چاپ کاتالوگ | طراحی و چاپ انواع کاتالوگ

آخرین بروز رسانی :زمستان ۱۳۹8

به علت افزایش قیمت روزانه کاغذ در چند روز اخیر، قیمت های زیر حدودی بوده و لطفا مجددا در روز ثبت سفارش برآورد قیمت بفرمائید. سفارشهایی که ثبت شوند مجدد برآورد شده و اگر تفاوت هزینه ای بابت کاغذ داشته باشند با رضایت مشتری انجام میشود در غیر اینصورت لغو و مبلغ عودت می گردد.

کاتالوگ بدون منگنه سایز A4 و A5

چاپ کاتالوگ تک برگ

| سایز A4 29×۲۰ | تک برگ | چاپ رنگی عمومی | ۱۰۰۰ عدد

جنس کاتالوگ نوع چاپ ۸ روزه ۴ روزه
گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش یووی براق یکرو 505.000 579.000
دورو 668.000 728.000
گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش سلفون براق یکرو 520.000 594.000
دورو 683.000 743.000
گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش سلفون مات یکرو 520.000 594.000
دورو 683.000 743.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • تمام مبالغ فوق به تومان می باشد.

چاپ کاتالوگ سایز A4

| دو برگ دورو | ۴ صفحه | سایز باز ۴۲×۲۹ با یک خط تا از وسط | چاپ رنگی| ۱۰۰۰ عدد

جنس کاتالوگ ۹ روزه ۵ روزه
گلاسه ۱۳۵ گرم بدون روکش —– 845.000
گلاسه ۱70 گرم بدون روکش —– 920.000
گلاسه 2۰۰ گرم با روکش سلفون —– 1.400.000
گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش سلفون مات 1.461.000 1.584.000
گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش سلفون براق 1.461.000 1.584.000
گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش یووی براق 1.431.000 1.553.000
گلاسه ۳۰۰ گرم با سلفون مات و یووی موضعی 1.830.000 —–
 • سایز باز کاتالوگ فوق A3 می باشد که از وسط تا شده و به ۴ صفحه A4 تبدیل می شود.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • تمام مبالغ فوق به تومان می باشد.

چاپ کاتالوگ سایز A4

| سه برگ دورو | ۶ صفحه | سایز باز ۲۹.۷×۶۳ با ۲ خط تا | چاپ رنگی اختصاصی| ۱۰۰۰ عدد

جنس کاتالوگ 5 روزه
گلاسه 135 گرم بدون روکش 1.480.000
گلاسه 170 گرم بدون روکش 1.665.000
گلاسه 200 گرم با روکش سلفون 2.230.000
گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش سلفون 2.620.000
گلاسه ۳۰۰ گرم با سلفون مات و یووی موضعی 3.320.000
 • سایز باز کاتالوگ فوق ۶۳×۲۹.۷ می باشد که ۲ تا خط تا خورده و به ۶ صفحه A4 تبدیل می شود.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • تمام مبالغ فوق به تومان می باشد.

چاپ کاتالوگ تک برگ

| سایز A5 ۱۴.۴×۲۰ | تک برگ | چاپ رنگی عمومی | ۱۰۰۰ عدد

جنس کاتالوگ نوع چاپ ۸ روزه ۴ روزه یکـروزه
گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش یووی براق یکرو 299.000 339.000
دورو 386.000 418.000
گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش سلفون براق یکرو 307.000 347.000 386.000
دورو 394.000 426.000 465.000
گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش سلفون مات یکرو 307.000 347.000 386.000
دورو 394.000 426.000 465.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • تمام مبالغ فوق به تومان می باشد.

چاپ کاتالوگ سایز A5

| دو برگ دورو | ۴ صفحه | سایز باز ۲۰×۲۹ با یک خط تا از وسط | چاپ رنگی| ۱۰۰۰ عدد

جنس کاتالوگ ۹ روزه ۵ روزه
گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش سلفون مات 723.000 782.000
گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش سلفون براق 723.000 782.000
گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش یووی براق 708.000 767.000
 • سایز باز کاتالوگ فوق A4 می باشد که از وسط تا شده و به ۴ صفحه A5 تبدیل می شود.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • تمام مبالغ فوق به تومان می باشد.

چاپ کاتالوگ سایز A5

| سه برگ دورو | ۶ صفحه | سایز باز ۲۰×۴۳.۲ با ۲ خط تا | چاپ رنگی اختصاصی | ۱۰۰۰ عدد

جنس کاتالوگ ۹ روزه ۵ روزه
گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش سلفون مات 1.279.000 1.386.000
گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش سلفون براق 1.279.000 1.386.000
گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش یووی براق 1.252.000 1.359.000
 • سایز باز کاتالوگ فوق ۲۰×۴۳.۲ می باشد که ۲ تا خط تا خورده و به ۶ صفحه A5 تبدیل می شود.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • تمام مبالغ فوق به تومان می باشد.
کاتالوگ

چاپ کاتالوگ | داخلی 135 گرم + جلد 250 گرم

کاتالوگ دفترچه ای سایز B5

صفحات داخلی گلاسه 135 گرم | جلد دورو چاپ، گلاسه 250 گرم

روکش جلد : سلفون مات یا براق

سایز هر صفحه: 24×17

صحافی : منگنه ساده | تیراژ : 1000 عدد

8 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 1.640.000 تومان

16 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 2.350.000 تومان

24 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 3.080.000 تومان

32 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 3.810.000 تومان

40 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 4.550.000 تومان

48 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 5.325.000 تومان

هزینه یووی موضعی روی جلد : 340.000 تومان

کاتالوگ دفترچه ای سایز A5

صفحات داخلی گلاسه 135 گرم | جلد دورو چاپ، گلاسه 250 گرم

روکش جلد : سلفون مات یا براق

سایز هر صفحه: 14.8×21

صحافی : منگنه ساده | تیراژ : 1000 عدد

8 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 1.450.000 تومان

16 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 2.125.000 تومان

24 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 2.750.000 تومان

32 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 3.445.000 تومان

40 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 4.100.000 تومان

48 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 4.800.000 تومان

هزینه یووی موضعی روی جلد : 320.000 تومان

کاتالوگ دفترچه ای مربع سایز 23×23

صفحات داخلی گلاسه 135 گرم | جلد دورو چاپ، گلاسه 250 گرم

روکش جلد : سلفون مات یا براق

سایز هر صفحه: 23×23

صحافی : منگنه ساده | تیراژ : 1000 عدد

12 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 2.890.000 تومان

24 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 4.340.000 تومان

36 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 5.820.000 تومان

48 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 7.300.000 تومان

هزینه یووی موضعی روی جلد : 380.000 تومان

کاتالوگ دفترچه ای مربع سایز 19×19

صفحات داخلی گلاسه 135 گرم | جلد دورو چاپ، گلاسه 250 گرم

روکش جلد : سلفون مات یا براق

سایز هر صفحه: 19×19

صحافی : منگنه ساده | تیراژ : 1000 عدد

12 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 2.570.000 تومان

24 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 3.880.000 تومان

36 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 5.200.000 تومان

48 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 6.490.000 تومان

هزینه یووی موضعی روی جلد : 360.000 تومان

کاتالوگ دفترچه ای سایز B4

صفحات داخلی گلاسه 135 گرم | جلد دورو چاپ، گلاسه 250 گرم

روکش جلد : سلفون مات یا براق

سایز هر صفحه: 34×24

صحافی : منگنه ساده | تیراژ : 1000 عدد

8 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 2.890.000 تومان

12 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 3.600.000 تومان

16 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 4.350.000 تومان

20 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 5.130.000 تومان

24 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 5.740.000 تومان

28 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 6.580.000 تومان

32 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 7.320.000 تومان

36 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 8.075.000 تومان

هزینه یووی موضعی روی جلد : 390.000 تومان

کاتالوگ دفترچه ای سایز A4

صفحات داخلی گلاسه 135 گرم | جلد دورو چاپ، گلاسه 250 گرم

روکش جلد : سلفون مات یا براق

سایز هر صفحه: 29.7×21

صحافی : منگنه ساده | تیراژ : 1000 عدد

8 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 2.550.000 تومان

12 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 3.200.000 تومان

16 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 3.870.000 تومان

20 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 4.570.000 تومان

24 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 5.230.000 تومان

28 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 5.900.000 تومان

32 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 6.550.000 تومان

36 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 7.250.000 تومان

هزینه یووی موضعی روی جلد : 380.000 تومان

