 • انواع خدمات یووی موضعی، طلاکوب و نقره کوب
 • تیراژ 500 عدد به بالا
 • دارای جیب مناسب جهت نگهداری کاغذ، بروشور و …
 • مدل قفلی بوده و بصورت باز تحویل میگردد
 • زمان تحویل 8 الی 10 روز کاری

فولدر کاغذی کد 201 اقتصادی

چاپ تنواع فولدر کاغذی اقتصادی با قالب آماده کد 201
فولدر کاغذی کد 201 اقتصادی

فولدر کاغذی کد 201 اقتصادی، یک فولدر 2 لت می باشد که 2 عدد برگه بزرگتر از A4 به هم چسبیده می باشد که دارای جیب می باشد. این نوع فولدر قفلی بوده و در آن از کاغذ مقوای پشت طوسی استفاده میشود که به همین دلیل از نظر هزینه مقرون به صرفه تر می باشد.

 • مقوا پشت طوسی 200، 250 و 300 گرم
 • چاپ رنگی، تکرنگ و دو رنگ
 • فولدر اقتصادی و ارزان و جایگزین مناسب پوشه
 • بدون روکش و امکان تولید با روکش
 • تیراژ 500 عدد به بالا
 • دارای جیب مناسب
 • بصورت قفلی و بصورت باز تحویل میگردد
 • زمان تحویل 8 الی 10 روز کاری

فولدر کاغذی کد 205

چاپ انواع فولدر تبلیغاتی و کاغذی با قالب آماده کد 205
فولدر کاغذی کد 205

فولدر کاغذی کد 205 ، یک فولدر 2 لت است که 2 عدد برگه بزرگتر از A4 به هم چسبیده بوده و دارای جیب و فضای مناسب برای کارت ویزیت می باشد. این نوع فولدر چسبی بوده و بصورت صحافی شده و آماده تحویل میگردد.

 • کاغذ گلاسه 200، 250 و 300 گرم
 • چاپ رنگی، تکرنگ و دو رنگ
 • انواع روکش سلفون مات و براق، یووی براق
 • انواع خدمات یووی موضعی، طلاکوب و نقره کوب
 • تیراژ 500 عدد به بالا
 • دارای جیب و فضای کارت ویزیت
 • صحافی شده و ساخته شده تحویل میگردد
 • زمان تحویل 8 الی 10 روز کاری

فولدر کاغذی کد 206

چاپ انواع فولدر کاغذی کد 206
فولدر کاغذی کد 206

فولدر کاغذی کد 206 ، یک فولدر 2 لت است که 2 عدد برگه بزرگتر از A4 به هم چسبیده بوده و دارای جیب و فضای مناسب برای کارت ویزیت می باشد. این نوع فولدر چسبی بوده و بصورت صحافی شده و آماده تحویل میگردد.

 • کاغذ گلاسه 200، 250 و 300 گرم
 • چاپ رنگی، تکرنگ و دو رنگ
 • انواع روکش سلفون مات و براق، یووی براق
 • انواع خدمات یووی موضعی، طلاکوب و نقره کوب
 • تیراژ 500 عدد به بالا
 • دارای جیب و فضای کارت ویزیت
 • صحافی شده و ساخته شده تحویل میگردد
 • زمان تحویل 8 الی 10 روز کاری

فولدر کاغذی کد 207

چاپ انواع فولدر کاغذی تبلیغاتی کد 207
فولدر کاغذی کد 207

فولدر کاغذی کد 207 ، یک فولدر 2 لت است که 2 عدد برگه بزرگتر از A4 به هم چسبیده بوده و دارای جیب و فضای مناسب برای کارت ویزیت می باشد. این نوع فولدر چسبی بوده و بصورت صحافی شده و آماده تحویل میگردد.

 • کاغذ گلاسه 200، 250 و 300 گرم
 • چاپ رنگی، تکرنگ و دو رنگ
 • انواع روکش سلفون مات و براق، یووی براق
 • انواع خدمات یووی موضعی، طلاکوب و نقره کوب
 • تیراژ 500 عدد به بالا
 • دارای جیب و فضای کارت ویزیت
 • صحافی شده و ساخته شده تحویل میگردد
 • زمان تحویل 8 الی 10 روز کاری