تراکت | چاپ تراکت | طراحی تراکت | چاپ شاپرک مرکز تخصصی طراحی و چاپ

آخرین بروز رسانی : پائیز ۱۳۹۷

تراکت: تراکت یکی از ساده ترین و در عین حال گسترده ترین نوع تبلیغات چاپی در فضاهای عمومی می باشد. اگر قصد تبلیغ و اطلاع رسانی بصورت مستقیم در سطح عمومی را دارید، استفاده از تراکت های شکیل و رنگی مناسب ترین روش می باشد زیرا هم هزینه آن نسبت به دیگر تبلیغات چاپی مناسب تر بوده و هم به مستقیم ترین روش اطلاع رسانی انجام می شود. تراکت در سایز های متفاوت و جنس های مختلف طراحی و چاپ می شود که بسته به سطح تبلیغات، بودجه و میزان مطلب میتوان انتخاب کرد.

چاپ تراکت | سایز A6 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 21.000 30.000 31.000 41.000
۲۰۰۰ عدد 31.000 43.000 45.000 58.000
۵۰۰۰ عدد 60.000 75.000 80.000 95.000
۱۰.۰۰۰ عدد 125.000 155.000 166.000 196.000
۱۵.۰۰۰ عدد 182.000 225.000 241.000 285.000
۲۰.۰۰۰ عدد 245.000 303.000 324.000 383.000
۳۰.۰۰۰ عدد 364.000 449.000 481.000 570.000
۴۰.۰۰۰ عدد 475.000 587.000 629.000 744.000
۵۰.۰۰۰ عدد 595.000 732.000 786.000 929.000
۱۰۰.۰۰۰ عدد 1.176.000 1.451.000 1.556.000 1.840.000
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 59.000 72.000
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 33.000 43.000 43.000 52.000
۲۰۰۰ عدد 53.000 66.000 68.000 80.000
۵۰۰۰ عدد 114.000 133.000 133.000 153.000
۱۰.۰۰۰ عدد 227.000 267.000 267.000 306.000
۱۵.۰۰۰ عدد 338.000 396.000 396.000 454.000
۲۰.۰۰۰ عدد 445.000 522.000 522.000 592.000
۳۰.۰۰۰ عدد 661.000 775.000 775.000 889.000
۴۰.۰۰۰ عدد 872.000 1.023.000 1.023.000 1.173.000
۵۰.۰۰۰ عدد 1.079.000 1.265.000 1.265.000 1.451.000
۱۰۰.۰۰۰ عدد 2.158.000 2.530.000 2.530.000 2.902.000
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 82.000 95.000
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

چاپ تراکت

| سایز ۱۴×۱۰ | A6 | گلاسه ۱۲۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 49.000 61.000 63.000 76.000
۵۰۰۰ عدد 105.000 123.000 124.000 143.000
۱۰.۰۰۰ عدد 210.000 247.000 249.000 286.000
۱۵.۰۰۰ عدد 311.000 367.000 370.000 425.000
۲۰.۰۰۰ عدد 411.000 484.000 488.000 561.000
۳۰.۰۰۰ عدد 610.000 718.000 724.000 832.000
۴۰.۰۰۰ عدد 805.000 948.000 955.000 1.098.000
۵۰.۰۰۰ عدد 995.000 1.172.000 1.181.000 1.358.000
۱۰۰.۰۰۰ عدد 1.990.000 2.344.000 2.362.000 2.716.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | گلاسه ۱۷۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 97.000 112.000 114.000 128.000
۴۰۰۰ عدد 177.000 197.000 194.000 213.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

چاپ تراکت | سایز A5 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 42.000 60.000 57.000 75.000
۲۰۰۰ عدد 60.000 85.000 80.000 105.000
۵۰۰۰ عدد 122.000 151.000 145.000 175.000
۱۰.۰۰۰ عدد 248.000 307.000 299.000 358.000
۱۵.۰۰۰ عدد 362.000 446.000 435.000 520.000
۲۰.۰۰۰ عدد 486.000 602.000 585.000 701.000
۳۰.۰۰۰ عدد 722.000 892.000 870.000 1.039.000
۴۰.۰۰۰ عدد 944.000 1.166.000 1.135.000 1.358.000
۵۰.۰۰۰ عدد 1.179.000 1.456.000 1.418.000 1.696.000
۱۰۰.۰۰۰ عدد 2.334.000 2.884.000 2.808.000 3.358.000
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 99.000 125.000
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۸×۲۱ | A5 دقیق | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 58.000 952.000 72.000 109.000
۲۰۰۰ عدد 83.000 127.000 103.000 145.000
۵۰۰۰ عدد 154.000 204.000 177.000 228.000
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 122.000 165.000
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 67.000 85.000 81.000 99.000
۲۰۰۰ عدد 106.000 130.000 125.000 153.000
۵۰۰۰ عدد 228.000 268.000 252.000 291.000
۱۰.۰۰۰ عدد 457.000 535.000 504.000 582.000
۱۵.۰۰۰ عدد 678.000 794.000 748.000 864.000
۲۰.۰۰۰ عدد 895.000 1.048.000 987.000 1.140.000
۳۰.۰۰۰ عدد 1.328.000 1.556.000 1.465.000 1.693.000
۴۰.۰۰۰ عدد 1.752.000 2.053.000 1.933.000 2.233.000
۵۰.۰۰۰ عدد 2.167.000 2.539.000 2.390.000 2.762.000
۱۰۰.۰۰۰ عدد 4.334.000 5.078.000 4.780.000 5.524.000
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 145.000 170.000
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | گلاسه ۱۲۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 98.000 124.000 118.000 143.000
۵۰۰۰ عدد 211.000 247.000 235.000 271.000
۱۰.۰۰۰ عدد 421.000 494.000 470.000 543.000
۱۵.۰۰۰ عدد 626.000 733.000 698.000 806.000
۲۰.۰۰۰ عدد 826.000 968.000 922.000 1.064.000
۳۰.۰۰۰ عدد 1.226.000 1.436.000 1.368.000 1.579.000
۴۰.۰۰۰ عدد 1.617.000 1.895.000 1.805.000 2.083.000
۵۰.۰۰۰ عدد 2.000.000 2.344.000 2.232.000 2.576.000
۱۰۰.۰۰۰ عدد 9.999.999 4.687.000 4.464.000 5.152.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | گلاسه ۱۷۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 194.000 214.000 227.000 247.000
۴۰۰۰ عدد 355.000 379.000 388.000 414.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

چاپ تراکت | سایز A4 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

چاپ تراکت

| سایز ۲۹×۲۰ | A4 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 85.000 121.000 104.000 139.000
۲۰۰۰ عدد 122.000 169.000 145.000 193.000
۵۰۰۰ عدد 242.000 299.000 271.000 329.000
۱۰.۰۰۰ عدد 495.000 616.000 558.000 679.000
۱۵.۰۰۰ عدد 720.000 897.000 811.000 988.000
۲۰.۰۰۰ عدد 970.000 1.206.000 1.092.000 1.329.000
۳۰.۰۰۰ عدد 1.439.000 1.792.000 1.620.000 1.973.000
۴۰.۰۰۰ عدد 1.879.000 2.340.000 2.118.000 2.578.000
۵۰.۰۰۰ عدد 2.348.000 2.923.000 2.644.000 3.220.000
۱۰۰.۰۰۰ عدد 4.648.000 5.786.000 5.237.000 6.375.000
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 171.000 218.000
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

سفارش آنلاین

تراکت | سایز ۲۹.۷×۲۱ | A4 دقیق | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 114.000 189.000 134.000 208.000
۲۰۰۰ عدد 166.000 253.000 190.000 277.000
۵۰۰۰ عدد 307.000 409.000 335.000 438.000
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 214.000 300.000
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

تراکت | سایز ۲۹×۲۰ | A4 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 132.000 170.000 152.000 189.000
۲۰۰۰ عدد 212.000 261.000 236.000 285.000
۵۰۰۰ عدد 456.000 534.000 486.000 564.000
۱۰.۰۰۰ عدد 911.000 1.068.000 972.000 1.127.000
۱۵.۰۰۰ عدد 1.353.000 1.586.000 1.443.000 1.673.000
۲۰.۰۰۰ عدد 1.786.000 2.093.000 1.905.000 2.208.000
۳۰.۰۰۰ عدد 2.651.000 3.107.000 2.827.000 3.278.000
۴۰.۰۰۰ عدد 3.497.000 4.098.000 3.730.000 4.324.000
۵۰.۰۰۰ عدد 4.325.000 5.069.000 4.613.000 5.348.000
۱۰۰.۰۰۰ عدد 8.649.000 9.226.000
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 260.000 309.000
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

تراکت | سایز ۲۸×۲۰ | A4 | گلاسه ۱۲۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 197.000 246.000 221.000 270.000
۵۰۰۰ عدد 421.000 495.000 451.000 524.000
۱۰.۰۰۰ عدد 843.000 990.000 902.000 1.049.000
۱۵.۰۰۰ عدد 1.251.000 1.470.000 1.339.000 1.557.000
۲۰.۰۰۰ عدد 1.651.000 1.939.000 1.766.000 2.054.000
۳۰.۰۰۰ عدد 2.451.000 2.879.000 2.622.000 3.050.000
۴۰.۰۰۰ عدد 3.234.000 3.798.000 3.459.000 4.053.000
۵۰.۰۰۰ عدد 3.999.000 4.697.000 4.278.000 4.976.000
۱۰۰.۰۰۰ عدد 7.998.000 9.393.000 8.556.000 9.951.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تراکت | سایز ۲۹×۲۰ | A4 | گلاسه ۱۷۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 389.000 414.000 458.000 458.000
۴۰۰۰ عدد 711.000 740.000 779.000 804.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
چاپ تراکت تبلیغاتی

چاپ تراکت | سایز B6 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت | سایز ۱۷×۱۲ | B6 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 33.000 54.000 43.000 64.000
۲۰۰۰ عدد 46.000 67.000 60.000 81.000
۵۰۰۰ عدد 84.000 109.000 104.000 129.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تراکت | سایز ۱۷×۱۲ | B6 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 61.000 82.000 71.000 91.000
۲۰۰۰ عدد 94.000 116.000 109.000 130.000
۵۰۰۰ عدد 202.000 231.000 221.000 251.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت | سایز B5 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت | سایز ۲۴×۱۷ | B5 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 65.000 109.000 80.000 124.000
۲۰۰۰ عدد 92.000 135.000 112.000 154.000
۵۰۰۰ عدد 168.000 217.000 192.000 242.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تراکت | سایز ۲۴×۱۷ | B5 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 120.000 163.000 134.000 176.000
۲۰۰۰ عدد 189.000 233.000 209.000 253.000
۵۰۰۰ عدد 405.000 464.000 429.000 486.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت | سایز B4 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت | سایز ۳۴×۲۴ | B4 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 131.000 217.000 150.000 237.000
۲۰۰۰ عدد 184.000 267.000 209.000 291.000
۵۰۰۰ عدد 336.000 436.000 365.000 465.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تراکت | سایز ۳۴×۲۴ | B4 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 239.000 326.000 258.000 346.000
۲۰۰۰ عدد 379.000 467.000 404.000 491.000
۵۰۰۰ عدد 809.000 921.000 838.000 951.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت | سایز A3 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت | سایز ۴۲×۲۹.۷ | A3 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 234.000 367.000
۲۰۰۰ عدد 327.000 451.000
۵۰۰۰ عدد
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تراکت | سایز ۴۲×۲۹.۷ | A3 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 384.000 586.000
۲۰۰۰ عدد 603.000 809.000
۵۰۰۰ عدد
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تعرفه طراحی تراکت

 • هزینه طراحی توسط نرم افزار طراحی شاپرک ۵۰۰۰ تومان می باشد. (خود مشتریان به راحتی می توانند طراحی کنند)
 • هزینه طراحی طبق نمونه های آماده موجود در سایت جهت تراکت ۱۰.۰۰۰ تومان از طراحی اختصاصی ارزانتر می باشد. کلیت طرح و رنگ طبق طرح انتخابی می باشد و مطالب، لوگو و اطلاعات شما جایگزین خواهد شد. امکان یکبار ویرایش نیز وجود دارد. (اجراء توسط تیم طراحی شاپرک)
 • طراحی اختصاصی طبق اطلاعات، لوگو، رنگ سازمانی و درخواست شما جهت تراکت انجام می گردد. امکان ۳ بار ویرایش و یا تغییر طرح نیز وجود دارد. (اجراء توسط تیم طراحی شاپرک)
طراحی اختصاصی تراکـت (تومان)
تراکت A6 یا B6 یکـرو ۲۰٫۰۰۰
دورو ۲۵.۰۰۰
تراکت A5 یا B5 یکـرو ۲۵.۰۰۰
دورو ۳۰.۰۰۰
تراکت A4 یا B4 یکـرو ۳۰.۰۰۰
دورو ۳۵.۰۰۰