post

تراکت | مرکز تخصصی طراحی و چاپ تراکت

چاپ تراکت | طراحی تراکت | چاپ شاپرک مرکز تخصصی طراحی و چاپ تراکت

آخرین بروز رسانی : بهار ۱۳۹۷

تراکت: تراکت یکی از ساده ترین و در عین حال گسترده ترین نوع تبلیغات چاپی در فضاهای عمومی می باشد. اگر قصد تبلیغ و اطلاع رسانی بصورت مستقیم در سطح عمومی را دارید، استفاده از تراکت های شکیل و رنگی مناسب ترین روش می باشد زیرا هم هزینه آن نسبت به دیگر تبلیغات چاپی مناسب تر بوده و هم به مستقیم ترین روش اطلاع رسانی انجام می شود. تراکت در سایز های متفاوت و جنس های مختلف طراحی و چاپ می شود که بسته به سطح تبلیغات، بودجه و میزان مطلب میتوان انتخاب کرد.

چاپ تراکت | سایز A6 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت | سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 20.500 30.000 26.000 35.000
۲۰۰۰ عدد 28.000 38.500 34.500 44.000
۵۰۰۰ عدد 51.000 62.000 60.000 70.000
۱۰.۰۰۰ عدد 90.000 108.000 110.000 129.500
۱۵.۰۰۰ عدد 134.000 160.000 163.000 192.000
۲۰.۰۰۰ عدد 177.000 211.000 215.000 253.500
۳۰.۰۰۰ عدد 262.000 314.000 319.000 376.000
۴۰.۰۰۰ عدد 344.000 417.000 413.000 489.000
۵۰.۰۰۰ عدد 428.000 512.000 521.000 614.000
۱۰۰.۰۰۰ عدد 856.000 1.023.000 1.042.000 1.228.000
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 42.500 52.000
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

تراکت | سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 24.000 35.000 29.000 40.000
۲۰۰۰ عدد 35.000 45.000 40.000 51.000
۵۰۰۰ عدد 72.000 85.000 82.000 95.000
۱۰.۰۰۰ عدد 129.000 147.000 149.000 167.000
۱۵.۰۰۰ عدد 192.000 218.000 221.000 247.000
۲۰.۰۰۰ عدد 253.000 288.000 292.000 326.000
۳۰.۰۰۰ عدد 376.000 428.000 433.000 485.000
۴۰.۰۰۰ عدد 496.000 564.000 572.000 639.000
۵۰.۰۰۰ عدد 614.000 698.000 707.000 791.000
۱۰۰.۰۰۰ عدد 1.228.000 1.395.000 1.414.000 1.581.000
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 50.000 57.000
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

تراکت | سایز ۱۴×۱۰ | A6 | گلاسه ۱۲۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۵۰۰۰ عدد 68.000 79.000 74.000 86.000
۱۰.۰۰۰ عدد 116.000 129.000 127.000 143.000
۱۵.۰۰۰ عدد 172.000 192.000 173.000 192.000
۲۰.۰۰۰ عدد 227.000 253.000 250.000 280.000
۳۰.۰۰۰ عدد 336.000 376.000 371.000 416.000
۴۰.۰۰۰ عدد 444.000 496.000 489.000 549.000
۵۰.۰۰۰ عدد 549.000 614.000 605.000 675.000
۱۰۰.۰۰۰ عدد 1.097.000 1.228.000 1.209.000 1.358.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تراکت | سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | گلاسه ۱۷۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 53.000 67.000 60.000 73.000
۴۰۰۰ عدد 90.000 104.000 96.000 110.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت | سایز A5 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت | سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 41.500 60.000 51.500 70.000
۲۰۰۰ عدد 56.500 77.500 69.000 87.000
۵۰۰۰ عدد 101.000 124.000 120.000 139.000
۱۰.۰۰۰ عدد 176.000 212.000 221.000 241.000
۱۵.۰۰۰ عدد 262.000 314.000 329.000 358.000
۲۰.۰۰۰ عدد 346.000 415.000 434.000 472.000
۳۰.۰۰۰ عدد 513.000 616.000 644.000 701.000
۴۰.۰۰۰ عدد 689.000 834.000 825.000 979.000
۵۰.۰۰۰ عدد 837.000 1.004.000 1.051.000 1.144.000
۱۰۰.۰۰۰ عدد 1.674.000 2.009.000 2.102.000 2.228.000
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 87.000 105.000
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

تراکت | سایز ۱۴.۸×۲۱ | A5 دقیق | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 56.000 94.500 71.000 109.000
۲۰۰۰ عدد 76.500 117.500 91.000 132.000
۵۰۰۰ عدد 127.000 165.000 139.000 187.000
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 106.000 152.000
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

تراکت | سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 48.000 70.000 58.000 78.000
۲۰۰۰ عدد 70.000 90.000 78.000 99.000
۵۰۰۰ عدد 145.000 170.000 160.000 185.000
۱۰.۰۰۰ عدد 255.000 290.000 284.000 319.000
۱۵.۰۰۰ عدد 378.000 431.000 422.000 474.000
۲۰.۰۰۰ عدد 499.000 568.000 557.000 626.000
۳۰.۰۰۰ عدد 741.000 844.000 827.000 929.000
۴۰.۰۰۰ عدد 978.000 1.113.000 1.090.000 1.226.000
۵۰.۰۰۰ عدد 1.209.000 1.376.000 1.349.000 1.516.000
۱۰۰.۰۰۰ عدد 2.418.000 2.753.000 2.697.000 3.032.000
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 98.000 113.000
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

تراکت | سایز ۱۴×۲۰ | A5 | گلاسه ۱۲۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۵۰۰۰ عدد 135.000 158.000 150.000 173.000
۱۰.۰۰۰ عدد 227.000 255.000 255.000 284.000
۱۵.۰۰۰ عدد 338.000 378.000 378.000 422.000
۲۰.۰۰۰ عدد 445.000 499.000 499.000 557.000
۳۰.۰۰۰ عدد 661.000 741.000 741.000 827.000
۴۰.۰۰۰ عدد 872.000 978.000 978.000 1.090.000
۵۰.۰۰۰ عدد 1.079.000 1.209.000 1.209.000 1.349.000
۱۰۰.۰۰۰ عدد 2.158.000 2.418.000 2.418.000 2.697.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تراکت | سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | گلاسه ۱۷۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 106.000 134.000 115.000 144.000
۴۰۰۰ عدد 180.000 208.000 193.000 223.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت | سایز A4 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت | سایز ۲۹×۲۰ | A4 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۷۷.۰۰۰ ۱۱۳.۰۰۰ ۹۷.۰۰۰ ۱۳۳.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۹۸.۰۰۰ ۱۴۰.۰۰۰ ۱۲۲.۰۰۰ ۱۶۱.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۱۷۹.۰۰۰ ۲۱۷.۰۰۰ ۲۰۹.۰۰۰ ۲۴۷.۰۰۰
۱۰.۰۰۰ عدد ۳۵۱.۰۰۰ ۴۲۵.۰۰۰ ۴۱۰.۰۰۰ ۴۸۴.۰۰۰
۱۵.۰۰۰ عدد ۵۲۱.۰۰۰ ۶۳۱.۰۰۰ ۶۰۸.۰۰۰ ۷۱۹.۰۰۰
۲۰.۰۰۰ عدد ۶۸۷.۰۰۰ ۸۳۳.۰۰۰ ۸۰۳.۰۰۰ ۹۸۴.۰۰۰
۳۰.۰۰۰ عدد ۱.۰۲۰.۰۰۰ ۱.۲۳۷.۰۰۰ ۱.۱۹۱.۰۰۰ ۱.۴۰۸.۰۰۰
۴۰.۰۰۰ عدد ۱.۳۴۶.۰۰۰ ۱.۶۳۲.۰۰۰ ۱.۵۷۲.۰۰۰ ۱.۸۵۷.۰۰۰
۵۰.۰۰۰ عدد ۱.۶۶۵.۰۰۰ ۲.۰۱۸.۰۰۰ ۱.۹۴۴.۰۰۰ ۲.۲۹۷.۰۰۰
۱۰۰.۰۰۰ عدد ۳.۳۲۹.۰۰۰ ۴.۰۳۶.۰۰۰ ۳.۸۸۷.۰۰۰ ۴.۵۹۴.۰۰۰
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۱۵۵.۰۰۰ ۱۹۵.۰۰۰
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

تراکت | سایز ۲۹.۷×۲۱ | A4 دقیق | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۹۷.۰۰۰ ۱۵۵.۰۰۰ ۱۱۷.۰۰۰ ۱۷۷.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۱۲۱.۰۰۰ ۱۷۷.۰۰۰ ۱۴۷.۰۰۰ ۲۰۲.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۲۱۲.۰۰۰ ۲۶۴.۰۰۰ ۲۴۲.۰۰۰ ۲۹۴.۰۰۰
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۱۷۵.۰۰۰ ۲۳۰.۰۰۰
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

تراکت | سایز ۲۹×۲۰ | A4 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۹۰.۰۰۰ ۱۳۲.۰۰۰ ۱۱۰.۰۰۰ ۱۵۲.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۱۳۲.۰۰۰ ۱۷۰.۰۰۰ ۱۵۲.۰۰۰ ۱۹۰.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۲۶۲.۰۰۰ ۲۹۶.۰۰۰ ۲۹۲.۰۰۰ ۳۲۵.۰۰۰
۱۰.۰۰۰ عدد ۵۱۴.۰۰۰ ۵۸۰.۰۰۰ ۵۷۲.۰۰۰ ۶۳۷.۰۰۰
۱۵.۰۰۰ عدد ۷۶۲.۰۰۰ ۸۶۱.۰۰۰ ۸۵۰.۰۰۰ ۹۴۶.۰۰۰
۲۰.۰۰۰ عدد ۱.۰۰۶.۰۰۰ ۱.۱۳۷.۰۰۰ ۱.۱۲۱.۰۰۰ ۱.۲۴۸.۰۰۰
۳۰.۰۰۰ عدد ۱.۴۹۳.۰۰۰ ۱.۶۸۷.۰۰۰ ۱.۶۶۴.۰۰۰ ۱.۸۵۳.۰۰۰
۴۰.۰۰۰ عدد ۱.۹۷۰.۰۰۰ ۲.۲۲۶.۰۰۰ ۲.۱۹۶.۰۰۰ ۲.۴۴۴.۰۰۰
۵۰.۰۰۰ عدد ۲.۴۳۷.۰۰۰ ۲.۷۵۳.۰۰۰ ۲.۷۱۶.۰۰۰ ۳.۰۲۳.۰۰۰
۱۰۰.۰۰۰ عدد ۴.۸۷۳.۰۰۰ ۵.۵۰۶.۰۰۰ ۵.۴۳۱.۰۰۰ ۶.۰۴۵.۰۰۰
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۱۹۲.۰۰۰ ۲۱۹.۰۰۰
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

تراکت | سایز ۲۸×۲۰ | A4 | گلاسه ۱۲۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۵۰۰۰ عدد ۲۳۰.۰۰۰ ۲۶۰.۰۰۰ ۲۵۱.۰۰۰ ۲۸۶.۰۰۰
۱۰.۰۰۰ عدد ۴۵۱.۰۰۰ ۵۱۰.۰۰۰ ۴۹۲.۰۰۰ ۵۶۱.۰۰۰
۱۵.۰۰۰ عدد ۶۶۹.۰۰۰ ۷۵۷.۰۰۰ ۷۳۰.۰۰۰ ۸۳۲.۰۰۰
۲۰.۰۰۰ عدد ۸۸۳.۰۰۰ ۹۹۸.۰۰۰ ۹۶۴.۰۰۰ ۱.۰۹۸.۰۰۰
۳۰.۰۰۰ عدد ۱.۳۱۱.۰۰۰ ۱.۴۸۲.۰۰۰ ۱.۴۳۱.۰۰۰ ۱.۶۳۰.۰۰۰
۴۰.۰۰۰ عدد ۱.۷۳۰.۰۰۰ ۱.۹۵۵.۰۰۰ ۱.۸۸۸.۰۰۰ ۲.۱۵۱.۰۰۰
۵۰.۰۰۰ عدد ۲.۱۳۹.۰۰۰ ۲.۴۱۸.۰۰۰ ۲.۳۳۴.۰۰۰ ۲.۶۶۰.۰۰۰
۱۰۰.۰۰۰ عدد ۴.۲۷۸.۰۰۰ ۴.۸۳۶.۰۰۰ ۴.۶۶۹.۰۰۰ ۵.۳۲۰.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تراکت | سایز ۲۹×۲۰ | A4 | گلاسه ۱۷۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۱۸۸.۰۰۰ ۲۳۹.۰۰۰ ۲۰۲.۰۰۰ ۲۵۹.۰۰۰
۴۰۰۰ عدد ۲۹۹.۰۰۰ ۳۵۵.۰۰۰ ۳۱۹.۰۰۰ ۳۸۱.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت | سایز B6 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت | سایز ۱۷×۱۲ | B6 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۲۸.۰۰۰ ۴۸.۰۰۰ ۳۳.۰۰۰ ۵۳.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۴۰.۰۰۰ ۵۹.۰۰۰ ۴۶.۰۰۰ ۶۵.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۷۰.۰۰۰ ۹۳.۰۰۰ ۸۰.۰۰۰ ۱۰۳.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تراکت | سایز ۱۷×۱۲ | B6 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۳۶.۰۰۰ ۵۵.۰۰۰ ۴۰.۰۰۰ ۶۰.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۵۲.۰۰۰ ