post

چاپ تراکت | طراحی تراکت | چاپ شاپرک مرکز تخصصی طراحی و چاپ تراکت

آخرین بروز رسانی : بهار ۱۳۹۷

تراکت: تراکت یکی از ساده ترین و در عین حال گسترده ترین نوع تبلیغات چاپی در فضاهای عمومی می باشد. اگر قصد تبلیغ و اطلاع رسانی بصورت مستقیم در سطح عمومی را دارید، استفاده از تراکت های شکیل و رنگی مناسب ترین روش می باشد زیرا هم هزینه آن نسبت به دیگر تبلیغات چاپی مناسب تر بوده و هم به مستقیم ترین روش اطلاع رسانی انجام می شود. تراکت در سایز های متفاوت و جنس های مختلف طراحی و چاپ می شود که بسته به سطح تبلیغات، بودجه و میزان مطلب میتوان انتخاب کرد.

چاپ تراکت | سایز A6 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت | سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 22.000 32.000 32.000 42.000
۲۰۰۰ عدد 31.500 44.000 46.000 59.000
۵۰۰۰ عدد 62.000 77.000 82.000 97.000
۱۰.۰۰۰ عدد 125.000 155.000 166.000 196.000
۱۵.۰۰۰ عدد 182.000 225.000 241.000 285.000
۲۰.۰۰۰ عدد 245.000 303.000 324.000 383.000
۳۰.۰۰۰ عدد 364.000 449.000 481.000 570.000
۴۰.۰۰۰ عدد 475.000 587.000 629.000 744.000
۵۰.۰۰۰ عدد 595.000 732.000 786.000 929.000
۱۰۰.۰۰۰ عدد 1.176.000 1.451.000 1.556.000 1.840.000
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 61.000 73.500
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

تراکت | سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 34.000 43.500 44.000 53.000
۲۰۰۰ عدد 54.500 67.000 69.000 82.000
۵۰۰۰ عدد 116.000 136.000 136.000 156.000
۱۰.۰۰۰ عدد 227.000 267.000 267.000 306.000
۱۵.۰۰۰ عدد 338.000 396.000 396.000 454.000
۲۰.۰۰۰ عدد 445.000 522.000 522.000 592.000
۳۰.۰۰۰ عدد 661.000 775.000 775.000 889.000
۴۰.۰۰۰ عدد 872.000 1.023.000 1.023.000 1.173.000
۵۰.۰۰۰ عدد 1.079.000 1.265.000 1.265.000 1.451.000
۱۰۰.۰۰۰ عدد 2.158.000 2.530.000 2.530.000 2.902.000
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 84.000 97.000
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

تراکت | سایز ۱۴×۱۰ | A6 | گلاسه ۱۲۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 57.500 69.500 72.500 84.500
۵۰۰۰ عدد 118.000 132.000 138.000 151.000
۱۰.۰۰۰ عدد 236.000 262.000 272.000 300.000
۱۵.۰۰۰ عدد 353.000 391.000 405.000 448.000
۲۰.۰۰۰ عدد 466.000 516.000 536.000 590.000
۳۰.۰۰۰ عدد 691.000 767.000 794.000 876.000
۴۰.۰۰۰ عدد 912.000 1.012.000 1.048.000 1.156.000
۵۰.۰۰۰ عدد 1.127.000 1.251.000 1.297.000 1.429.000
۱۰۰.۰۰۰ عدد 2.255.000 2.503.000 2.592.000 2.859.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تراکت | سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | گلاسه ۱۷۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 99.000 114.000 116.000 131.000
۴۰۰۰ عدد 181.000 201.000 198.000 217.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت | سایز A5 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت | سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 43.500 62.000 58.500 77.000
۲۰۰۰ عدد 62.000 87.500 82.000 107.000
۵۰۰۰ عدد 124.000 154.000 148.000 178.000
۱۰.۰۰۰ عدد 248.000 307.000 299.000 358.000
۱۵.۰۰۰ عدد 362.000 446.000 435.000 520.000
۲۰.۰۰۰ عدد 486.000 602.000 585.000 701.000
۳۰.۰۰۰ عدد 722.000 892.000 870.000 1.039.000
۴۰.۰۰۰ عدد 944.000 1.166.000 1.135.000 1.358.000
۵۰.۰۰۰ عدد 1.179.000 1.456.000 1.418.000 1.696.000
۱۰۰.۰۰۰ عدد 2.334.000 2.884.000 2.808.000 3.358.000
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 102.000 127.000
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

تراکت | سایز ۱۴.۸×۲۱ | A5 دقیق | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 59.000 976.000 74.000 112.000
۲۰۰۰ عدد 85.000 129.000 104.500 148.000
۵۰۰۰ عدد 157.000 208.000 181.000 233.000
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 124.000 168.000
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

تراکت | سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 68.000 8.700 83.000 101.000
۲۰۰۰ عدد 108.000 133.000 128.000 153.000
۵۰۰۰ عدد 233.000 273.000 257.000 297.000
۱۰.۰۰۰ عدد 457.000 535.000 504.000 582.000
۱۵.۰۰۰ عدد 678.000 794.000 748.000 864.000
۲۰.۰۰۰ عدد 895.000 1.048.000 987.000 1.140.000
۳۰.۰۰۰ عدد 1.328.000 1.556.000 1.465.000 1.693.000
۴۰.۰۰۰ عدد 1.752.000 2.053.000 1.933.000 2.233.000
۵۰.۰۰۰ عدد 2.167.000 2.539.000 2.390.000 2.762.000
۱۰۰.۰۰۰ عدد 4.334.000 5.078.000 4.780.000 5.524.000
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 148.000 173.000
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

تراکت | سایز ۱۴×۲۰ | A5 | گلاسه ۱۲۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 114.000 138.000 133.000 157.000
۵۰۰۰ عدد 236.000 264.000 262.000 288.000
۱۰.۰۰۰ عدد 469.000 525.000 513.000 570.000
۱۵.۰۰۰ عدد 699.000 783.000 766.000 850.000
۲۰.۰۰۰ عدد 924.000 1.034.000 1.012.000 1.122.000
۳۰.۰۰۰ عدد 1.370.000 1.019.000 1.502.000 1.664.000
۴۰.۰۰۰ عدد 1.809.000 2.024.000 1.982.000 2.196.000
۵۰.۰۰۰ عدد 2.237.000 2.503.000 2.450.000 2.716.000
۱۰۰.۰۰۰ عدد 4.474.000 5.006.000 4.900.000 5.433.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تراکت | سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | گلاسه ۱۷۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 198.000 218.000 232.000 252.000
۴۰۰۰ عدد 362.000 387.000 396.000 422.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت | سایز A4 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت | سایز ۲۹×۲۰ | A4 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 87.000 124.000 107.000 143.000
۲۰۰۰ عدد 124.000 172.000 148.000 197.000
۵۰۰۰ عدد 247.000 306.000 277.000 335.000
۱۰.۰۰۰ عدد 495.000 616.000 558.000 679.000
۱۵.۰۰۰ عدد 720.000 897.000 811.000 988.000
۲۰.۰۰۰ عدد 970.000 1.206.000 1.092.000 1.329.000
۳۰.۰۰۰ عدد 1.439.000 1.792.000 1.620.000 1.973.000
۴۰.۰۰۰ عدد 1.879.000 2.340.000 2.118.000 2.578.000
۵۰.۰۰۰ عدد 2.348.000 2.923.000 2.644.000 3.220.000
۱۰۰.۰۰۰ عدد 4.648.000 5.786.000 5.237.000 6.375.000
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 174.000 223.000
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

تراکت | سایز ۲۹.۷×۲۱ | A4 دقیق | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 117.000 194.000 137.000 213.000
۲۰۰۰ عدد 169.000 258.000 194.000 283.000
۵۰۰۰ عدد 313.000 417.000 342.000 447.000
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 218.000 307.000
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

تراکت | سایز ۲۹×۲۰ | A4 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 135.000 173.000 155.000 193.000
۲۰۰۰ عدد 216.000 266.000 241.000 291.000
۵۰۰۰ عدد 465.000 545.000 496.000 575.000
۱۰.۰۰۰ عدد 911.000 1.068.000 972.000 1.127.000
۱۵.۰۰۰ عدد 1.353.000 1.586.000 1.443.000 1.673.000
۲۰.۰۰۰ عدد 1.786.000 2.093.000 1.905.000 2.208.000
۳۰.۰۰۰ عدد 2.651.000 3.107.000 2.827.000 3.278.000
۴۰.۰۰۰ عدد 3.497.000 4.098.000 3.730.000 4.324.000
۵۰.۰۰۰ عدد 4.325.000 5.069.000 4.613.000 5.348.000
۱۰۰.۰۰۰ عدد 8.649.000 9.226.000
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 265.000 315.000
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

