کاتالوگ | چاپ کاتالوگ | طراحی کاتالوگ

آخرین بروز رسانی : تابستان ۱۳۹8

کاتالوگ 300 گرم سایز A4 و A5

چاپ کاتالوگ تک برگ

| سایز A4 29×۲۰ | تک برگ | چاپ رنگی عمومی | ۱۰۰۰ عدد

جنس کاتالوگ نوع چاپ ۸ روزه ۴ روزه
گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش یووی براق یکرو 570.000 615.000
دورو 735.000 780.000
گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش سلفون براق یکرو 585.000 630.000
دورو 758.000 810.000
گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش سلفون مات یکرو 585.000 630.000
دورو 758.000 810.000
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)
 • تمام مبالغ فوق به تومان می باشد.
چاپ

چاپ کاتالوگ سایز A4

| دو برگ دورو | ۴ صفحه | سایز باز ۴۲×۲۹ با یک خط تا از وسط | چاپ رنگی| ۱۰۰۰ عدد

جنس کاتالوگ ۹ روزه ۵ روزه
گلاسه ۱۳۵ گرم بدون روکش 922.000 —–
گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش سلفون مات 1.565.000 1.670.000
گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش سلفون براق 1.565.000 1.670.000
گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش یووی براق 1.520.000 1.610.000
 • سایز باز کاتالوگ فوق A3 می باشد که از وسط تا شده و به ۴ صفحه A4 تبدیل می شود.
 • سفارش های ۲ روزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل ۲ روز کاری بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • تمام مبالغ فوق به تومان می باشد.
کاتالوگ A4

چاپ کاتالوگ سایز A4

| سه برگ دورو | ۶ صفحه | سایز باز ۲۹.۷×۶۳ با ۲ خط تا | چاپ رنگی اختصاصی| ۱۰۰۰ عدد

جنس کاتالوگ 9 روزه 5 روزه
گلاسه 3۰۰ گرم با روکش یووی براق 2.412.000 2.556.000
گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش سلفون 2.484.000 2.652.000
 • سایز باز کاتالوگ فوق ۶۳×۲۹.۷ می باشد که ۲ تا خط تا خورده و به ۶ صفحه A4 تبدیل می شود.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • تمام مبالغ فوق به تومان می باشد.
کاتالوگ سه لت A4

چاپ کاتالوگ تک برگ

| سایز A5 ۱۴.۴×۲۰ | تک برگ | چاپ رنگی عمومی | ۱۰۰۰ عدد

جنس کاتالوگ نوع چاپ ۸ روزه ۴ روزه یکـروزه
گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش یووی براق یکرو 304.000 328.000
دورو 392.000 416.000
گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش سلفون براق یکرو 312.000 336.000 368.000
دورو 404.000 432.000 456.000
گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش سلفون مات یکرو 312.000 336.000 368.000
دورو 404.000 432.000 456.000
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)
 • تمام مبالغ فوق به تومان می باشد.
کاتالوگ تک برگ

چاپ کاتالوگ سایز A5

| دو برگ دورو | ۴ صفحه | سایز باز ۲۰×۲۹ با یک خط تا از وسط | چاپ رنگی| ۱۰۰۰ عدد

جنس کاتالوگ ۹ روزه ۵ روزه
گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش سلفون مات 798.000 850.000
گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش سلفون براق 798.000 850.000
گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش یووی براق 775.000 820.000
 • سایز باز کاتالوگ فوق A4 می باشد که از وسط تا شده و به ۴ صفحه A5 تبدیل می شود.
 • سفارش های ۲ روزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل ۲ روز کاری بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • تمام مبالغ فوق به تومان می باشد.
کاتالوگ دفترچه ای

چاپ کاتالوگ سایز A5

| سه برگ دورو | ۶ صفحه | سایز باز ۲۰×۴۳.۲ با ۲ خط تا | چاپ رنگی اختصاصی | ۱۰۰۰ عدد

