post

چاپ تراکت | طراحی تراکت | چاپ شاپرک مرکز تخصصی طراحی و چاپ تراکت

آخرین بروز رسانی : بهار ۱۳۹۷

تراکت: تراکت یکی از ساده ترین و در عین حال گسترده ترین نوع تبلیغات چاپی در فضاهای عمومی می باشد. اگر قصد تبلیغ و اطلاع رسانی بصورت مستقیم در سطح عمومی را دارید، استفاده از تراکت های شکیل و رنگی مناسب ترین روش می باشد زیرا هم هزینه آن نسبت به دیگر تبلیغات چاپی مناسب تر بوده و هم به مستقیم ترین روش اطلاع رسانی انجام می شود. تراکت در سایز های متفاوت و جنس های مختلف طراحی و چاپ می شود که بسته به سطح تبلیغات، بودجه و میزان مطلب میتوان انتخاب کرد.

چاپ تراکت | سایز A6 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت | سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۲۰.۰۰۰ ۲۹.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰ ۳۴.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۲۶.۰۰۰ ۳۶.۰۰۰ ۳۲.۰۰۰ ۴۲.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۴۶.۰۰۰ ۵۵.۰۰۰ ۵۶.۰۰۰ ۶۶.۰۰۰
۱۰.۰۰۰ عدد ۹۰.۰۰۰ ۱۰۸.۰۰۰ ۱۱۰.۰۰۰ ۱۲۹.۵۰۰
۱۵.۰۰۰ عدد ۱۳۴.۰۰۰ ۱۶۰.۰۰۰ ۱۶۳.۰۰۰ ۱۹۲.۰۰۰
۲۰.۰۰۰ عدد ۱۷۷.۰۰۰ ۲۱۱.۰۰۰ ۲۱۵.۰۰۰ ۲۵۳.۵۰۰
۳۰.۰۰۰ عدد ۲۶۲.۰۰۰ ۳۱۴.۰۰۰ ۳۱۹.۰۰۰ ۳۷۶.۰۰۰
۴۰.۰۰۰ عدد ۳۴۶.۰۰۰ ۴۱۴.۰۰۰ ۴۲۱.۰۰۰ ۴۹۶.۰۰۰
۵۰.۰۰۰ عدد ۴۲۸.۰۰۰ ۵۱۲.۰۰۰ ۵۲۱.۰۰۰ ۶۱۴.۰۰۰
۱۰۰.۰۰۰ عدد ۸۵۶.۰۰۰ ۱.۰۲۳.۰۰۰ ۱.۰۴۲.۰۰۰ ۱.۲۲۸.۰۰۰
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۴۰.۰۰۰ ۵۰.۰۰۰
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

تراکت | سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۲۳.۰۰۰ ۳۳.۵۰۰ ۲۸.۰۰۰ ۳۸.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۳۳.۵۰۰ ۴۳.۵۰۰ ۳۸.۰۰۰ ۴۹.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۶۶.۰۰۰ ۷۵.۰۰۰ ۷۶.۰۰۰ ۸۵.۰۰۰
۱۰.۰۰۰ عدد ۱۲۹.۰۰۰ ۱۴۷.۰۰۰ ۱۴۹.۰۰۰ ۱۶۷.۰۰۰
۱۵.۰۰۰ عدد ۱۹۲.۰۰۰ ۲۱۸.۰۰۰ ۲۲۱.۰۰۰ ۲۴۷.۰۰۰
۲۰.۰۰۰ عدد ۲۵۳.۰۰۰ ۲۸۸.۰۰۰ ۲۹۲.۰۰۰ ۳۲۶.۰۰۰
۳۰.۰۰۰ عدد ۳۷۶.۰۰۰ ۴۲۸.۰۰۰ ۴۳۳.۰۰۰ ۴۸۵.۰۰۰
۴۰.۰۰۰ عدد ۴۹۶.۰۰۰ ۵۶۴.۰۰۰ ۵۷۲.۰۰۰ ۶۳۹.۰۰۰
۵۰.۰۰۰ عدد ۶۱۴.۰۰۰ ۶۹۸.۰۰۰ ۷۰۷.۰۰۰ ۷۹۱.۰۰۰
۱۰۰.۰۰۰ عدد ۱.۲۲۸.۰۰۰ ۱.۳۹۵.۰۰۰ ۱.۴۱۴.۰۰۰ ۱.۵۸۱.۰۰۰
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۴۸.۰۰۰ ۵۵.۰۰۰
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

