چاپ کاتالوگ | طراحی و چاپ انواع کاتالوگ

آخرین بروز رسانی: تابستان 1399

توجه: به دلیل نواسانات پی در پی قیمت کاغذ، قیمت های زیر به صورت حدودی می باشد و امکان افزایش قیمت های زیر وجود دارد. لطفا جهت نهایی سازی و ثبت سفارش خود حتما بصورت تلفنی استعلام قیمت به روز انجام دهید.

کاتالوگ بدون منگنه سایز A4 و A5

چاپ کاتالوگ تک برگ

| سایز A4 29×۲۰ | تک برگ | چاپ رنگی عمومی | ۱۰۰۰ عدد

جنس کاتالوگ نوع چاپ ۸ روزه ۴ روزه
گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش یووی براق یکرو 615.000 540.000
دورو 720.000 645.000
گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش سلفون براق یکرو 540.000 615.000
دورو 645.000 720.000
گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش سلفون مات یکرو 540.000 615.000
دورو 645.000 720.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • تمام مبالغ فوق به تومان می باشد.

چاپ کاتالوگ سایز A4

| دو برگ دورو | ۴ صفحه | سایز باز ۴۲×۲۹ با یک خط تا از وسط | چاپ رنگی| ۱۰۰۰ عدد

جنس کاتالوگ ۹ روزه ۵ روزه
گلاسه ۱۳۵ گرم بدون روکش —– 1.395.000
گلاسه ۱70 گرم بدون روکش —– 2.250.000
گلاسه 2۰۰ گرم با روکش سلفون —– 2.460.000
گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش سلفون مات 1.403.000 1.558.000
گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش سلفون براق 1.403.000 1.558.000
گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش یووی براق 1.403.000 1.558.000
گلاسه ۳۰۰ گرم با سلفون مات و یووی موضعی 3.130.000 —–
 • سایز باز کاتالوگ فوق A3 می باشد که از وسط تا شده و به ۴ صفحه A4 تبدیل می شود.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • تمام مبالغ فوق به تومان می باشد.

چاپ کاتالوگ سایز A4

| سه برگ دورو | ۶ صفحه | سایز باز ۲۹.۷×۶۳ با ۲ خط تا | چاپ رنگی اختصاصی| ۱۰۰۰ عدد

جنس کاتالوگ 5 روزه
گلاسه 135 گرم بدون روکش 1.575.000
گلاسه 170 گرم بدون روکش 1.760.000
گلاسه 200 گرم با روکش سلفون 2.350.000
گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش سلفون 2.820.000
گلاسه ۳۰۰ گرم با سلفون مات و یووی موضعی 3.650.000
 • سایز باز کاتالوگ فوق ۶۳×۲۹.۷ می باشد که ۲ تا خط تا خورده و به ۶ صفحه A4 تبدیل می شود.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • تمام مبالغ فوق به تومان می باشد.

چاپ کاتالوگ تک برگ

| سایز A5 ۱۴.۴×۲۰ | تک برگ | چاپ رنگی عمومی | ۱۰۰۰ عدد

جنس کاتالوگ نوع چاپ ۸ روزه ۴ روزه یکـروزه
گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش یووی براق یکرو 288.000 328.000
دورو 344.000 384.000
گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش سلفون براق یکرو 288.000 328.000 0
دورو 344.000 384.000 0
گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش سلفون مات یکرو 288.000 328.000 0
دورو 344.000 384.000 0
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • تمام مبالغ فوق به تومان می باشد.

چاپ کاتالوگ سایز A5

| دو برگ دورو | ۴ صفحه | سایز باز ۲۰×۲۹ با یک خط تا از وسط | چاپ رنگی| ۱۰۰۰ عدد

جنس کاتالوگ ۹ روزه ۵ روزه
گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش سلفون مات 715.000 790.000
گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش سلفون براق 715.000 790.000
گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش یووی براق 715.000 790.000
 • سایز باز کاتالوگ فوق A4 می باشد که از وسط تا شده و به ۴ صفحه A5 تبدیل می شود.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • تمام مبالغ فوق به تومان می باشد.