چاپ کاتالوگ | داخلی 170 گرم + جلد 300 گرم

کاتالوگ دفترچه ای سایز B5

صفحات داخلی گلاسه 170 گرم | جلد دورو چاپ، گلاسه 300 گرم

روکش جلد : سلفون مات یا براق

سایز هر صفحه: 24×17

صحافی : منگنه ساده | تیراژ : 1000 عدد

8 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 1.835.000 تومان

16 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 2.590.000 تومان

24 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 3.420.000 تومان

32 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 4.260.000 تومان

40 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 5.120.000 تومان

48 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 5.980.000 تومان

هزینه یووی موضعی روی جلد : 340.000 تومان

کاتالوگ دفترچه ای سایز A5

صفحات داخلی گلاسه 170 گرم | جلد دورو چاپ، گلاسه 300 گرم

روکش جلد : سلفون مات یا براق

سایز هر صفحه: 14.8×21

صحافی : منگنه ساده | تیراژ : 1000 عدد

8 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 1.730.000 تومان

16 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 2.500.000 تومان

24 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 3.350.000 تومان

32 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 4.150.000 تومان

40 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 5.000.000 تومان

48 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 5.900.000 تومان

هزینه یووی موضعی روی جلد : 320.000 تومان

کاتالوگ دفترچه ای مربع سایز 23×23

صفحات داخلی گلاسه 170 گرم | جلد دورو چاپ، گلاسه 300 گرم

روکش جلد : سلفون مات یا براق

سایز هر صفحه: 23×23

صحافی : منگنه ساده | تیراژ : 1000 عدد

12 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 3.195.000 تومان

24 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 4.840.000 تومان

36 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 6.520.000 تومان

48 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 12.100.000 تومان

هزینه یووی موضعی روی جلد : 380.000 تومان

کاتالوگ دفترچه ای مربع سایز 19×19

صفحات داخلی گلاسه 170 گرم | جلد دورو چاپ، گلاسه 300 گرم

روکش جلد : سلفون مات یا براق

سایز هر صفحه: 19×19

صحافی : منگنه ساده | تیراژ : 1000 عدد

12 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 2.830.000 تومان

24 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 4.290.000 تومان

36 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 5.720.000 تومان

48 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 7.200.000 تومان

هزینه یووی موضعی روی جلد : 360.000 تومان

کاتالوگ دفترچه ای سایز B4

صفحات داخلی گلاسه 170 گرم | جلد دورو چاپ، گلاسه 300 گرم

روکش جلد : سلفون مات یا براق

سایز هر صفحه: 34×24

صحافی : منگنه ساده | تیراژ : 1000 عدد

8 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 3.200.000 تومان

12 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 4.050.000 تومان

16 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 4.890.000 تومان

20 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 6.770.000 تومان

24 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 6.590.000 تومان

28 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 7.430.000 تومان

32 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 8.290.000 تومان

36 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 10.915.000 تومان

هزینه یووی موضعی روی جلد : 390.000 تومان

کاتالوگ دفترچه ای سایز A4

صفحات داخلی گلاسه 170 گرم | جلد دورو چاپ، گلاسه 300 گرم

روکش جلد : سلفون مات یا براق

سایز هر صفحه: 29.7×21

صحافی : منگنه ساده | تیراژ : 1000 عدد

8 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 2.810.000 تومان

12 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 3.520.000 تومان

16 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 4.270.000 تومان

20 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 5.020.000 تومان

24 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 5.450.000 تومان

28 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 6.150.000 تومان

32 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 6.850.000 تومان

36 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 7.520.000 تومان

هزینه یووی موضعی روی جلد : 380.000 تومان

تعرفه طراحی کاتالوگ

 • هزینه طراحی کاتالوگ، هر برگ (۲ صفحه پشت و رو) سایز A4 معادل 40.۰۰۰ تومان می باشد.
  به عنوان مثال برای کاتالوگ ۱۶ صفحه ای با جلد که ۸ برگ می شود هزینه طراحی 320.۰۰۰ تومان می باشد.
 • هزینه طراحی کاتالوگ، هر برگ (۲ صفحه پشت و رو) سایز A5 معادل ۳5.۰۰۰ تومان می باشد.
  به عنوان مثال برای کاتالوگ ۱۲ صفحه ای با جلد که ۶ برگ می شود هزینه طراحی 210.۰۰۰ تومان می باشد.

چاپ شاپرک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

چاپ شاپرک توئیتر چاپ شاپرک یوتیوپ چاپ شاپرک تلگرام اینستاگرام آپارات فیسبوک لینکداین