تراکت | چاپ تراکت | طراحی تراکت | چاپ شاپرک مرکز تخصصی طراحی و چاپ

آخرین بروز رسانی : پائیز ۱۳۹۷

تراکت: تراکت یکی از ساده ترین و در عین حال گسترده ترین نوع تبلیغات چاپی در فضاهای عمومی می باشد. اگر قصد تبلیغ و اطلاع رسانی بصورت مستقیم در سطح عمومی را دارید، استفاده از تراکت های شکیل و رنگی مناسب ترین روش می باشد زیرا هم هزینه آن نسبت به دیگر تبلیغات چاپی مناسب تر بوده و هم به مستقیم ترین روش اطلاع رسانی انجام می شود. تراکت در سایز های متفاوت و جنس های مختلف طراحی و چاپ می شود که بسته به سطح تبلیغات، بودجه و میزان مطلب میتوان انتخاب کرد.

چاپ تراکت | سایز A6 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 31.000 46.000 40.000 55.000
۲۰۰۰ عدد 47.000 64.000 61.000 79.000
۵۰۰۰ عدد 92.000 111.000 111.000 131.000
۱۰.۰۰۰ عدد 177.000 213.000 213.000 252.000
۱۵.۰۰۰ عدد 265.000 320.000 320.000 377.000
۲۰.۰۰۰ عدد 350.000 422.000 422.000 498.000
۳۰.۰۰۰ عدد 524.000 633.000 633.000 747.000
۴۰.۰۰۰ عدد 692.000 835.000 835.000 985.000
۵۰.۰۰۰ عدد 865.000 1.043.000 1.043.000 1.231.000
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 76.000 93.000
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 46.000 61.000 56.000 71.000
۲۰۰۰ عدد 77.000 95.000 91.000 109.000
۵۰۰۰ عدد 167.000 186.000 186.000 205.000
۱۰.۰۰۰ عدد 334.000 372.000 372.000 410.000
۱۵.۰۰۰ عدد 501.000 557.000 559.000 615.000
۲۰.۰۰۰ عدد 661.000 735.000 737.000 811.000
۳۰.۰۰۰ عدد 981.000 1.091.000 1.094.000 1.204.000
۴۰.۰۰۰ عدد 1.308.000 1.455.000 1.459.000 1.606.000
۵۰.۰۰۰ عدد 1.618.000 1.800.000 1.804.000 1.986.000
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 106.000 124.000
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

چاپ تراکت

| سایز ۱۴×۱۰ | A6 | گلاسه ۱۲۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 71.000 88.000 85.000 103.000
۵۰۰۰ عدد 151.000 171.000 170.000 190.000
۱۰.۰۰۰ عدد 301.000 342.000 340.000 380.000
۱۵.۰۰۰ عدد 452.000 513.000 510.000 570.000
۲۰.۰۰۰ عدد 597.000 676.000 673.000 752.000
۳۰.۰۰۰ عدد 885.000 1.004.000 998.000 1.117.000
۴۰.۰۰۰ عدد 1.181.000 1.339.000 1.331.000 1.489.000
۵۰.۰۰۰ عدد 1.460.000 1.655.000 1.646.000 1.841.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | گلاسه ۱۷۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 111.000 132.000 126.000 147.000
۴۰۰۰ عدد 202.000 228.000 221.000 247.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

چاپ تراکت | سایز A5 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 61.000 91.000 76.000 106.000
۲۰۰۰ عدد 94.000 129.000 113.000 148.000
۵۰۰۰ عدد 183.000 223.000 207.000 247.000
۱۰.۰۰۰ عدد 351.000 428.000 397.000 474.000
۱۵.۰۰۰ عدد 527.000 642.000 596.000 711.000
۲۰.۰۰۰ عدد 695.000 847.000 787.000 939.000
۳۰.۰۰۰ عدد 1.043.000 1.271.000 1.180.000 1.408.000
۴۰.۰۰۰ عدد 1.376.000 1.677.000 1.557.000 1.857.000
۵۰.۰۰۰ عدد 1.720.000 2.096.000 1.946.000 2.322.000
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 132.000 167.000
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۸×۲۱ | A5 دقیق | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 83.000 129.000 97.000 143.000
۲۰۰۰ عدد 122.000 183.000 141.000 203.000
۵۰۰۰ عدد 217.000 287.000 241.000 311.000
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 160.000 222.000
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 91.000 123.000 106.000 137.000
۲۰۰۰ عدد 154.000 190.000 173.000 209.000
۵۰۰۰ عدد 333.000 372.000 357.000 396.000
۱۰.۰۰۰ عدد 666.000 743.000 714.000 791.000
۱۵.۰۰۰ عدد 999.000 1.115.000 1.071.000 118.700
۲۰.۰۰۰ عدد 1.319.000 1.471.000 1.414.000 1.566.000
۳۰.۰۰۰ عدد 1.957.000 2.183.000 2.098.000 2.324.000
۴۰.۰۰۰ عدد 2.609.000 2.910.000 2.797.000 3.098.000
۵۰.۰۰۰ عدد 3.227.000 3.599.000 3.460.000 3.832.000
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 192.000 228.000
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | گلاسه ۱۲۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 142.000 177.000 161.000 196.000
۵۰۰۰ عدد 301.000 342.000 325.000 366.000
۱۰.۰۰۰ عدد 603.000 684.000 651.000 732.000
۱۵.۰۰۰ عدد 904.000 1.025.000 976.000 1.097.000
۲۰.۰۰۰ عدد 1.193.000 1.353.000 1.288.000 1.448.000
۳۰.۰۰۰ عدد 1.771.000 2.008.000 1.912.000 2.149.000
۴۰.۰۰۰ عدد 2.361.000 2.677.000 2.549.000 2.865.000
۵۰.۰۰۰ عدد 2.920.000 3.311.000 3.153.000 3.543.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | گلاسه ۱۷۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 223.000 265.000 242.000 284.000
۴۰۰۰ عدد 403.000 455.000 427.000 479.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

چاپ تراکت | سایز A4 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

چاپ تراکت

| سایز ۲۹×۲۰ | A4 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 123.000 182.000 142.000 202.000
۲۰۰۰ عدد 188.000 256.000 212.000 280.000
۵۰۰۰ عدد 367.000 444.000 396.000 473.000
۱۰.۰۰۰ عدد 705.000 852.000 760.000 908.000
۱۵.۰۰۰ عدد 1.057.000 1.279.000 1.140.000 1.362.000
۲۰.۰۰۰ عدد 1.395.000 1.687.000 1.505.000 1.797.000
۳۰.۰۰۰ عدد 2.092.000 2.531.000 2.257.000 2.696.000
۴۰.۰۰۰ عدد 2.760.000 3.339.000 3.009.000 3.557.000
۵۰.۰۰۰ عدد 3.450.000 4.174.000 3.722.000 4.446.000
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 236.000 304.000
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

سفارش آنلاین

چاپ تراکت

| سایز ۲۹.۷×۲۱ | A4 دقیق | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 165.000 257.000 184.000 276.000
۲۰۰۰ عدد 244.000 367.000 268.000 391.000
۵۰۰۰ عدد 434.000 574.000 463.000 603.000
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 292.000 415.000
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

سفارش آنلاین

چاپ تراکت

| سایز ۲۹×۲۰ | A4 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 182.000 246.000 202.000 265.000
۲۰۰۰ عدد 307.000 379.000 331.000 403.000
۵۰۰۰ عدد 666.000 743.000 695.000 772.000
۱۰.۰۰۰ عدد 1.332.000 1.486.000 1.390.000 1.544.000
۱۵.۰۰۰ عدد 1.999.000 2.229.000 2.085.000 2.316.000
۲۰.۰۰۰ عدد 2.637.000 2.941.000 2.751.000 3.055.000
۳۰.۰۰۰ عدد 3.914.000 4.365.000 4.083.000 4.535.000
۴۰.۰۰۰ عدد 5.219.000 5.820.000 5.444.000 6.046.000
۵۰.۰۰۰ عدد 6.454.000 7.198.000 6.733.000 7.477.000
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 355.000 427.000
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