تراکت | سایز ۱۴×۱۰ | A6 | گلاسه ۱۲۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۵۰۰۰ عدد ۵۹.۰۰۰ ۶۶.۰۰۰ ۶۵.۰۰۰ ۷۳.۰۰۰
۱۰.۰۰۰ عدد ۱۱۶.۰۰۰ ۱۲۹.۰۰۰ ۱۲۷.۰۰۰ ۱۴۳.۰۰۰
۱۵.۰۰۰ عدد ۱۷۲.۰۰۰ ۱۹۲.۰۰۰ ۱۷۳.۰۰۰ ۱۹۲.۰۰۰
۲۰.۰۰۰ عدد ۲۲۷.۰۰۰ ۲۵۳.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰ ۲۸۰.۰۰۰
۳۰.۰۰۰ عدد ۳۳۶.۰۰۰ ۳۷۶.۰۰۰ ۳۷۱.۰۰۰ ۴۱۶.۰۰۰
۴۰.۰۰۰ عدد ۴۴۴.۰۰۰ ۴۹۶.۰۰۰ ۴۸۹.۰۰۰ ۵۴۹.۰۰۰
۵۰.۰۰۰ عدد ۵۴۹.۰۰۰ ۶۱۴.۰۰۰ ۶۰۵.۰۰۰ ۶۷۹.۰۰۰
۱۰۰.۰۰۰ عدد ۱.۰۹۷.۰۰۰ ۱.۲۲۸.۰۰۰ ۱.۲۰۹.۰۰۰ ۱.۳۵۸.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تراکت | سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | گلاسه ۱۷۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۴۸.۰۰۰ ۶۱.۰۰۰ ۵۵.۰۰۰ ۶۷.۰۰۰
۴۰۰۰ عدد ۷۵.۰۰۰ ۸۹.۰۰۰ ۸۱.۰۰۰ ۹۵.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت | سایز A5 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت | سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۴۰.۰۰۰ ۵۷.۰۰۰ ۵۰.۰۰۰ ۶۷.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۵۱.۰۰۰ ۷۱.۰۰۰ ۶۰.۰۰۰ ۸۰.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۹۰.۰۰۰ ۱۰۸.۰۰۰ ۱۱۳.۰۰۰ ۱۲۳.۰۰۰
۱۰.۰۰۰ عدد ۱۷۶.۰۰۰ ۲۱۲.۰۰۰ ۲۲۱.۰۰۰ ۲۴۱.۰۰۰
۱۵.۰۰۰ عدد ۲۶۲.۰۰۰ ۳۱۴.۰۰۰ ۳۲۹.۰۰۰ ۳۵۸.۰۰۰
۲۰.۰۰۰ عدد ۳۴۶.۰۰۰ ۴۱۵.۰۰۰ ۴۳۴.۰۰۰ ۴۷۲.۰۰۰
۳۰.۰۰۰ عدد ۵۱۳.۰۰۰ ۶۱۶.۰۰۰ ۶۴۴.۰۰۰ ۷۰۱.۰۰۰
۴۰.۰۰۰ عدد ۶۷۷.۰۰۰ ۸۱۲.۰۰۰ ۸۵۰.۰۰۰ ۹۲۵.۰۰۰
۵۰.۰۰۰ عدد ۸۳۷.۰۰۰ ۱.۰۰۴.۰۰۰ ۱.۰۵۱.۰۰۰ ۱.۱۴۴.۰۰۰
۱۰۰.۰۰۰ عدد ۱.۶۷۴.۰۰۰ ۲.۰۰۹.۰۰۰ ۲.۱۰۲.۰۰۰ ۲.۲۲۸.۰۰۰
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۷۹.۰۰۰ ۹۹.۰۰۰
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

