قبض چند برگی تحریر 21×10

قبض چند برگی تحریر 10×21 ، به صورت تکرنگ مشکی می باشد و برگ رویی تحریر خارجی 70 گرم سفید و برگ های زیر الوان رنگی ایرانی 60 گرم است. تمام قبض ها دارای شماره ملخی قرمز رنگ می باشد.

 • کاغذ تحریر 70 خارجی و الوان 60 گرم ایرانی
 • سایز 10×21 تکرنگ مشکی
 • 3000، 6000 و 9000 شماره
 • دسته های 50 شماره ای
 • زمان چاپ 7 الی 8 روز کاری

قبض چند برگی تحریر 21×10

مشخصات قبض چند برگی :

 • زمان چاپ 6 روز کاری بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • تمام قبض های فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • چاپ تمام اطلاعات قبض به صورت تکرنگ مشکی یکرو می باشد و شماره گذاری ها ملخی قرمز رنگ است.
 • برگ اول همیشه سفید و برگ آخر همیشه زرد می باشد. در فاکتـور 3 برگی، برگ های وسط آبی یا صورتی است.
 • صحافی قبض می تواند به 3 صورت باشد: اوراق آزاد / سرچسب / پرفراژ و منگنه
 • صحافی چسب و یا شماره پرفراژ قبض از سمت چپ انجام میشود.
 • جهت صحافی پرفراژ در قبض ، 1.5 سانت فضای خالی لحاظ گردد.
 • شماره ملخی قبض فقط در بالای قبض و سمت چپ انجام می شود.
 • زیره برگردان دفترچه بیمه ای به برگه مقوایی گفته میشود که زیر برگه های فاکتور می آید که هنگام استفاده از فاکتور، از انتقال متن به صفحات زیرین جلوگیری می کند.
 • جنس کاغذ رویی تحریر 70 گرم سفید خارجی و برگه های زیر الوان ایرانی 60 گرم می باشد.
 • در فاکتور تحریر و الوان رنگی باید از کاربن در بین صفحات استفاده کنید.
 • نوشته های مشکی در قبض حتما باید بصورت تکرنگ مشکی طراحی شود.
 • قبض ها در دسته های 50 شماره ای صحافی و تحویل میگردد.
 • سایز نهایی قبض پس از صحافی همیشه کمی کوچکتر از سایز اصلی چاپ می باشد.
 • در صورت تمایل به چاپ فاکتور در تعداد کمتر یا زمان سریعتر به صفحه چاپ فاکتور دیجیتال مراجعه نمائید.

چاپ شاپرک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

چاپ شاپرک توئیتر چاپ شاپرک یوتیوپ چاپ شاپرک تلگرام اینستاگرام آپارات فیسبوک لینکداین