تراکت | سایز ۲۸×۲۰ | A4 | گلاسه ۱۲۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 227.000 278.000 252.000 303.000
۵۰۰۰ عدد 473.000 527.000 503.000 557.000
۱۰.۰۰۰ عدد 946.000 1.051.000 1.000.000 1.107.000
۱۵.۰۰۰ عدد 1.411.000 1.569.000 1.492.000 1.652.000
۲۰.۰۰۰ عدد 1.863.000 2.071.000 1.968.000 2.181.000
۳۰.۰۰۰ عدد 2.764.000 3.074.000 2.922.000 3.238.000
۴۰.۰۰۰ عدد 3.646.000 4.055.000 3.854.000 4.270.000
۵۰.۰۰۰ عدد 4.509.000 5.016.000 4.767.000 5.282.000
۱۰۰.۰۰۰ عدد 9.018.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تراکت | سایز ۲۹×۲۰ | A4 | گلاسه ۱۷۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 397.000 422.000 467.000 467.000
۴۰۰۰ عدد 725.000 755.000 795.000 820.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت | سایز B6 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت | سایز ۱۷×۱۲ | B6 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 34.000 55.500 44.000 65.500
۲۰۰۰ عدد 47.000 68.500 62.000 83.500
۵۰۰۰ عدد 86.000 111.000 106.000 131.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تراکت | سایز ۱۷×۱۲ | B6 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 62.000 84.000 72.000 93.000
۲۰۰۰ عدد 96.000 118.000 111.000 133.000
۵۰۰۰ عدد 206.000 236.000 226.000 256.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت | سایز B5 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت | سایز ۲۴×۱۷ | B5 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 67.000 112.000 82.000 127.000
۲۰۰۰ عدد 94.500 137.000 114.000 157.000
۵۰۰۰ عدد 171.000 222.000 195.500 247.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تراکت | سایز ۲۴×۱۷ | B5 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 122.000 166.000 137.000 180.000
۲۰۰۰ عدد 193.000 238.000 213.000 258.000
۵۰۰۰ عدد 413.000 473.000 438.000 496.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت | سایز B4 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت | سایز ۳۴×۲۴ | B4 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 134.000 223.000 154.000 243.000
۲۰۰۰ عدد 188.000 273.000 213.000 297.000
۵۰۰۰ عدد 343.000 445.000 372.000 475.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تراکت | سایز ۳۴×۲۴ | B4 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 244.000 333.000 263.000 353.000
۲۰۰۰ عدد 387.000 477.000 412.000 501.000
۵۰۰۰ عدد 825.000 940.000 855.000 970.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت | سایز A3 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت | سایز ۴۲×۲۹.۷ | A3 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 240.000 376.000
۲۰۰۰ عدد 333.000 460.000
۵۰۰۰ عدد
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تراکت | سایز ۴۲×۲۹.۷ | A3 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 392.000 598.000
۲۰۰۰ عدد 615.000 825.000
۵۰۰۰ عدد
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تعرفه طراحی تراکت

 • هزینه طراحی توسط نرم افزار طراحی شاپرک ۵۰۰۰ تومان می باشد. (خود مشتریان به راحتی می توانند طراحی کنند)
 • هزینه طراحی طبق نمونه های آماده موجود در سایت جهت تراکت ۱۰.۰۰۰ تومان از طراحی اختصاصی ارزانتر می باشد. کلیت طرح و رنگ طبق طرح انتخابی می باشد و مطالب، لوگو و اطلاعات شما جایگزین خواهد شد. امکان یکبار ویرایش نیز وجود دارد. (اجراء توسط تیم طراحی شاپرک)
 • طراحی اختصاصی طبق اطلاعات، لوگو، رنگ سازمانی و درخواست شما جهت تراکت انجام می گردد. امکان ۳ بار ویرایش و یا تغییر طرح نیز وجود دارد. (اجراء توسط تیم طراحی شاپرک)
طراحی اختصاصی تراکـت (تومان)
تراکت A6 یا B6 یکـرو ۲۰٫۰۰۰
دورو ۲۵.۰۰۰
تراکت A5 یا B5 یکـرو ۲۵.۰۰۰
دورو ۳۰.۰۰۰
تراکت A4 یا B4 یکـرو ۳۰.۰۰۰
دورو ۳۵.۰۰۰