تراکت | سایز ۱۴.۸×۲۱ | A5 دقیق | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۴۹.۰۰۰ ۷۸.۰۰۰ ۶۴.۰۰۰ ۹۳.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۶۱.۰۰۰ ۸۹.۰۰۰ ۷۶.۰۰۰ ۱۰۴.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۱۰۶.۰۰۰ ۱۳۳.۰۰۰ ۱۱۸.۰۰۰ ۱۵۵.۰۰۰
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۹۲.۰۰۰ ۱۲۵.۰۰۰
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

تراکت | سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۴۶.۰۰۰ ۶۷.۰۰۰ ۵۶.۰۰۰ ۷۶.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۶۷.۰۰۰ ۸۶.۰۰۰ ۷۶.۰۰۰ ۹۶.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۱۳۰.۰۰۰ ۱۴۸.۰۰۰ ۱۴۵.۰۰۰ ۱۶۳.۰۰۰
۱۰.۰۰۰ عدد ۲۵۵.۰۰۰ ۲۹۰.۰۰۰ ۲۸۴.۰۰۰ ۳۱۹.۰۰۰
۱۵.۰۰۰ عدد ۳۷۸.۰۰۰ ۴۳۱.۰۰۰ ۴۲۲.۰۰۰ ۴۷۴.۰۰۰
۲۰.۰۰۰ عدد ۴۹۹.۰۰۰ ۵۶۸.۰۰۰ ۵۵۷.۰۰۰ ۶۲۶.۰۰۰
۳۰.۰۰۰ عدد ۷۴۱.۰۰۰ ۸۴۴.۰۰۰ ۸۲۷.۰۰۰ ۹۲۹.۰۰۰
۴۰.۰۰۰ عدد ۹۷۸.۰۰۰ ۱.۱۱۳.۰۰۰ ۱.۰۹۰.۰۰۰ ۱.۲۲۶.۰۰۰
۵۰.۰۰۰ عدد ۱.۲۰۹.۰۰۰ ۱.۳۷۶.۰۰۰ ۱.۳۴۹.۰۰۰ ۱.۵۱۶.۰۰۰
۱۰۰.۰۰۰ عدد ۲.۴۱۸.۰۰۰ ۲.۷۵۳.۰۰۰ ۲.۶۹۷.۰۰۰ ۳.۰۳۲.۰۰۰
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۹۶.۰۰۰ ۱۱۰.۰۰۰
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