جنس کاتالوگ ۹ روزه ۵ روزه
گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش سلفون مات 1.424.000 1.518.000
گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش سلفون براق 1.424.000 1.518.000
گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش یووی براق 1.383.000 1.464.000
 • سایز باز کاتالوگ فوق ۲۰×۴۳.۲ می باشد که ۲ تا خط تا خورده و به ۶ صفحه A5 تبدیل می شود.
 • سفارش های ۲ روزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل ۲ روز کاری بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • تمام مبالغ فوق به تومان می باشد.
کاتالوگ سه لت A5
کاتالوگ

چاپ کاتالوگ | داخلی 135 گرم + جلد 250 گرم

کاتالوگ دفترچه ای سایز B5

صفحات داخلی گلاسه 135 گرم | جلد دورو چاپ، گلاسه 250 گرم

روکش جلد : سلفون مات یا براق

سایز هر صفحه: 24×17

صحافی : منگنه ساده | تیراژ : 1000 عدد

8 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 2.900.000 تومان

16 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 3.900.000 تومان

24 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 4.950.000 تومان

32 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 5.900.000 تومان

40 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 6.970.000 تومان

48 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 7.990.000 تومان

هزینه یووی موضعی روی جلد : تومان

کاتالوگ دفترچه ای سایز A5

صفحات داخلی گلاسه 135 گرم | جلد دورو چاپ، گلاسه 250 گرم

روکش جلد : سلفون مات یا براق

سایز هر صفحه: 14.8×21

صحافی : منگنه ساده | تیراژ : 1000 عدد

8 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 2.550.000 تومان

16 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 3.450.000 تومان

24 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 4.350.000 تومان

32 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 5.280.000 تومان

40 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 6.200.000 تومان

48 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 7.100.000 تومان

هزینه یووی موضعی روی جلد : 360.000 تومان

کاتالوگ دفترچه ای مربع سایز 23×23

صفحات داخلی گلاسه 135 گرم | جلد دورو چاپ، گلاسه 250 گرم

روکش جلد : سلفون مات یا براق

سایز هر صفحه: 23×23

صحافی : منگنه ساده | تیراژ : 1000 عدد

12 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 4.250.000 تومان

24 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 6.300.000 تومان

36 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 8.380.000 تومان

48 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 10.381.000 تومان

هزینه یووی موضعی روی جلد : 380.000 تومان

کاتالوگ دفترچه ای مربع سایز 19×19

صفحات داخلی گلاسه 135 گرم | جلد دورو چاپ، گلاسه 250 گرم

روکش جلد : سلفون مات یا براق

سایز هر صفحه: 19×19

صحافی : منگنه ساده | تیراژ : 1000 عدد

12 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 3.650.000 تومان

24 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 5.450.000 تومان

36 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 7.350.000 تومان

48 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 9.200.000 تومان

هزینه یووی موضعی روی جلد : 360.000 تومان

کاتالوگ دفترچه ای سایز B4

صفحات داخلی گلاسه 135 گرم | جلد دورو چاپ، گلاسه 250 گرم

روکش جلد : سلفون مات یا براق

سایز هر صفحه: 34×24

صحافی : منگنه ساده | تیراژ : 1000 عدد

8 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 4.250.000 تومان

12 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 5.350.000 تومان

16 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 6.400.000 تومان

20 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 7.480.000 تومان

24 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 8.500.000 تومان

28 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 9.520.000 تومان

32 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 10.450.000 تومان

36 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 11.550.000 تومان

هزینه یووی موضعی روی جلد : 390.000 تومان

کاتالوگ دفترچه ای سایز A4

صفحات داخلی گلاسه 135 گرم | جلد دورو چاپ، گلاسه 250 گرم

روکش جلد : سلفون مات یا براق

سایز هر صفحه: 29.7×21

صحافی : منگنه ساده | تیراژ : 1000 عدد

8 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 3.670.000 تومان

12 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 4.650.000 تومان

16 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 5.550.000 تومان

20 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 6.520.000 تومان

24 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 7.400.000 تومان

28 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 8.335.000 تومان

32 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 9.185.000 تومان

36 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 9.995.000 تومان

هزینه یووی موضعی روی جلد : 360.000 تومان