سفارش آنلاین

چاپ تراکت

| سایز ۲۸×۲۰ | A4 | گلاسه ۱۲۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 283.000 354.000 307.000 378.000
۵۰۰۰ عدد 603.000 684.000 632.000 712.000
۱۰.۰۰۰ عدد 1.206.000 1.367.000 1.263.000 1.452.000
۱۵.۰۰۰ عدد 1.809.000 2.051.000 1.895.000 2.137.000
۲۰.۰۰۰ عدد 2.386.000 2.706.000 2.500.000 2.820.000
۳۰.۰۰۰ عدد 3.542.000 4.016.000 3.711.000 4.185.000
۴۰.۰۰۰ عدد 4.723.000 5.354.000 4.948.000 5.580.000
۵۰.۰۰۰ عدد 5.840.000 6.622.000 6.119.000 6.901.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

سفارش آنلاین

چاپ تراکت

| سایز ۲۹×۲۰ | A4 | گلاسه ۱۷۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 446.000 530.000 470.000 554.000
۴۰۰۰ عدد 809.000 910.000 838.000 939.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

سفارش آنلاین

تراکت پرفراژدار

چاپ تراکت | سایز B6 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت | سایز ۱۷×۱۲ | B6 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 49.000 79.000 59.000 88.000
۲۰۰۰ عدد 72.000 105.000 86.000 119.000
۵۰۰۰ عدد 139.000 181.000 158.000 201.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

سفارش آنلاین

تراکت | سایز ۱۷×۱۲ | B6 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 71.000 100.000 81.000 109.000
۲۰۰۰ عدد 118.000 150.000 132.000 164.000
۵۰۰۰ عدد 252.000 288.000 271.000 307.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت | سایز B5 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت | سایز ۲۴×۱۷ | B5 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 98.000 157.000 112.000 172.000
۲۰۰۰ عدد 144.000 209.000 163.000 228.000
۵۰۰۰ عدد 277.000 357.000 301.000 381.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

سفارش آنلاین

تراکت | سایز ۲۴×۱۷ | B5 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 142.000 200.000 156.000 214.000
۲۰۰۰ عدد 236.000 300.000 255.000 319.000
۵۰۰۰ عدد 503.000 576.000 527.000 600.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

سفارش آنلاین

چاپ تراکت | سایز B4 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت | سایز ۳۴×۲۴ | B4 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 196.000 312.000 215.000 331.000
۲۰۰۰ عدد 288.000 418.000 312.000 442.000
۵۰۰۰ عدد 555.000 713.000 584.000 742.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

سفارش آنلاین

تراکت | سایز ۳۴×۲۴ | B4 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 283.000 397.000 302.000 417.000
۲۰۰۰ عدد 472.000 600.000 496.000 624.000
۵۰۰۰ عدد 1.007.000 1.152.000 1.036.000 1.181.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

سفارش آنلاین

چاپ تراکت | سایز A3 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت | سایز ۴۲×۲۹.۷ | A3 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 358.000 571.000
۲۰۰۰ عدد 523.000 718.000
۵۰۰۰ عدد
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

سفارش آنلاین

تراکت | سایز ۴۲×۲۹.۷ | A3 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 472.000 686.000
۲۰۰۰ عدد 754.000 955.000
۵۰۰۰ عدد
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

سفارش آنلاین

تعرفه طراحی تراکت

 • هزینه طراحی توسط نرم افزار طراحی شاپرک ۵۰۰۰ تومان می باشد. (خود مشتریان به راحتی می توانند طراحی کنند)
 • هزینه طراحی طبق نمونه های آماده موجود در سایت جهت تراکت ۱۰.۰۰۰ تومان از طراحی اختصاصی ارزانتر می باشد. کلیت طرح و رنگ طبق طرح انتخابی می باشد و مطالب، لوگو و اطلاعات شما جایگزین خواهد شد. امکان یکبار ویرایش نیز وجود دارد. (اجراء توسط تیم طراحی شاپرک)
 • طراحی اختصاصی طبق اطلاعات، لوگو، رنگ سازمانی و درخواست شما جهت تراکت انجام می گردد. امکان ۳ بار ویرایش و یا تغییر طرح نیز وجود دارد. (اجراء توسط تیم طراحی شاپرک)
طراحی اختصاصی تراکـت (تومان)
تراکت A6 یا B6 یکـرو ۲۰٫۰۰۰
دورو ۲۵.۰۰۰
تراکت A5 یا B5 یکـرو ۲۵.۰۰۰
دورو ۳۰.۰۰۰
تراکت A4 یا B4 یکـرو ۳۰.۰۰۰
دورو ۳۵.۰۰۰