تراکت | سایز ۱۴×۲۰ | A5 | گلاسه ۱۲۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۵۰۰۰ عدد ۱۱۶.۰۰۰ ۱۳۰.۰۰۰ ۱۳۰.۰۰۰ ۱۴۵.۰۰۰
۱۰.۰۰۰ عدد ۲۲۷.۰۰۰ ۲۵۵.۰۰۰ ۲۵۵.۰۰۰ ۲۸۴.۰۰۰
۱۵.۰۰۰ عدد ۳۳۸.۰۰۰ ۳۷۸.۰۰۰ ۳۷۸.۰۰۰ ۴۲۲.۰۰۰
۲۰.۰۰۰ عدد ۴۴۵.۰۰۰ ۴۹۹.۰۰۰ ۴۹۹.۰۰۰ ۵۵۷.۰۰۰
۳۰.۰۰۰ عدد ۶۶۱.۰۰۰ ۷۴۱.۰۰۰ ۷۴۱.۰۰۰ ۸۲۷.۰۰۰
۴۰.۰۰۰ عدد ۸۷۲.۰۰۰ ۹۷۸.۰۰۰ ۹۷۸.۰۰۰ ۱.۰۹۰.۰۰۰
۵۰.۰۰۰ عدد ۱.۰۷۹.۰۰۰ ۱.۲۰۹.۰۰۰ ۱.۲۰۹.۰۰۰ ۱.۳۴۹.۰۰۰
۱۰۰.۰۰۰ عدد ۲.۱۵۸.۰۰۰ ۲.۴۱۸.۰۰۰ ۲.۴۱۸.۰۰۰ ۲.۶۹۷.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تراکت | سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | گلاسه ۱۷۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۹۵.۰۰۰ ۱۲۰.۰۰۰ ۱۰۳.۰۰۰ ۱۲۸.۰۰۰
۴۰۰۰ عدد ۱۴۹.۰۰۰ ۱۷۷.۰۰۰ ۱۶۲.۰۰۰ ۱۹۲.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت | سایز A4 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت | سایز ۲۹×۲۰ | A4 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۷۷.۰۰۰ ۱۱۳.۰۰۰ ۹۷.۰۰۰ ۱۳۳.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۹۸.۰۰۰ ۱۴۰.۰۰۰ ۱۲۲.۰۰۰ ۱۶۱.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۱۷۹.۰۰۰ ۲۱۷.۰۰۰ ۲۰۹.۰۰۰ ۲۴۷.۰۰۰
۱۰.۰۰۰ عدد ۳۵۱.۰۰۰ ۴۲۵.۰۰۰ ۴۱۰.۰۰۰ ۴۸۴.۰۰۰
۱۵.۰۰۰ عدد ۵۲۱.۰۰۰ ۶۳۱.۰۰۰ ۶۰۸.۰۰۰ ۷۱۹.۰۰۰
۲۰.۰۰۰ عدد ۶۸۷.۰۰۰ ۸۳۳.۰۰۰ ۸۰۳.۰۰۰ ۹۸۴.۰۰۰
۳۰.۰۰۰ عدد ۱.۰۲۰.۰۰۰ ۱.۲۳۷.۰۰۰ ۱.۱۹۱.۰۰۰ ۱.۴۰۸.۰۰۰
۴۰.۰۰۰ عدد ۱.۳۴۶.۰۰۰ ۱.۶۳۲.۰۰۰ ۱.۵۷۲.۰۰۰ ۱.۸۵۷.۰۰۰
۵۰.۰۰۰ عدد ۱.۶۶۵.۰۰۰ ۲.۰۱۸.۰۰۰ ۱.۹۴۴.۰۰۰ ۲.۲۹۷.۰۰۰
۱۰۰.۰۰۰ عدد ۳.۳۲۹.۰۰۰ ۴.۰۳۶.۰۰۰ ۳.۸۸۷.۰۰۰ ۴.۵۹۴.۰۰۰
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۱۵۵.۰۰۰ ۱۹۵.۰۰۰
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

تراکت | سایز ۲۹.۷×۲۱ | A4 دقیق | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۹۷.۰۰۰ ۱۵۵.۰۰۰ ۱۱۷.۰۰۰ ۱۷۷.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۱۲۱.۰۰۰ ۱۷۷.۰۰۰ ۱۴۷.۰۰۰ ۲۰۲.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۲۱۲.۰۰۰ ۲۶۴.۰۰۰ ۲۴۲.۰۰۰ ۲۹۴.۰۰۰
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۱۷۵.۰۰۰ ۲۳۰.۰۰۰
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