چاپ کاتالوگ سایز A5

| سه برگ دورو | ۶ صفحه | سایز باز ۲۰×۴۳.۲ با ۲ خط تا | چاپ رنگی اختصاصی | ۱۰۰۰ عدد

جنس کاتالوگ ۹ روزه ۵ روزه
گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش سلفون مات 1.231.000 1.366.000
گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش سلفون براق 1.231.000 1.366.000
گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش یووی براق 1.231.000 1.366.000
 • سایز باز کاتالوگ فوق ۲۰×۴۳.۲ می باشد که ۲ تا خط تا خورده و به ۶ صفحه A5 تبدیل می شود.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • تمام مبالغ فوق به تومان می باشد.
کاتالوگ

چاپ کاتالوگ | داخلی 135 گرم + جلد 250 گرم

کاتالوگ دفترچه ای سایز B5

صفحات داخلی گلاسه 135 گرم | جلد دورو چاپ، گلاسه 250 گرم

روکش جلد : سلفون مات یا براق

سایز هر صفحه: 24×17

صحافی : منگنه ساده | تیراژ : 1000 عدد

8 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 2.000.000 تومان

16 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 2.900.000 تومان

24 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 3.870.000 تومان

32 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 4.580.000 تومان

40 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 5.820.000 تومان

48 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 6.790.000 تومان

هزینه یووی موضعی روی جلد : 390.000 تومان

کاتالوگ دفترچه ای سایز A5

صفحات داخلی گلاسه 135 گرم | جلد دورو چاپ، گلاسه 250 گرم

روکش جلد : سلفون مات یا براق

سایز هر صفحه: 14.8×21

صحافی : منگنه ساده | تیراژ : 1000 عدد

8 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 1.750.000 تومان

16 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 2.550.000 تومان

24 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 3.410.000 تومان

32 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 4.290.000 تومان

40 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 5.170.000 تومان

48 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 6.070.000 تومان

هزینه یووی موضعی روی جلد : 370.000 تومان

کاتالوگ دفترچه ای مربع سایز 23×23

صفحات داخلی گلاسه 135 گرم | جلد دورو چاپ، گلاسه 250 گرم

روکش جلد : سلفون مات یا براق

سایز هر صفحه: 23×23

صحافی : منگنه ساده | تیراژ : 1000 عدد

12 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 3.550.000 تومان

24 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 5.490.000 تومان

36 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 7.430.000 تومان

48 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 9.380.000 تومان

هزینه یووی موضعی روی جلد : 430.000 تومان

کاتالوگ دفترچه ای مربع سایز 19×19

صفحات داخلی گلاسه 135 گرم | جلد دورو چاپ، گلاسه 250 گرم

روکش جلد : سلفون مات یا براق

سایز هر صفحه: 19×19

صحافی : منگنه ساده | تیراژ : 1000 عدد

12 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 3.050.000 تومان

24 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 4.770.000 تومان

36 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 6.490.000 تومان

48 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 8.200.000 تومان

هزینه یووی موضعی روی جلد : 410.000 تومان

کاتالوگ دفترچه ای سایز B4

صفحات داخلی گلاسه 135 گرم | جلد دورو چاپ، گلاسه 250 گرم

روکش جلد : سلفون مات یا براق

سایز هر صفحه: 34×24

صحافی : منگنه ساده | تیراژ : 1000 عدد

8 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 3.560.000 تومان

12 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 4.530.000 تومان

16 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 5.480.000 تومان

20 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 6.430.000 تومان

24 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 7.390.000 تومان

28 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 8.330.000 تومان

32 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 9.280.000 تومان

36 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 10.230.000 تومان

هزینه یووی موضعی روی جلد : 440.000 تومان

کاتالوگ دفترچه ای سایز A4

صفحات داخلی گلاسه 135 گرم | جلد دورو چاپ، گلاسه 250 گرم

روکش جلد : سلفون مات یا براق

سایز هر صفحه: 29.7×21

صحافی : منگنه ساده | تیراژ : 1000 عدد

8 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 3.085.000 تومان

12 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 3.920.000 تومان

16 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 4.760.000 تومان

20 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 5.600.000 تومان

24 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 6.440.000 تومان

28 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 7.270.000 تومان

32 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 8.100.000 تومان

36 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 8.950.000 تومان

هزینه یووی موضعی روی جلد : 450.000 تومان

چاپ کاتالوگ | داخلی 170 گرم + جلد 300 گرم

کاتالوگ دفترچه ای سایز B5

صفحات داخلی گلاسه 170 گرم | جلد دورو چاپ، گلاسه 300 گرم

روکش جلد : سلفون مات یا براق

سایز هر صفحه: 24×17

صحافی : منگنه ساده | تیراژ : 1000 عدد

8 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 2.210.000 تومان

16 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 3.280.000 تومان

24 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 4.400.000 تومان

32 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 5.500.000 تومان

40 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 6.640.000 تومان

48 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 7.770.000 تومان

هزینه یووی موضعی روی جلد : 390.000 تومان

کاتالوگ دفترچه ای سایز A5

صفحات داخلی گلاسه 170 گرم | جلد دورو چاپ، گلاسه 300 گرم

روکش جلد : سلفون مات یا براق

سایز هر صفحه: 14.8×21

صحافی : منگنه ساده | تیراژ : 1000 عدد

8 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 1.860.000 تومان

16 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 2.840.000 تومان

24 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 3.840.000 تومان

32 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 4.840.000 تومان

40 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 5.840.000 تومان

48 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 6.800.000 تومان

هزینه یووی موضعی روی جلد : 370.000 تومان

کاتالوگ دفترچه ای مربع سایز 23×23

صفحات داخلی گلاسه 170 گرم | جلد دورو چاپ، گلاسه 300 گرم

روکش جلد : سلفون مات یا براق

سایز هر صفحه: 23×23

صحافی : منگنه ساده | تیراژ : 1000 عدد

12 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 4.030.000 تومان

24 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 6.280.000 تومان

36 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 8.520.000 تومان

48 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 12.100.000 تومان

هزینه یووی موضعی روی جلد : 430.000 تومان

کاتالوگ دفترچه ای مربع سایز 19×19

صفحات داخلی گلاسه 170 گرم | جلد دورو چاپ، گلاسه 300 گرم

روکش جلد : سلفون مات یا براق

سایز هر صفحه: 19×19

صحافی : منگنه ساده | تیراژ : 1000 عدد

12 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 3.430.000 تومان

24 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 5.380.000 تومان

36 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 7.330.000 تومان

48 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 9.280.000 تومان

هزینه یووی موضعی روی جلد : 410.000 تومان

کاتالوگ دفترچه ای سایز B4

صفحات داخلی گلاسه 170 گرم | جلد دورو چاپ، گلاسه 300 گرم

روکش جلد : سلفون مات یا براق

سایز هر صفحه: 34×24

صحافی : منگنه ساده | تیراژ : 1000 عدد

8 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 4.070.000 تومان

12 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 5.170.000 تومان

16 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 6.270.000 تومان

20 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 7.370.000 تومان

24 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 8.470.000 تومان

28 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 9.570.000 تومان

32 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 10.670.000 تومان

36 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 10.915.000 تومان

هزینه یووی موضعی روی جلد : 440.000 تومان

کاتالوگ دفترچه ای سایز A4

صفحات داخلی گلاسه 170 گرم | جلد دورو چاپ، گلاسه 300 گرم

روکش جلد : سلفون مات یا براق

سایز هر صفحه: 29.7×21

صحافی : منگنه ساده | تیراژ : 1000 عدد

8 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 3.460.000 تومان

12 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 4.400.000 تومان

16 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 5.370.000 تومان

20 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 6.320.000 تومان

24 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 7.270.000 تومان

28 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 8.230.000 تومان

32 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 9.180.000 تومان

36 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 10.140.000 تومان

هزینه یووی موضعی روی جلد : 450.000 تومان

تعرفه طراحی کاتالوگ

 • هزینه طراحی کاتالوگ، هر برگ (۲ صفحه پشت و رو) سایز A4 معادل 50.۰۰۰ تومان می باشد.
  به عنوان مثال برای کاتالوگ ۱۶ صفحه ای با جلد که ۸ برگ می شود هزینه طراحی 400.۰۰۰ تومان می باشد.
 • هزینه طراحی کاتالوگ، هر برگ (۲ صفحه پشت و رو) سایز A5 معادل 40.۰۰۰ تومان می باشد.
  به عنوان مثال برای کاتالوگ ۱۲ صفحه ای با جلد که ۶ برگ می شود هزینه طراحی 240.۰۰۰ تومان می باشد.

چاپ شاپرک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

چاپ شاپرک توئیتر چاپ شاپرک یوتیوپ چاپ شاپرک تلگرام اینستاگرام آپارات فیسبوک لینکداین