چاپ کاتالوگ | طراحی و چاپ انواع کاتالوگ

آخرین بروز رسانی: بهار 1399

مشتری گرامی:
بعلت نوسانات روز به روز قیمت کاغذ امکان تغییر در قیمت های زیر وجود خواهد داشت و توصیه میکنیم قیمت دقیق را در زمان ثبت سفارش بصورت تلفنی دریافت نمائید. در صورت ثبت سفارش با قیمت های زیر، قیمت روز محاسبه شده و طی همان روز به مشتری اطلاع داده می شود و در صورت تائید، مرحله چاپ شروع خواهد شد.

کاتالوگ بدون منگنه سایز A4 و A5

چاپ کاتالوگ تک برگ

| سایز A4 29×۲۰ | تک برگ | چاپ رنگی عمومی | ۱۰۰۰ عدد

جنس کاتالوگ نوع چاپ ۸ روزه ۴ روزه
گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش یووی براق یکرو 555.000 627.000
دورو 726.000 798.000
گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش سلفون براق یکرو 598.000 670.000
دورو 798.000 869.000
گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش سلفون مات یکرو 598.000 670.000
دورو 798.000 869.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • تمام مبالغ فوق به تومان می باشد.

چاپ کاتالوگ سایز A4

| دو برگ دورو | ۴ صفحه | سایز باز ۴۲×۲۹ با یک خط تا از وسط | چاپ رنگی| ۱۰۰۰ عدد

جنس کاتالوگ ۹ روزه ۵ روزه
گلاسه ۱۳۵ گرم بدون روکش —– 985.000
گلاسه ۱70 گرم بدون روکش —– 935.000
گلاسه 2۰۰ گرم با روکش سلفون —– 1.625.000
گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش سلفون مات 1.700.000 1.900.000
گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش سلفون براق 1.700.000 1.900.000
گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش یووی براق 1.550.000 1.700.000
گلاسه ۳۰۰ گرم با سلفون مات و یووی موضعی 2.150.000 —–
 • سایز باز کاتالوگ فوق A3 می باشد که از وسط تا شده و به ۴ صفحه A4 تبدیل می شود.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • تمام مبالغ فوق به تومان می باشد.

چاپ کاتالوگ سایز A4

| سه برگ دورو | ۶ صفحه | سایز باز ۲۹.۷×۶۳ با ۲ خط تا | چاپ رنگی اختصاصی| ۱۰۰۰ عدد

جنس کاتالوگ 5 روزه
گلاسه 135 گرم بدون روکش 1.575.000
گلاسه 170 گرم بدون روکش 1.760.000
گلاسه 200 گرم با روکش سلفون 2.350.000
گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش سلفون 2.820.000
گلاسه ۳۰۰ گرم با سلفون مات و یووی موضعی 3.650.000
 • سایز باز کاتالوگ فوق ۶۳×۲۹.۷ می باشد که ۲ تا خط تا خورده و به ۶ صفحه A4 تبدیل می شود.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • تمام مبالغ فوق به تومان می باشد.

چاپ کاتالوگ تک برگ

| سایز A5 ۱۴.۴×۲۰ | تک برگ | چاپ رنگی عمومی | ۱۰۰۰ عدد

جنس کاتالوگ نوع چاپ ۸ روزه ۴ روزه یکـروزه
گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش یووی براق یکرو 296.000 334.000
دورو 387.000 425.000
گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش سلفون براق یکرو 319.000 357.000 0
دورو 425.000 463.000 0
گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش سلفون مات یکرو 319.000 357.000 0
دورو 425.000 463.000 0
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • تمام مبالغ فوق به تومان می باشد.

چاپ کاتالوگ سایز A5

| دو برگ دورو | ۴ صفحه | سایز باز ۲۰×۲۹ با یک خط تا از وسط | چاپ رنگی| ۱۰۰۰ عدد

جنس کاتالوگ ۹ روزه ۵ روزه
گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش سلفون مات 850.000 919.000
گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش سلفون براق 850.000 919.000
گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش یووی براق 776.000 848.000
 • سایز باز کاتالوگ فوق A4 می باشد که از وسط تا شده و به ۴ صفحه A5 تبدیل می شود.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • تمام مبالغ فوق به تومان می باشد.