تراکت | سایز ۲۹×۲۰ | A4 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۹۰.۰۰۰ ۱۳۲.۰۰۰ ۱۱۰.۰۰۰ ۱۵۲.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۱۳۲.۰۰۰ ۱۷۰.۰۰۰ ۱۵۲.۰۰۰ ۱۹۰.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۲۶۲.۰۰۰ ۲۹۶.۰۰۰ ۲۹۲.۰۰۰ ۳۲۵.۰۰۰
۱۰.۰۰۰ عدد ۵۱۴.۰۰۰ ۵۸۰.۰۰۰ ۵۷۲.۰۰۰ ۶۳۷.۰۰۰
۱۵.۰۰۰ عدد ۷۶۲.۰۰۰ ۸۶۱.۰۰۰ ۸۵۰.۰۰۰ ۹۴۶.۰۰۰
۲۰.۰۰۰ عدد ۱.۰۰۶.۰۰۰ ۱.۱۳۷.۰۰۰ ۱.۱۲۱.۰۰۰ ۱.۲۴۸.۰۰۰
۳۰.۰۰۰ عدد ۱.۴۹۳.۰۰۰ ۱.۶۸۷.۰۰۰ ۱.۶۶۴.۰۰۰ ۱.۸۵۳.۰۰۰
۴۰.۰۰۰ عدد ۱.۹۷۰.۰۰۰ ۲.۲۲۶.۰۰۰ ۲.۱۹۶.۰۰۰ ۲.۴۴۴.۰۰۰
۵۰.۰۰۰ عدد ۲.۴۳۷.۰۰۰ ۲.۷۵۳.۰۰۰ ۲.۷۱۶.۰۰۰ ۳.۰۲۳.۰۰۰
۱۰۰.۰۰۰ عدد ۴.۸۷۳.۰۰۰ ۵.۵۰۶.۰۰۰ ۵.۴۳۱.۰۰۰ ۶.۰۴۵.۰۰۰
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۱۹۲.۰۰۰ ۲۱۹.۰۰۰
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