چاپ کاتالوگ | داخلی 170 گرم + جلد 300 گرم

کاتالوگ دفترچه ای سایز B5

صفحات داخلی گلاسه 170 گرم | جلد دورو چاپ، گلاسه 300 گرم

روکش جلد : سلفون مات یا براق

سایز هر صفحه: 24×17

صحافی : منگنه ساده | تیراژ : 1000 عدد

8 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 3.550.000 تومان

16 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 4.370.000 تومان

24 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 5.550.000 تومان

32 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 6.850.000 تومان

40 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 8.100.000 تومان

48 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 9.300.000 تومان

هزینه یووی موضعی روی جلد : 340.000 تومان

کاتالوگ دفترچه ای سایز A5

صفحات داخلی گلاسه 170 گرم | جلد دورو چاپ، گلاسه 300 گرم

روکش جلد : سلفون مات یا براق

سایز هر صفحه: 14.8×21

صحافی : منگنه ساده | تیراژ : 1000 عدد

8 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 2.720.000 تومان

16 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 3.720.000 تومان

24 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 4.700.000 تومان

32 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 5.700.000 تومان

40 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 6.800.000 تومان

48 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 7.780.000 تومان

هزینه یووی موضعی روی جلد : 360.000 تومان

کاتالوگ دفترچه ای مربع سایز 23×23

صفحات داخلی گلاسه 170 گرم | جلد دورو چاپ، گلاسه 300 گرم

روکش جلد : سلفون مات یا براق

سایز هر صفحه: 23×23

صحافی : منگنه ساده | تیراژ : 1000 عدد

12 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 4.800.000 تومان

24 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 7.250.000 تومان

36 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 9.700.000 تومان

48 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 12.100.000 تومان

هزینه یووی موضعی روی جلد : 380.000 تومان

کاتالوگ دفترچه ای مربع سایز 19×19

صفحات داخلی گلاسه 170 گرم | جلد دورو چاپ، گلاسه 300 گرم

روکش جلد : سلفون مات یا براق

سایز هر صفحه: 19×19

صحافی : منگنه ساده | تیراژ : 1000 عدد

12 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 4.000.000 تومان

24 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 6.000.000 تومان

36 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 8.800.000 تومان

48 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 10.180.000 تومان

هزینه یووی موضعی روی جلد : 360.000 تومان

کاتالوگ دفترچه ای سایز B4

صفحات داخلی گلاسه 170 گرم | جلد دورو چاپ، گلاسه 300 گرم

روکش جلد : سلفون مات یا براق

سایز هر صفحه: 34×24

صحافی : منگنه ساده | تیراژ : 1000 عدد

8 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 4.770.000 تومان

12 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 5.980.000 تومان

16 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 7.180.000 تومان

20 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 8.430.000 تومان

24 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 9.700.000 تومان

28 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 10.900.00 تومان

32 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 12.100.000 تومان

36 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 13.400.000 تومان

هزینه یووی موضعی روی جلد : 360.000 تومان

کاتالوگ دفترچه ای سایز A4

صفحات داخلی گلاسه 170 گرم | جلد دورو چاپ، گلاسه 300 گرم

روکش جلد : سلفون مات یا براق

سایز هر صفحه: 29.7×21

صحافی : منگنه ساده | تیراژ : 1000 عدد

8 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 4.040.000 تومان

12 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 5.030.000 تومان

16 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 6.000.000 تومان

20 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 7.100.000 تومان

24 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 8.100.000 تومان

28 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 9.200.000 تومان

32 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : تومان

36 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 11.150.000 تومان

هزینه یووی موضعی روی جلد : 360.000 تومان

تعرفه طراحی کاتالوگ

 • هزینه طراحی کاتالوگ، هر برگ (۲ صفحه پشت و رو) سایز A4 معادل 40.۰۰۰ تومان می باشد.
  به عنوان مثال برای کاتالوگ ۱۶ صفحه ای با جلد که ۸ برگ می شود هزینه طراحی 320.۰۰۰ تومان می باشد.
 • هزینه طراحی کاتالوگ، هر برگ (۲ صفحه پشت و رو) سایز A5 معادل ۳5.۰۰۰ تومان می باشد.
  به عنوان مثال برای کاتالوگ ۱۲ صفحه ای با جلد که ۶ برگ می شود هزینه طراحی 210.۰۰۰ تومان می باشد.

چاپ شاپرک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

تلگرام اینستاگرام لینکداین گوگل پلاس فیسبوک آپارات

کارت ویزیت خاص | کارت ویزیت خلاقانه | کارت ویزیت برش خاص | کارت ویزیت برش خاص