post

تراکت | مرکز تخصصی طراحی و چاپ تراکت

چاپ تراکت | طراحی تراکت | چاپ شاپرک مرکز تخصصی طراحی و چاپ تراکت

آخرین بروز رسانی : تابستان ۱۳۹۶

تراکت: تراکت یکی از ساده ترین و در عین حال گسترده ترین نوع تبلیغات چاپی در فضاهای عمومی می باشد. اگر قصد تبلیغ و اطلاع رسانی بصورت مستقیم در سطح عمومی را دارید، استفاده از تراکت های شکیل و رنگی مناسب ترین روش می باشد زیرا هم هزینه آن نسبت به دیگر تبلیغات چاپی مناسب تر بوده و هم به مستقیم ترین روش اطلاع رسانی انجام می شود. تراکت در سایز های متفاوت و جنس های مختلف طراحی و چاپ می شود که بسته به سطح تبلیغات، بودجه و میزان مطلب میتوان انتخاب کرد.

چاپ تراکت | سایز A6 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت | سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۱۵.۰۰۰ ۲۴.۵۰۰ ۲۰.۵۰۰ ۲۹.۵۰۰
۲۰۰۰ عدد ۲۰.۵۰۰ ۲۹.۵۰۰ ۲۶.۵۰۰ ۳۵.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۳۶.۰۰۰ ۴۵.۰۰۰ ۴۳.۵۰۰ ۵۳.۵۰۰
۱۰.۰۰۰ عدد ۷۰.۵۰۰ ۸۸.۵۰۰ ۸۵.۵۰۰ ۱۰۴.۵۰۰
۱۵.۰۰۰ عدد ۱۰۵.۵۰۰ ۱۳۳.۰۰۰ ۱۲۸.۵۰۰ ۱۶۰.۰۰۰
۲۰.۰۰۰ عدد ۱۳۹.۵۰۰ ۱۷۵.۰۰۰ ۱۶۹.۵۰۰ ۲۰۷.۰۰۰
۳۰.۰۰۰ عدد ۲۰۹.۰۰۰ ۲۶۲.۵۰۰ ۲۵۴.۰۰۰ ۳۱۰.۵۰۰
۴۰.۰۰۰ عدد ۲۷۵.۵۰۰ ۳۴۶.۰۰۰ ۳۳۵.۰۰۰ ۴۰۹.۵۰۰
۵۰.۰۰۰ عدد ۳۴۴.۵۰۰ ۴۳۲.۵۰۰ ۴۱۸.۵۰۰ ۵۱۱.۵۰۰
۱۰۰.۰۰۰ عدد ۶۸۱.۰۰۰ ۸۵۵.۵۰۰ ۸۲۸.۰۰۰ ۱.۰۱۲.۰۰۰
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۳۴.۰۰۰ ۴۳.۵۰۰
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

تراکت | سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۱۸.۵۰۰ ۲۴.۰۰۰ ۲۳.۰۰۰ ۲۹.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۲۵.۰۰۰ ۳۳.۵۰۰ ۳۱.۵۰۰ ۴۰.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۵۰.۵۰۰ ۵۹.۰۰۰ ۵۷.۵۰۰ ۶۶.۵۰۰
۱۰.۰۰۰ عدد ۱۰۰.۰۰۰ ۱۱۷.۰۰۰ ۱۱۴.۰۰۰ ۱۳۱.۰۰۰
۱۵.۰۰۰ عدد ۱۴۹.۵۰۰ ۱۷۵.۵۰۰ ۱۷۱.۰۰۰ ۱۹۶.۵۰۰
۲۰.۰۰۰ عدد ۱۹۷.۵۰۰ ۲۳۱.۵۰۰ ۲۲۵.۵۰۰ ۲۵۹.۵۰۰
۳۰.۰۰۰ عدد ۲۹۶.۰۰۰ ۳۴۷.۰۰۰ ۳۳۸.۵۰۰ ۳۸۹.۰۰۰
۴۰.۰۰۰ عدد ۳۹۰.۵۰۰ ۴۵۷.۵۰۰ ۴۴۶.۵۰۰ ۵۱۳.۵۰۰
۵۰.۰۰۰ عدد ۴۸۸.۵۰۰ ۵۷۲.۰۰۰ ۵۵۸.۰۰۰ ۶۴۲.۰۰۰
۱۰۰.۰۰۰ عدد ۹۶۶.۰۰۰ ۱.۱۳۲.۰۰۰ ۱.۱۰۴.۰۰۰ ۱.۲۷۰.۰۰۰
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۴۰.۰۰۰ ۴۶.۰۰۰
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