تراکت | سایز ۲۸×۲۰ | A4 | گلاسه ۱۲۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۵۰۰۰ عدد ۲۳۰.۰۰۰ ۲۶۰.۰۰۰ ۲۵۱.۰۰۰ ۲۸۶.۰۰۰
۱۰.۰۰۰ عدد ۴۵۱.۰۰۰ ۵۱۰.۰۰۰ ۴۹۲.۰۰۰ ۵۶۱.۰۰۰
۱۵.۰۰۰ عدد ۶۶۹.۰۰۰ ۷۵۷.۰۰۰ ۷۳۰.۰۰۰ ۸۳۲.۰۰۰
۲۰.۰۰۰ عدد ۸۸۳.۰۰۰ ۹۹۸.۰۰۰ ۹۶۴.۰۰۰ ۱.۰۹۸.۰۰۰
۳۰.۰۰۰ عدد ۱.۳۱۱.۰۰۰ ۱.۴۸۲.۰۰۰ ۱.۴۳۱.۰۰۰ ۱.۶۳۰.۰۰۰
۴۰.۰۰۰ عدد ۱.۷۳۰.۰۰۰ ۱.۹۵۵.۰۰۰ ۱.۸۸۸.۰۰۰ ۲.۱۵۱.۰۰۰
۵۰.۰۰۰ عدد ۲.۱۳۹.۰۰۰ ۲.۴۱۸.۰۰۰ ۲.۳۳۴.۰۰۰ ۲.۶۶۰.۰۰۰
۱۰۰.۰۰۰ عدد ۴.۲۷۸.۰۰۰ ۴.۸۳۶.۰۰۰ ۴.۶۶۹.۰۰۰ ۵.۳۲۰.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تراکت | سایز ۲۹×۲۰ | A4 | گلاسه ۱۷۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۱۸۸.۰۰۰ ۲۳۹.۰۰۰ ۲۰۲.۰۰۰ ۲۵۹.۰۰۰
۴۰۰۰ عدد ۲۹۹.۰۰۰ ۳۵۵.۰۰۰ ۳۱۹.۰۰۰ ۳۸۱.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت | سایز B6 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت | سایز ۱۷×۱۲ | B6 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۲۸.۰۰۰ ۴۸.۰۰۰ ۳۳.۰۰۰ ۵۳.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۴۰.۰۰۰ ۵۹.۰۰۰ ۴۶.۰۰۰ ۶۵.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۷۰.۰۰۰ ۹۳.۰۰۰ ۸۰.۰۰۰ ۱۰۳.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تراکت | سایز ۱۷×۱۲ | B6 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۳۶.۰۰۰ ۵۵.۰۰۰ ۴۰.۰۰۰ ۶۰.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۵۲.۰۰۰ ۷۰.۰۰۰ ۵۸.۰۰۰ ۷۶.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۹۸.۰۰۰ ۱۲۴.۰۰۰ ۱۰۲.۰۰۰ ۱۳۴.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت | سایز B5 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت | سایز ۲۴×۱۷ | B5 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۵۶.۰۰۰ ۹۶.۰۰۰ ۶۶.۰۰۰ ۱۰۶.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۷۹.۰۰۰ ۱۱۸.۰۰۰ ۹۰.۰۰۰ ۱۲۹.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۱۴۰.۰۰۰ ۱۸۵.۰۰۰ ۱۵۵.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تراکت | سایز ۲۴×۱۷ | B5 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۷۱.۰۰۰ ۱۰۹.۰۰۰ ۸۰.۰۰۰ ۱۱۹.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۱۰۵.۰۰۰ ۱۴۰.۰۰۰ ۱۱۵.۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۱۹۶.۰۰۰ ۲۴۷.۰۰۰ ۲۱۰.۰۰۰ ۲۶۵.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت | سایز B4 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت | سایز ۳۴×۲۴ | B4 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۱۱۲.۰۰۰ ۱۹۱.۰۰۰ ۱۳۲.۰۰۰ ۲۱۱.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۱۵۷.۰۰۰ ۲۳۶.۰۰۰ ۱۷۷.۰۰۰ ۲۵۶.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۲۸۰.۰۰۰ ۳۷۰.۰۰۰ ۳۱۰.۰۰۰ ۴۰۰.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تراکت | سایز ۳۴×۲۴ | B4 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۱۴۴.۰۰۰ ۲۱۸.۰۰۰ ۱۵۹.۰۰۰ ۲۳۲.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۲۰۹.۰۰۰ ۲۸۰.۰۰۰ ۲۲۴.۰۰۰ ۲۹۵.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۳۹۰.۰۰۰ ۴۹۰.۰۰۰ ۴۱۰.۰۰۰ ۵۱۰.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت | سایز A3 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت | سایز ۴۲×۲۹.۷ | A3 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۲۱۸.۰۰۰ ۳۴۷.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۲۸۰.۰۰۰ ۴۲۵.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد  ۶۶۰.۰۰۰  ۶۸۳.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تراکت | سایز ۴۲×۲۹.۷ | A3 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۲۵۷.۰۰۰ ۳۸۶.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۳۴۷.۰۰۰ ۴۹۲.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۷۷۲.۰۰۰ ۷۹۵.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تعرفه طراحی تراکت

 • هزینه طراحی توسط نرم افزار طراحی شاپرک رایگان می باشد. (خود مشتریان به راحتی می توانند طراحی کنند)
 • هزینه طراحی طبق نمونه های آماده موجود در سایت جهت تراکت ۱۰.۰۰۰ تومان از طراحی اختصاصی ارزانتر می باشد. کلیت طرح و رنگ طبق طرح انتخابی می باشد و مطالب، لوگو و اطلاعات شما جایگزین خواهد شد. امکان یکبار ویرایش نیز وجود دارد. (اجراء توسط تیم طراحی شاپرک)
 • طراحی اختصاصی طبق اطلاعات، لوگو، رنگ سازمانی و درخواست شما جهت تراکت انجام می گردد. امکان ۳ بار ویرایش و یا تغییر طرح نیز وجود دارد. (اجراء توسط تیم طراحی شاپرک)
طراحی اختصاصی تراکـت (تومان)
تراکت A6 یا B6 یکـرو ۲۰٫۰۰۰
دورو ۲۵.۰۰۰
تراکت A5 یا B5 یکـرو ۲۵.۰۰۰
دورو ۳۰.۰۰۰
تراکت A4 یا B4 یکـرو ۳۰.۰۰۰
دورو ۳۵.۰۰۰