چاپ کاتالوگ سایز A5

| سه برگ دورو | ۶ صفحه | سایز باز ۲۰×۴۳.۲ با ۲ خط تا | چاپ رنگی اختصاصی | ۱۰۰۰ عدد

جنس کاتالوگ ۹ روزه ۵ روزه
گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش سلفون مات 1.500.000 1.635.000
گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش سلفون براق 1.500.000 1.635.000
گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش یووی براق 1.252.000 1.500.000
 • سایز باز کاتالوگ فوق ۲۰×۴۳.۲ می باشد که ۲ تا خط تا خورده و به ۶ صفحه A5 تبدیل می شود.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • تمام مبالغ فوق به تومان می باشد.
کاتالوگ

چاپ کاتالوگ | داخلی 135 گرم + جلد 250 گرم

کاتالوگ دفترچه ای سایز B5

صفحات داخلی گلاسه 135 گرم | جلد دورو چاپ، گلاسه 250 گرم

روکش جلد : سلفون مات یا براق

سایز هر صفحه: 24×17

صحافی : منگنه ساده | تیراژ : 1000 عدد

8 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 1.820.000 تومان

16 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 2.740.000 تومان

24 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 3.660.000 تومان

32 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 4.580.000 تومان

40 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 5.500.000 تومان

48 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 6.430.000 تومان

هزینه یووی موضعی روی جلد : 390.000 تومان

کاتالوگ دفترچه ای سایز A5

صفحات داخلی گلاسه 135 گرم | جلد دورو چاپ، گلاسه 250 گرم

روکش جلد : سلفون مات یا براق

سایز هر صفحه: 14.8×21

صحافی : منگنه ساده | تیراژ : 1000 عدد

8 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 1.560.000 تومان

16 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 2.380.000 تومان

24 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 3.200.000 تومان

32 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 4.020.000 تومان

40 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 4.840.000 تومان

48 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 5.670.000 تومان

هزینه یووی موضعی روی جلد : 370.000 تومان

کاتالوگ دفترچه ای مربع سایز 23×23

صفحات داخلی گلاسه 135 گرم | جلد دورو چاپ، گلاسه 250 گرم

روکش جلد : سلفون مات یا براق

سایز هر صفحه: 23×23

صحافی : منگنه ساده | تیراژ : 1000 عدد

12 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 3.280.000 تومان

24 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 5.080.000 تومان

36 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 6.880.000 تومان

48 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 8.680.000 تومان

هزینه یووی موضعی روی جلد : 430.000 تومان

کاتالوگ دفترچه ای مربع سایز 19×19

صفحات داخلی گلاسه 135 گرم | جلد دورو چاپ، گلاسه 250 گرم

روکش جلد : سلفون مات یا براق

سایز هر صفحه: 19×19

صحافی : منگنه ساده | تیراژ : 1000 عدد

12 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 2.840.000 تومان

24 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 4.440.000 تومان

36 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 6.030.000 تومان

48 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 7.630.000 تومان

هزینه یووی موضعی روی جلد : 410.000 تومان

کاتالوگ دفترچه ای سایز B4

صفحات داخلی گلاسه 135 گرم | جلد دورو چاپ، گلاسه 250 گرم

روکش جلد : سلفون مات یا براق

سایز هر صفحه: 34×24

صحافی : منگنه ساده | تیراژ : 1000 عدد

8 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 3.320.000 تومان

12 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 4.200.000 تومان

16 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 5.080.000 تومان

20 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 5.950.000 تومان

24 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 6.830.000 تومان

28 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 7.700.000 تومان

32 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 8.590.000 تومان

36 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 9.460.000 تومان

هزینه یووی موضعی روی جلد : 440.000 تومان

کاتالوگ دفترچه ای سایز A4

صفحات داخلی گلاسه 135 گرم | جلد دورو چاپ، گلاسه 250 گرم

روکش جلد : سلفون مات یا براق

سایز هر صفحه: 29.7×21

صحافی : منگنه ساده | تیراژ : 1000 عدد

8 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 2.900.000 تومان

12 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 3.630.000 تومان

16 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 4.400.000 تومان

20 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 5.190.000 تومان

24 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 5.970.000 تومان

28 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 6.740.000 تومان

32 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 7.500.000 تومان

36 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 8.300.000 تومان

هزینه یووی موضعی روی جلد : 450.000 تومان

چاپ کاتالوگ | داخلی 170 گرم + جلد 300 گرم

کاتالوگ دفترچه ای سایز B5

صفحات داخلی گلاسه 170 گرم | جلد دورو چاپ، گلاسه 300 گرم

روکش جلد : سلفون مات یا براق

سایز هر صفحه: 24×17

صحافی : منگنه ساده | تیراژ : 1000 عدد

8 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 2.030.000 تومان

16 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 3.100.000 تومان

24 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 4.150.000 تومان

32 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 5.200.000 تومان

40 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 6.250.000 تومان

48 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 7.320.000 تومان

هزینه یووی موضعی روی جلد : 390.000 تومان

کاتالوگ دفترچه ای سایز A5

صفحات داخلی گلاسه 170 گرم | جلد دورو چاپ، گلاسه 300 گرم

روکش جلد : سلفون مات یا براق

سایز هر صفحه: 14.8×21

صحافی : منگنه ساده | تیراژ : 1000 عدد

8 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 1.730.000 تومان

16 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 2.660.000 تومان

24 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 3.580.000 تومان

32 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 4.500.000 تومان

40 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 5.430.000 تومان

48 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 6.350.000 تومان

هزینه یووی موضعی روی جلد : 370.000 تومان

کاتالوگ دفترچه ای مربع سایز 23×23

صفحات داخلی گلاسه 170 گرم | جلد دورو چاپ، گلاسه 300 گرم

روکش جلد : سلفون مات یا براق

سایز هر صفحه: 23×23

صحافی : منگنه ساده | تیراژ : 1000 عدد

12 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 3.720.000 تومان

24 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 5.790.000 تومان

36 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 7.860.000 تومان

48 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 12.100.000 تومان

هزینه یووی موضعی روی جلد : 430.000 تومان

کاتالوگ دفترچه ای مربع سایز 19×19

صفحات داخلی گلاسه 170 گرم | جلد دورو چاپ، گلاسه 300 گرم

روکش جلد : سلفون مات یا براق

سایز هر صفحه: 19×19

صحافی : منگنه ساده | تیراژ : 1000 عدد

12 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 3.170.000 تومان

24 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 4.980.000 تومان

36 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 6.780.000 تومان

48 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 8.590.000 تومان

هزینه یووی موضعی روی جلد : 410.000 تومان

کاتالوگ دفترچه ای سایز B4

صفحات داخلی گلاسه 170 گرم | جلد دورو چاپ، گلاسه 300 گرم

روکش جلد : سلفون مات یا براق

سایز هر صفحه: 34×24

صحافی : منگنه ساده | تیراژ : 1000 عدد

8 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 3.760.000 تومان

12 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 4.780.000 تومان

16 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 5.780.000 تومان

20 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 6.800.000 تومان

24 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 7.800.000 تومان

28 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 8.800.000 تومان

32 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 9.830.000 تومان

36 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 10.915.000 تومان

هزینه یووی موضعی روی جلد : 440.000 تومان

کاتالوگ دفترچه ای سایز A4

صفحات داخلی گلاسه 170 گرم | جلد دورو چاپ، گلاسه 300 گرم

روکش جلد : سلفون مات یا براق

سایز هر صفحه: 29.7×21

صحافی : منگنه ساده | تیراژ : 1000 عدد

8 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 3.200.000 تومان

12 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 4.080.000 تومان

16 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 4.960.000 تومان

20 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 5.840.000 تومان

24 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 6.720.000 تومان

28 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 7.600.000 تومان

32 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 8.480.000 تومان

36 صفحه داخلی + 4 صفحه جلد : 9.370.000 تومان

هزینه یووی موضعی روی جلد : 450.000 تومان

تعرفه طراحی کاتالوگ

 • هزینه طراحی کاتالوگ، هر برگ (۲ صفحه پشت و رو) سایز A4 معادل 50.۰۰۰ تومان می باشد.
  به عنوان مثال برای کاتالوگ ۱۶ صفحه ای با جلد که ۸ برگ می شود هزینه طراحی 400.۰۰۰ تومان می باشد.
 • هزینه طراحی کاتالوگ، هر برگ (۲ صفحه پشت و رو) سایز A5 معادل 40.۰۰۰ تومان می باشد.
  به عنوان مثال برای کاتالوگ ۱۲ صفحه ای با جلد که ۶ برگ می شود هزینه طراحی 240.۰۰۰ تومان می باشد.

چاپ شاپرک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

چاپ شاپرک توئیتر چاپ شاپرک یوتیوپ چاپ شاپرک تلگرام اینستاگرام آپارات فیسبوک لینکداین