تراکت | سایز ۱۴×۱۰ | A6 | گلاسه ۱۲۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۵۰۰۰ عدد ۴۵.۵۰۰ ۵۳.۰۰۰ ۵۲.۵۰۰ ۵۹.۵۰۰
۱۰.۰۰۰ عدد ۹۰.۰۰۰ ۱۰۴.۵۰۰ ۱۰۳.۵۰۰ ۱۱۸.۰۰۰
۱۵.۰۰۰ عدد ۱۳۵.۵۰۰ ۱۵۶.۵۰۰ ۱۵۵.۵۰۰ ۱۷۶.۵۰۰
۲۰.۰۰۰ عدد ۱۷۸.۵۰۰ ۲۰۷.۰۰۰ ۲۰۵.۰۰۰ ۲۳۳.۰۰۰
۳۰.۰۰۰ عدد ۲۶۸.۰۰۰ ۳۱۰.۰۰۰ ۳۰۷.۵۰۰ ۳۴۹.۵۰۰
۴۰.۰۰۰ عدد ۳۵۳.۵۰۰ ۴۰۹.۵۰۰ ۴۰۵.۵۰۰ ۴۶۱.۵۰۰
۵۰.۰۰۰ عدد ۴۴۲.۰۰۰ ۵۱۱.۵۰۰ ۵۰۷.۰۰۰ ۵۷۶.۵۰۰
۱۰۰.۰۰۰ عدد ۸۷۴.۰۰۰ ۱.۰۱۲.۰۰۰ ۱.۰۰۳.۰۰۰ ۱.۱۴۱.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تراکت | سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | گلاسه ۱۷۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۳۶.۰۰۰ ۴۷.۰۰۰ ۳۹.۵۰۰ ۵۲.۰۰۰
۴۰۰۰ عدد ۵۷.۵۰۰ ۶۹.۵۰۰ ۶۲.۵۰۰ ۷۴.۵۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت | سایز A5 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت | سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۳۰.۰۰۰ ۴۸.۵۰۰ ۴۸.۵۰۰ ۵۸.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۴۱.۰۰۰ ۵۹.۰۰۰ ۵۳.۵۰۰ ۷۰.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۷۲.۰۰۰ ۹۰.۰۰۰ ۸۷.۵۰۰ ۱۰۶.۵۰۰
۱۰.۰۰۰ عدد ۱۴۰.۵۰۰ ۱۷۶.۵۰۰ ۱۷۱.۰۰۰ ۲۰۹.۰۰۰
۱۵.۰۰۰ عدد ۲۱۱.۰۰۰ ۲۶۵.۰۰۰ ۲۵۶.۵۰۰ ۳۱۳.۵۰۰
۲۰.۰۰۰ عدد ۲۷۸.۵۰۰ ۳۴۹.۵۰۰ ۳۳۸.۵۰۰ ۴۱۳.۵۰۰
۳۰.۰۰۰ عدد ۴۱۷.۵۰۰ ۵۲۴.۵۰۰ ۵۰۷.۵۰۰ ۶۲۰.۵۰۰
۴۰.۰۰۰ عدد ۵۵۰.۵۰۰ ۶۹۲.۰۰۰ ۶۶۹.۵۰۰ ۸۱۸.۵۰۰
۵۰.۰۰۰ عدد ۶۸۸.۰۰۰ ۸۵۵.۰۰۰ ۸۳۷.۰۰۰ ۱.۰۲۳.۰۰۰
۱۰۰.۰۰۰ عدد ۱.۳۶۱.۵۰۰ ۱.۷۱۱.۰۰۰ ۱.۶۵۶.۰۰۰ ۲.۰۲۴.۰۰۰
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۶۸.۰۰۰ ۸۳.۵۰۰
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

تراکت | سایز ۱۴.۸×۲۱ | A5 دقیق | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۴۰.۵۰۰ ۶۴.۰۰۰ ۵۶.۰۰۰ ۸۵.۵۰۰
۲۰۰۰ عدد ۵۰.۵۰۰ ۷۳.۰۰۰ ۷۲.۰۰۰ ۹۷.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۸۷.۰۰۰ ۱۰۶.۵۰۰ ۱۲۶.۰۰۰ ۱۴۵.۵۰۰
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۷۷.۵۰۰ ۱۰۶.۵۰۰
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

تراکت | سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۳۶.۵۰۰ ۵۵.۰۰۰ ۴۶.۰۰۰ ۶۶.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۵۰.۰۰۰ ۶۷.۵۰۰ ۶۳.۵۰۰ ۸۰.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۱۰۱.۰۰۰ ۱۱۸.۰۰۰ ۱۱۵.۵۰۰ ۱۳۲.۵۰۰
۱۰.۰۰۰ عدد ۱۹۹.۵۰۰ ۲۳۴.۰۰۰ ۲۲۸.۰۰۰ ۲۶۲.۵۰۰
۱۵.۰۰۰ عدد ۲۹۹.۵۰۰ ۳۵۰.۵۰۰ ۳۴۲.۰۰۰ ۳۹۳.۵۰۰
۲۰.۰۰۰ عدد ۳۹۵.۰۰۰ ۴۶۲.۵۰۰ ۴۵۱.۵۰۰ ۵۱۹.۰۰۰
۳۰.۰۰۰ عدد ۵۹۲.۵۰۰ ۶۹۴.۰۰۰ ۶۷۷.۰۰۰ ۷۷۸.۵۰۰
۴۰.۰۰۰ عدد ۷۸۱.۵۰۰ ۹۱۵.۰۰۰ ۸۹۳.۰۰۰ ۱.۰۲۷.۰۰۰
۵۰.۰۰۰ عدد ۹۷۶.۵۰۰ ۱.۱۴۴.۰۰۰ ۱.۱۶۰.۰۰۰ ۱.۲۸۳.۵۰۰
۱۰۰.۰۰۰ عدد ۱.۹۳۲.۰۰۰ ۲.۲۶۳.۵۰۰ ۲.۲۰۸.۰۰۰ ۲.۵۳۹.۰۰۰
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۸۰.۰۰۰ ۹۲.۰۰۰
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

تراکت | سایز ۱۴×۲۰ | A5 | گلاسه ۱۲۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۵۰۰۰ عدد ۹۱.۵۰۰ ۱۰۵.۵۰۰ ۱۰۵.۰۰۰ ۱۱۹.۵۰۰
۱۰.۰۰۰ عدد ۱۸۰.۵۰۰ ۲۰۹.۰۰۰ ۲۰۷.۰۰۰ ۲۳۵.۵۰۰
۱۵.۰۰۰ عدد ۲۷۱.۰۰۰ ۳۱۳.۵۰۰ ۳۱۰.۵۰۰ ۳۵۳.۵۰۰
۲۰.۰۰۰ عدد ۳۵۷.۰۰۰ ۴۱۳.۵۰۰ ۴۱۰.۰۰۰ ۴۶۶.۵۰۰
۳۰.۰۰۰ عدد ۵۳۶.۰۰۰ ۶۲۰.۵۰۰ ۶۱۵.۰۰۰ ۶۹۹.۵۰۰
۴۰.۰۰۰ عدد ۷۰۷.۰۰۰ ۸۱۸.۵۰۰ ۸۱۱.۰۰۰ ۹۲۲.۵۰۰
۵۰.۰۰۰ عدد ۸۸۳.۵۰۰ ۱.۰۲۳.۰۰۰ ۱.۰۱۴.۰۰۰ ۱.۱۵۳.۵۰۰
۱۰۰.۰۰۰ عدد ۱.۷۴۸.۰۰۰ ۲.۰۲۴.۰۰۰ ۲.۰۰۶.۰۰۰ ۲.۲۸۲.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تراکت | سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | گلاسه ۱۷۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۷۲.۰۰۰ ۹۴.۰۰۰ ۷۹.۰۰۰ ۱۰۴.۰۰۰
۴۰۰۰ عدد ۱۱۵.۵۰۰ ۱۳۹.۵۰۰ ۱۲۵.۰۰۰ ۱۴۹.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت | سایز A4 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت | سایز ۲۹×۲۰ | A4 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۶۰.۰۰۰ ۹۷.۰۰۰ ۸۱.۵۰۰ ۱۱۶.۵۰۰
۲۰۰۰ عدد ۸۱.۵۰۰ ۱۱۸.۵۰۰ ۱۰۶.۵۰۰ ۱۴۰.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۱۴۳.۵۰۰ ۱۸۰.۵۰۰ ۱۷۴.۵۰۰ ۲۱۳.۵۰۰
۱۰.۰۰۰ عدد ۲۸۱.۰۰۰ ۳۵۳.۵۰۰ ۳۴۲.۰۰۰ ۴۱۸.۰۰۰
۱۵.۰۰۰ عدد ۴۲۲.۰۰۰ ۵۳۰.۰۰۰ ۵۱۳.۰۰۰ ۶۲۷.۰۰۰
۲۰.۰۰۰ عدد ۵۵۶.۵۰۰ ۶۹۹.۵۰۰ ۶۷۷.۰۰۰ ۸۲۷.۰۰۰
۳۰.۰۰۰ عدد ۸۳۵.۰۰۰ ۱.۰۴۹.۰۰۰ ۱.۰۱۵.۰۰۰ ۱.۲۴۱.۰۰۰
۴۰.۰۰۰ عدد ۱.۱۰۱.۰۰۰ ۱.۳۸۴.۰۰۰ ۱.۳۳۹.۰۰۰ ۱.۶۳۷.۰۰۰
۵۰.۰۰۰ عدد ۱.۳۷۶.۵۰۰ ۱.۷۳۰.۰۰۰ ۱.۶۷۴.۰۰۰ ۲.۰۴۶.۰۰۰
۱۰۰.۰۰۰ عدد ۲.۷۲۳.۰۰۰ ۳.۴۲۲.۵۰۰ ۳.۳۱۲.۰۰۰ ۴.۰۴۸.۰۰۰
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۱۲۸.۰۰۰ ۱۶۵.۰۰۰
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

تراکت | سایز ۲۹.۷×۲۱ | A4 دقیق | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۸۱.۵۰۰ ۱۲۸.۰۰۰ ۱۱۲.۵۰۰ ۱۷۱.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۱۰۱.۰۰۰ ۱۴۵.۵۰۰ ۱۴۴.۰۰۰ ۱۹۴.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۱۷۵.۰۰۰ ۲۱۳.۵۰۰ ۲۵۲.۵۰۰ ۲۹۱.۰۰۰
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۱۵۱.۰۰۰ ۲۰۹.۰۰۰
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

تراکت | سایز ۲۹×۲۰ | A4 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۷۳.۰۰۰ ۱۱۰.۵۰۰ ۹۲.۵۰۰ ۱۳۲.۵۰۰
۲۰۰۰ عدد ۱۰۰.۰۰۰ ۱۳۴.۵۰۰ ۱۲۷.۰۰۰ ۱۵۹.۵۰۰
۵۰۰۰ عدد ۲۰۲.۰۰۰ ۲۳۶.۵۰۰ ۲۳۰.۵۰۰ ۲۶۵.۰۰۰
۱۰.۰۰۰ عدد ۳۹۹.۰۰۰ ۴۶۷.۵۰۰ ۴۵۶.۰۰۰ ۵۲۴.۵۰۰
۱۵.۰۰۰ عدد ۵۹۸.۵۰۰ ۷۰۱.۰۰۰ ۶۸۴.۰۰۰ ۷۸۷.۰۰۰
۲۰.۰۰۰ عدد ۷۹۰.۰۰۰ ۹۲۵.۰۰۰ ۹۰۲.۵۰۰ ۱.۰۳۸.۰۰۰
۳۰.۰۰۰ عدد ۱.۱۸۴.۵۰۰ ۱.۳۸۷.۵۰۰ ۱.۳۵۳.۵۰۰ ۱.۵۵۷.۰۰۰
۴۰.۰۰۰ عدد ۱.۵۶۲.۵۰۰ ۱.۸۳۰.۵۰۰ ۱.۷۸۶.۰۰۰ ۲.۰۵۳.۵۰۰
۵۰.۰۰۰ عدد ۱.۹۵۳.۰۰۰ ۲.۲۸۸.۰۰۰ ۲.۲۳۲.۰۰۰ ۲.۵۶۷.۰۰۰
۱۰۰.۰۰۰ عدد ۳.۸۶۴.۰۰۰ ۴.۵۲۷.۰۰۰ ۴.۴۱۶.۰۰۰ ۵.۰۷۹.۰۰۰
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۱۵۵.۰۰۰ ۱۸۰.۰۰۰
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

تراکت | سایز ۲۸×۲۰ | A4 | گلاسه ۱۲۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۵۰۰۰ عدد ۱۸۲.۵۰۰ ۲۱۱.۵۰۰ ۲۰۹.۵۰۰ ۲۳۸.۰۰۰
۱۰.۰۰۰ عدد ۳۶۱.۰۰۰ ۴۱۸.۰۰۰ ۴۱۴.۰۰۰ ۴۷۱.۰۰۰
۱۵.۰۰۰ عدد ۵۴۱.۵۰۰ ۶۲۷.۰۰۰ ۶۲۱.۵۰۰ ۷۰۷.۰۰۰
۲۰.۰۰۰ عدد ۷۱۴.۵۰۰ ۸۲۷.۵۰۰ ۸۲۰.۰۰۰ ۹۳۲.۵۰۰
۳۰.۰۰۰ عدد ۱.۰۷۲.۰۰۰ ۱.۲۴۱.۰۰۰ ۱.۲۳۰.۰۰۰ ۱.۳۹۹.۰۰۰
۴۰.۰۰۰ عدد ۱.۴۱۴.۰۰۰ ۱.۶۳۷.۰۰۰ ۱.۶۲۲.۰۰۰ ۱.۸۴۵.۵۰۰
۵۰.۰۰۰ عدد ۱.۷۶۷.۰۰۰ ۲.۰۴۶.۰۰۰ ۲.۰۲۷.۵۰۰ ۲.۳۰۶.۵۰۰
۱۰۰.۰۰۰ عدد ۳.۴۹۶.۰۰۰ ۴.۰۴۸.۰۰۰ ۴.۰۱۱.۰۰۰ ۴.۵۶۳.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تراکت | سایز ۲۹×۲۰ | A4 | گلاسه ۱۷۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۱۴۴.۰۰۰ ۱۸۸.۵۰۰ ۱۵۷.۵۰۰ ۲۰۷.۵۰۰
۴۰۰۰ عدد ۲۳۰.۵۰۰ ۲۷۸.۵۰۰ ۲۵۰.۰۰۰ ۲۹۸.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت | سایز B6 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت | سایز ۱۷×۱۲ | B6 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۲۱.۵۰۰ ۳۳.۵۰۰ ۲۶.۵۰۰ ۳۸.۵۰۰
۲۰۰۰ عدد ۲۶.۵۰۰ ۴۰.۵۰۰ ۳۳.۰۰۰ ۴۵.۵۰۰
۵۰۰۰ عدد ۴۸.۰۰۰ ۶۳.۵۰۰ ۵۶.۰۰۰ ۷۱.۵۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تراکت | سایز ۱۷×۱۲ | B6 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۲۹.۰۰۰ ۴۲.۵۰۰ ۳۳.۰۰۰ ۴۶.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۴۲.۵۰۰ ۵۶.۵۰۰ ۴۶.۰۰۰ ۶۱.۵۰۰
۵۰۰۰ عدد ۷۴.۵۰۰ ۸۹.۰۰۰ ۷۸.۰۰۰ ۹۴.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت | سایز B5 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت | سایز ۲۴×۱۷ | B5 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۴۲.۵۰۰ ۶۷.۵۰۰ ۵۳.۰۰۰ ۷۷.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۵۳.۰۰۰ ۸۱.۰۰۰ ۶۵.۵۰۰ ۹۰.۵۰۰
۵۰۰۰ عدد ۹۶.۰۰۰ ۱۲۷.۰۰۰ ۱۱۱.۵۰۰ ۱۴۳.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تراکت | سایز ۲۴×۱۷ | B5 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۵۷.۵۰۰ ۸۴.۵۰۰ ۶۵.۵۰۰ ۹۲.۵۰۰
۲۰۰۰ عدد ۸۴.۵۰۰ ۱۱۲.۵۰۰ ۹۱.۵۰۰ ۱۲۳.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۱۴۹.۰۰۰ ۱۷۸.۰۰۰ ۱۵۵.۵۰۰ ۱۸۷.۵۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت | سایز B4 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت | سایز ۳۴×۲۴ | B4 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۸۴.۵۰۰ ۱۳۴.۵۰۰ ۱۰۵.۵۰۰ ۱۵۳.۵۰۰
۲۰۰۰ عدد ۱۰۶.۰۰۰ ۱۶۱.۵۰۰ ۱۳۱.۰۰۰ ۱۸۰.۵۰۰
۵۰۰۰ عدد ۱۹۲.۰۰۰ ۲۵۳.۵۰۰ ۲۲۳.۰۰۰ ۲۸۶.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تراکت | سایز ۳۴×۲۴ | B4 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۱۱۵.۵۰۰ ۱۶۹.۰۰۰ ۱۲۱.۰۰۰ ۱۸۴.۵۰۰
۲۰۰۰ عدد ۱۶۹.۰۰۰ ۲۲۵.۰۰۰ ۱۸۲.۵۰۰ ۲۴۶.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۲۹۸.۰۰۰ ۳۵۵.۵۰۰ ۳۱۱.۰۰۰ ۳۷۴.۵۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت | سایز A3 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت | سایز ۴۲×۲۹.۷ | A3 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۱۷۳.۰۰۰ ۲۷۸.۵۰۰
۲۰۰۰ عدد ۲۲۶.۰۰۰ ۳۴۶.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تراکت | سایز ۴۲×۲۹.۷ | A3 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۲۰۲.۰۰۰ ۳۱۷.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۲۶۹.۰۰۰ ۳۹۴.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تعرفه طراحی تراکت

 • هزینه طراحی توسط نرم افزار طراحی شاپرک رایگان می باشد. (خود مشتریان به راحتی می توانند طراحی کنند)
 • هزینه طراحی طبق نمونه های آماده موجود در سایت جهت تراکت ۱۰.۰۰۰ تومان از طراحی اختصاصی ارزانتر می باشد. کلیت طرح و رنگ طبق طرح انتخابی می باشد و مطالب، لوگو و اطلاعات شما جایگزین خواهد شد. امکان یکبار ویرایش نیز وجود دارد. (اجراء توسط تیم طراحی شاپرک)
 • طراحی اختصاصی طبق اطلاعات، لوگو، رنگ سازمانی و درخواست شما جهت تراکت انجام می گردد. امکان ۳ بار ویرایش و یا تغییر طرح نیز وجود دارد. (اجراء توسط تیم طراحی شاپرک)
طراحی اختصاصی تراکـت (تومان)
تراکت A6 یا B6 یکـرو ۲۰٫۰۰۰
دورو ۲۵.۰۰۰
تراکت A5 یا B5 یکـرو ۲۵.۰۰۰
دورو ۳۰.۰۰۰
تراکت A4 یا B4 یکـرو ۳۰.۰۰۰
دورو ۳۵.۰۰۰
post

کارت ویزیت های فانتزی و خاص با برش های خاص | چاپ شاپرک

چاپ شاپرک قادر به چاپ کارت ویزیت های خاص با برش خاص می باشد. جنس این نوع کارتها می تواند سلفون مات و براق، کتان و سوسماری بوده و این کارتهای خاص قابل اجرا و چاپ در این مجموعه می باشد.

۱۰۵ ۱۰۶
۱۰۷ fe
۱۳۴ ۱۰۸
۱۰۹ ۱۱۰
۴۵ ۱۱۱
۱۱۲ ۱۱۴
۱۱۵ ۱۱۶
۱۱۳ ۱۱۷
۱۱۸ ۱۱۹
۱۲۰ ۱۲۱
۱۲۲ ۱۲۳
۱۲۴ ۱۲۵
۱۲۶ ۱۲۷
۱۲۸ ۱۲۹
۱۳۰ ۱۳۱
۱۳۲ ۱۳۳
۱۳۵ fq
fp fm

 

post

نکات مهم در طراحی کارت ویزیت | چاپ شاپرک

نکات مهم در مورد طراحی کارت ویزیت خوب
هر کس باید این نکته را در به خاطر بسپارد که طراح یک کارت ویزیت خوب یعنی به تصویر کشیدن حس کار و نوع تجارت مشتری. یک کارت ویزیت خوب باید به گونه ای طراحی شده باشد که بتواند بلافاصله توجه بیننده را به خود جلب کند و او را ترغیب به خرید محصول نماید. یک کارت ویزیت خوب نباید به عنوان آیتمی برای معرفی در نظر گرفته شود که برای برقراری ارتباط با مشتریان مورد استفاده قرار می گیرد. کارت ویزیت یکی از روش های تبلیغ و به نوعی ایستگاه اطلاعاتی در مورد شما و کاری که انجام می دهید می باشد. اگر کارت ویزیت نتوانست به مقاصد و اهداف شما در زمینه بالا بردن میزان فروش محصول و معرفی و شناساندن شما جامه عمل بپوشاند، این ثابت می کند که کارت ویزیت شما در سطح مناسبی برای تاثیر گذاری نبوده است.

اکثر افراد فکر می کنند کارت ویزیت روش موثر تبلیغات فروش است؛ این نوع تفکر در میان افرادی رایج است که به تازگی وارد عرصه تجارت شده اند. ایده کلی در مورد فلسفه کارت ویزیت این است که یک کارت ویزیت به قدری از یک طراحی خوب برخوردار باشد که با قرار گرفتن روی میز نظر هر بیننده را به خود جلب کرده و حرفه ای بودن طرح آن نیز باعث شود تا این حس در بیننده ایجاد شود که با یک مجموعه کاملا حرفه ای طرف است، بنابراین سعی می کند خرید خود را از این کمپانی خاص انجام دهد.
کارت های ویزیت از ابزارهای موثر و مفید هستند که تاثیر آنها اثبات شده است. داشتن یک کارت ویزیت خوب با طراحی منحصر به فرد و چشم گیر این امکان را برای مشتریان و مصرف کنندگان فراهم می کند تا خرید خود را به آسانی و با طیب خاطر انجام دهید.
در اینجا ۲۳ نکته اساسی و مفید را به شما خواهیم گفت که به شما کمک می کند که یک کارت ویزیت خوب طراحی کنید:

۴۴ ۴۵

۱. از تصویری استفاده کنید که نمایانگر کار، محصول و کمپانی شماست.
۲٫ مطمئن شوید کارت ویزیت شما دارای جذابیت های لازم برای جذب و جلب توجه و ترغیب مشتری است.
۳٫ از رنگ های متنوعی استفاده کنید.
۴. از عکس هایی استفاده کنید که احساسات افراد را تحریک کند، البته با توجه به این که برخی از تصاویر ممکن است برای محیط تجاری مناسب نباشد.
۵. از کارت هایی که مواد پلاستیکی در آنها بکار رفته استفاده نکنید. از کارت های رنگی و کارت هایی استفاده کنید که دارای طرح های غیر معمول و غیر عادی است، به این طریق طرح کارت در ذهن بیننده باقی مانده و دیرتر فراموش می شود.
۶. کارت خود را در سایزهای مختلف تجسم کنید. شما می توانید کارت خود را به گونه ای طراحی کنید که فقط محصولی که قصد فروش آن را دارید به نمایش بگذارد.
۷. کارت را به صورت عمودی طراحی کنید تا مطمئن شوید بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.
۸. کارت ها ویزیت دو لت و سه لت می تواند نقش یک کاتالوگ را ایفا کند.
۹٫ کارت های ویزیتی با طرح های مختلف طراحی کنید. با این روش افراد در کلکسیون کارت های ویزیت شان تعداد بیشتری کارت از شما خواهند داشت.
۱۰. به اضافه کردن یک فایل آهنگ یا موزیک به کارت خود فکر کنید. این گونه می توانید مطمئن باشید هر کس با هر سلیقه ای از داشتن کارت شما امتناع نمی کند.
۱۱. شما باید مطمئن باشید کارت شما از روش ها و راه های لازم برای ارتباط برقرار کردن با افراد برخوردار است، مثلا نام کمپانی، آدرس، شماره تماس، فاکس، آدرس وب سایت و همچنین آدرس ایمیل. فراموش نکنید بودن نام خود شما به اندازه نام کمپانی در کارت ویزیت اهمیت دارد.
۱۲٫ نگران هزینه ای که باید برای کارت ویزیت بپردازید نباشید. با کمی بیشتر هزینه کردن برای چات کارت ویزیت بعدا می توانید درآمد بیشتری داشته باشید. با داشتن یک کارت ویزیت خوب با تعداد بالا تعداد افرادی که با شما تماس می گیرند نیز بیشتر شده، در نتیجه میزان فروش محصول شما نیز افزایش پیدا می کند.
۱۳٫ داشتن دو کارت متفاوت می تواند میزان فروش محصول شما را تا حد باور نکردنی بالا می برد.
۱۴. مطمئن شوید کارت ویزیتی که طراحی می کنید به خوبی برند یا نام تجاری شما را تصریح و توصیف می کند.
۱۵. سعی کنید مشخصات کلی خلاصه و در یک خط قابل خواندن و فهمیدن باشد از نوشتن متن های طولانی اجتناب کنبد فراموش نکنید کارت ویزیت با برشور یا تراکت تبلیغاتی فرق دارد پس هرچه مختصر تر و کوتاهتر باشد برای مخاطب قابل لمس تر است
۱۶. نوشته ای انتخاب نکنید که مردم قادر به فهم آن نباشند چون باعث می شود برخی از مشتریان خود را از دست بدهید.
۱۷. از کارت ویزیت هایی استفاده نکنید که حاوی اطلاعات ارتباطی قدیمی، آدرس پستی و … است چون باعث می شود یک فرد غیر حرفه ای و اماتور به نظر برسید.
۱۸. سعی کنید به جای نوشته های طولانی از نوشته ها و عبارات کوتاه و مختصر استفاده کنید. نوشته های بلند و طولانی باعث کمم شدن علاقه فرد به خواندن مطالب می شود.
۱۹٫ پشت کارت شما باید حاوی نکات مهم و ضروری در مورد نوع فعالیت و سرویس دهی شما باشد. این باعث می شود مردم شما را بهتر و زودتر به یاد آورند.
۲۰. اگر می دانید در یک سال بیشتر از ۱۰۰۰ کارت استفاده نمی کنید مطمئن باشید در کار و تجارت خود شکست خواهید خورد. بنابراین روش خود را تغییر داده و کاری کنید که کارت ویزیت بیشترین نفع را به شما برساند.
۲۱. بهترین روش برای اینکه ببینید آیا کارت ویزیت شما یک کارت ویزیت به یادماندنی هست یا نه این است که کارت ویزیت خود را بین تعداد زیادی کارت دیگر قرار دهید و آن ها را از یک تابلو آویزان کنید، سپس به آن ها نگاه کنید. اگر کارت شما در نگاه اول نظرتان را به خود جلب کرد مطمئن باشید کارت ویزیت خوبی است. اما اگر این اتفاق نیفتاد بدانید در یک قسمت از کار اشتباه کرده اید.
۲۲٫ اگر کارت خود را به مشتری ارائه کردید و او با دیدن آن چیزی در مورد اینکه چقدر کارت خوبی دارید صحبت نکرد و یا اصلا چیزی در مورد کارت نگفت، این ها نشانه هایی است که نشان می دهد کارت شما از فاکتور WOW برخوردار نیست بنابراین چیزی هم برای گفتن در مورد آن وجود ندارد.
۲۳٫ وقتی کارت ویزیت تان را به مشتریان خود می دهید از آنها نیز بخواهید کارت شان را در اختیار شما قرار دهند. با این روش می توانید با آنها در ارتباط باشید بنابراین مطمئن باشید کار و شغل خود را در سطح وسیعی گسترش داده اید.

post

اطلاعات کامل در مورد یووی موضعی

UV موضعی یک لایه برجسته و براق می باشد که در قسمت های مشخص شده و مورد نظر قرار می گیرد. این لایه موجب میشود که هم کارت اختلاف سطح پیدا کند که موجب جذابیت کارت می شود و همچنین می توان قسمت های مهم کارت از جمله لوگو، نام شرکت و نام شخص را توسط آن متمایز کرد تا نظرها نسبت به آنها جلب شوند. این لایه باعث ایجاد براقیت و سایه روشن دیده شدن کار در زیر نور می شود که باعث جذابیت کار چاپی می شود. در زیر نمونه هایی از UV موضعی آمده است .

۴۲

۴۳


نحوه ارسال فایل اصلی و فایل UV موضعی جهت چاپ :

۱- فایل اصلی خود را با فرمت TIFF یا PSD و کیفیت ۳۰۰DPI بصورت ۴ رنگ ارسال نماید.
۲- قسمت هایی را که می خواهید UV موضعی شود به صورت یکدست مشکی تک رنگ و با همان فرمت و کیفیت فایل اصلی ارسال نمایید.

post

تماس با چاپ شاپرک | مرکز حرفه ای طراحی و چاپ

تلفن های تماس : ۷۷۶۸۱۷۰۶ – ۷۷۶۸۱۷۰۵  – ۷۷۶۸۱۷۰۴ – ۷۷۶۸۱۷۰۳ (۰۲۱)

ساعت کار و پاسخگویی : شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۸ /  پنجشنبه ها  ۹ الی ۱۳

پست الکترونیک : shaparakprint@gmail.com

مسئول قسمت چاپ شاپرک : آقای ابراهیم نژاد

نشانی دفتر گروه چاپ شاپرک : تهران ، خیابان انقلاب ، بین امام حسین و پل چوبی، خیابان نامجوی جنوبی (گرگان سابق)، پلاک ۵۰ (پاساژ قائم) ، طبقه سوم

> قابل توجه مشتریان گرامی :مشتریان عزیز می توانند سفارشات طراحی و چاپ خود را هم به صورت حضوری و هم بصورت آنلاین از طریق منوی سفارش آنلاین ثبت نمایند. همچنین می توانند جهت مشاهده نمونه کارهای چاپی بصورت حضوری مراجعه نمایند.

post

نحوه تحویل و ارسال کارهای چاپی آماده شده | چاپ شاپرک

نحوه تحویل و ارسال کارهای چاپی آماده شده :

۱- سفارش های شهرستان ها به ۲ روش باربری وطن و تیپاکس ارسال می گردد. به علت افزایش هزینه های تیپاکس پیشنهاد می گردد که از باربری استفاده شود.

۲- هزینه پیک تا باربری ۲۰۰۰ تومان  (هزینه بار پس کرایه گشته و به عهده مشتری می باشد)

۳- هزینه بسته بندی تیپاکس ۲۰۰۰ تومان (هزینه بار پس کرایه گشته و به عهده مشتری می باشد. شرکت تیپاکس تا ۶ کیلو مبلغ ۱۶٫۵۰۰ تومان دریافت می کند.)

توجه :  مشتریان همکار شهرستانی که چند سفارش چاپی پیاپی دارند جهت کاهش هزینه های ارسال می توانند جهت سفارش اول خود، باربری یا تیپاکس را انتخاب کرده و برای سفارشات بعدی گزینه ” ارسال با سفارشات قبلی ” را انتخاب نمایند. این گزینه در صورتی قابل انتخاب می باشد که فاصله زمانی آماده شدن کارها بشتر از یک تا ۲ روز نباشد. در غیر اینصورت کارها به مدت طولانی نگه داشته نشده و جداگانه ارسال می گردد.

۴- مشتریان تهرانی موظف به دریافت کار و چک کردن آن در مجموعه شاپرک می باشند و اگر درخواست ارسال کار را داشته باشند، هزینه پیک به عهده خودشان بوده و در صورت مشکل در کارهای چاپی، این مجموعه موظف به تجدید چاپ و برطرف کردن مشکل چاپی می باشد و هزینه پیک و ایاب و ذهاب به عهده خود مشتری می باشد.

 

لطفا در صورتی که شهر شما دارای شعبه تیپاکس می باشد آن را انتخاب نمائید . لیست شهرهای ایران که دارای دفتر تیپاکس می باشند :

آستارا / آمل / اراک / اردبیل / ارومیه / اصفهان / انزلی / اهواز / آبادان / اسلام آباد غرب / ایلام / ابهر
بابل / بابلسر / بروجرد / بناب / بهشهر / بجنورد / بندر عباس / بوشهر / بیرجند / بوکان
تاکستان / تالش / تبریز / تنکابن / تربت حیدریه / جهرم
چالوس / خرم آباد / دامغان / دزفول / رامسر / رشت / رفسنجان / رودسر / رودبار / زنجان
ساری / سیرجان / ساوه / سبزوار / سمنان / سنندج
شاهرود / شاهین شهر / شوشتر / شهرضا / شیراز / شهر بابک / شهر کرد / شهر صنعتی البرز
علی آباد / قائمشهر / فسا / قروه / قزوین / قم / کاشان / کرج / کرمان / کرمانشاه / کازرون
گرگان / گنبد / لاهیجان / لنگرود / مراغه / مرودشت / مشهد / ملایر / مهاباد / میندوآب
میبد / نکا / نهاوند / نیشابور / همدان / زاهدان

post

لیوان کاغذی تبلیغاتی | طراحی و چاپ لیوان کاغذی بهداشتی

چاپ و تولید لیوان کاغذی با طرح اختصاصی ویژه ارگانها، شرکت ها، همایش ها، سازمان ها، پزشکان، نمایشگاه ها و مراسم مختلف

جنس لیوان کاغذی

جنس کاغذی که در تولید لیوان کاغذی بکار می رود ، نوعی از کاغذ مخصوص می باشد که در پروسه های تولید بسته بندی مواد غذایی بکار می رود.اصولا این نوع کاغذها که در تماس مستقیم با مواد غذایی می باشند از یک طرف متشکل از کاغذ پایه یا گرماژ متفاوت و در یک طرف دیگر پوشش پلی اتیلن می باشند.استفاده از پوشش پلی اتیلن در این نوع کاغذ ها باعث می شود تا اولا اینگونه از کاغذها در محیط زیست زودتر بازیافت شوند و به محیط زیست کمترین صدمه را وارد نمایند و ثانیآ در تماس با مواد غذایی کمترین تاثیر شیمیایی بر روی آنها داشته باشند و کاملآ بهداشتی باشند.همچنین باعث جلوگیری از انتقال رطوبت مایعات به سطح بیرونی لیوان می شوند.

مزایای لیوان کاغذی یکبار مصرف نسبت به لیوان یکبار مصرف پلاستیکی

۱- جلوگیری از نفوذ مایعات (از جمله چای داغ و یا قهوه ی داغ) به سطح خارجی لیوان کاغذی در صورتی که وقتی ما چای داغ را در لیوان پلاستیکی میریزم دیده شده است که در بسیاری از مواقع یا لیوان پلاستیکی آب می شود و یا حرارت دست ما را می سوزاند.
۲- وزارت بهداشت ایران وسازمان محیط زیست ایران به تازگی به دنبال وضع قوانینی هستند که استفاده از لیوان یکبار مصرف پلاستیکی را ممنوع نمایند.
۳- لیوان کاغذی پس از استفاده بهتر قابل بازیافت است و کمتر به محیط زیست صدمه وارد می نماید.
۴- بر روی لیوان های کاغذی می توان طراحی ها و نوشتهای دلخواه خود را چاپ کرد تا هم جنبه تبلیغاتی داشته باشد و هم زیباتر به نظر می رسد.

راهنمای طراحی لیوان کاغذی

طرح لیوان کاغذی

تیراژ قیمت(تومان) زمان تحویل
۱۰۰۰ عدد ۹۵٫۰۰۰ ۸ روز کاری
۵۰۰۰ عدد ۴۴۵٫۰۰۰ ۸ روز کاری

چاپ لیوان کاغذی

طراحی و چاپ شاپرک , مرکز تخصصی چاپ کارت ویزیت , کارت ویزیت , چاپ کارت ویزیت , طراحی کارت ویزیت , کارت ویزیت شیشه ای , کارت ویزیت لمینت , لمینت برجسته , طراحی و چاپ کارت ویزیت , کارت ویزیت کتان , سلفون مات , سلفون براق , کارت ویزیت سوسماری , طرح های کارت ویزیت , چاپ فوری , سربرگ , پاکت , ست اداری , چاپ ست اداری , طراحی سربرگ , سایز پاکت , فاکتور , چاپ فاکتور , طراحی فاکتور , تراکت , چاپ تراکت , طراحی تراکت , چاپ دیجیتال , چاپ افست , بروشور , طراحی بروشور , چاپ بروشور , چاپ کاتالوگ , طراحی کاتالوگ , کارت تبریک , تقویم دیواری , سررسید , لیبل سی دی , چاپ لیبل , سفارش آنلاین چاپ , لیوان کاغذی , چاپ روی لیوان , لیوان تبلیغاتی

ساک دستی کاغذی و پارچه ای | چاپ شاپرک

ساک دستی کاغذی | ساک دستی پارچه ای سوزنی | مرکز تخصصی طراحی و چاپ ساک دستی | انواع ساک دستی
آخرین بروز رسانی : پائیز ۱۳۹۶

ساک دستی کاغذی: ساک دستی یا همان Shopping Bag یکی ار مهمترین و کاربردی ترین محصولات تبلیغاتی می باشد که امروزه در اکثر فروشگاه ها موجود می باشد. به علت ماندگاری بالای ساک های دستی اکثر فروشگاه ها برای خود ساک های اختصاصی خودشان را با توجه به طرح، لوگو و رنگ سازمانی خود چاپ می کنند. ساک های تبلیغاتی در ۳ جنس کاغذی، پارچه ای و پلاستیکی در بازار وجود دارد که چاپ شاپرک هر ۳ نوع ساک دستی را در سایز، طرح و رنگ های متفاوت ارائه می دهد.

ساک دستی کاغذی

ساک دستی کاغذی چاپ چهاررنگ اختصاصی | ۱۰۰۰ عدد |  همراه با بند نخی

نوع کاغذ نوع روکش تحویل ۸ روزه
۱۷۰ گرم سلفون مات ۱.۰۵۰.۰۰۰
سلفون براق ۱.۰۵۰.۰۰۰
۲۰۰ گرم سلفون مات ۱.۱۲۰.۰۰۰
سلفون براق ۱.۱۲۰.۰۰۰

زمان ها بر اساس روزهای کاری و قیمت ها به تومان می باشد.

ساک دستی کاغذی چاپ چهاررنگ اختصاصی | ۱۰۰۰ عدد |  همراه با بند نخی

نوع کاغذ نوع روکش تحویل ۸ روزه
۱۷۰ گرم سلفون مات ۱.۱۵۰.۰۰۰
سلفون براق ۱.۱۵۰.۰۰۰
۲۰۰ گرم سلفون مات ۱.۲۵۰.۰۰۰
سلفون براق ۱.۲۵۰.۰۰۰

زمان ها بر اساس روزهای کاری و قیمت ها به تومان می باشد.

ساک دستی کاغذی چاپ چهاررنگ اختصاصی | ۱۰۰۰ عدد |  همراه با بند نخی

نوع کاغذ نوع روکش تحویل ۸ روزه
۱۷۰ گرم سلفون مات ۱.۲۶۰.۰۰۰
سلفون براق ۱.۲۶۰.۰۰۰
۲۰۰ گرم سلفون مات ۱.۳۸۰.۰۰۰
سلفون براق ۱.۳۸۰.۰۰۰

زمان ها بر اساس روزهای کاری و قیمت ها به تومان می باشد.

تمام هزینه های فوق به همراه بندهای نخی می باشد. بند های نخی بصورت جداگانه تحویل می گردد. در صورت مونتاژ نخ ها روی ساک های دستی مبلغ ۵۰.۰۰۰ تومان به مبلغ فاکتورتان و یک روز زمان اضافه می گردد.

چاپ سی دی | لیبل و کاور سی دی | چاپ CD | چاپ شاپرک

cd

چاپ سی دی | کاور سی دی | جلد سی دی | لیبل سی دی | چاپ و رایت دی وی دی

آخرین بروز رسانی : تابستان ۱۳۹۶

۱۴۱

تعداد چاپ روی سی دی چاپ روی دی وی دی زمان تحویل
۱۰۰ عدد ۹۰٫۰۰۰  ۱۰۰٫۰۰۰ ۲ روز کاری
۱۵۰ عدد ۱۳۰٫۰۰۰  ۱۴۰٫۰۰۰ ۲ روز کاری
۲۰۰ عدد ۱۵۵٫۰۰۰  ۱۸۰٫۰۰۰ ۲ روز کاری
۲۵۰ عدد ۱۹۰٫۰۰۰  ۲۲۸٫۰۰۰ ۲ روز کاری
۳۰۰ عدد ۲۱۵٫۰۰۰  ۲۶۰٫۰۰۰ ۲ روز کاری
۴۰۰ عدد ۲۸۵٫۰۰۰  ۳۴۵٫۰۰۰ ۲ روز کاری
۵۰۰ عدد ۳۵۵٫۰۰۰ ۴۳۰٫۰۰۰ ۲ روز کاری
۱۰۰۰ عدد ۶۶۰٫۰۰۰  ۸۱۰٫۰۰۰ ۲ روز کاری

۲۹

نوع کار روکش قیمت (تومان) زمان تحویل
جلد سی دی در دار یووی براق ۱۴۵٫۰۰۰ ۱۴ روز کاری

 

۲۸

نوع کار سایز قیمت (تومان) زمان تحویل
لیبل سی دی ( به همراه تیغ و نیم تیغ دایره ای) ۱۳×۱۳ ۹۶٫۰۰۰ ۱۴ روز کاری

نکات مهم :
۱- به مجموعه فایل هایی که به علت پایین آوردن هزینه ها بصورت مشترک داخل یک فرم چاپی بسته شده و نسبت به نوع رنگ فایل ها تفکیک نمی شوند فرم عمومی گفته می شود. هر فرم عمومی دارای میانگین رنگ خاص می باشد و رنگ ها بر اساس، رنگ قالب فرم چاپی تنظیم می شود از این رو کلیه کارهایی که در این فرم چاپ می شوند با ۱۵% اختلاف رنگ نسبت به مانیتور استاندارد مواجه خواهند شد.
۲- کیله سایزهای ارائه شده در لیست قیمت، سایز فایل دریافتی می باشد. سایز سفارشات بعد از برش نسبت به نوع خدمات سفارش مورد نظر تغییر خواهد کرد.
۳- تمامی کارهای چاپی با ۳% الی ۷% باطله یا کسری تحویل میگردد.
۴- چنانچه فایل ارسالی بصورت RGB-16BITS باشد مسئولیت رنگ ها به عهده شما می باشد.
۵- کیفیت کلیه فایل های ارسالی بایستی ۳۰۰Dpi باشد در صورت استفاده از کیفیت پایین تر کارهای چاپی شما با افت کیفیت مواجه خواهد شد.
۶- در فرم های ویزیت ۳ میلی متر و در فرم های لمینت ۵ میلی متر از چهار طرف فاصله برش رعایت شود.
۷- در فرم های دارای یووی موضعی احتمال جابجایی تا یک میل وجود دارد و فاصله فایل یووی تا لبه کار به اندازه ۷ میلی متر رعایت شود.
۸- چنانچه در فرم های کتان طرح بصورت تمپلات باشد شرکت مسئولیتی در قبال کار نخواهد داشت.
۹- در صورت استفاده از نوشته های ۴ رنگ مرکز مسئولیتی در قبال کار نخواهد داشت.
۱۰- در کلیه کار های چاپی خطای برش وجود دارد. در کارت ها ۳ میل و تراکت ها تا ۵ میل.
۱۱- ساخت پاکت به صورت دستی بوده و احتمال خطا در کادر و داشتن سفیدی غیر قابل اجتناب می باشد.
۱۲- فایل های ارسالی جهت چاپ با فرمت jpg و رزولیشن ۳۰۰ باشد و در صورت ارسال فایل لایه باز تمام خطاهای احتمالی از قبیل تغییر فونت، وکتور، افکت و رنگ به عهده سفارش دهنده می باشد.
۱۳- این شرکت در قبال خوانا یا ناخوانا بودن QR Code روی کارهای چاپی هیچگونه مسئولیتی ندارد.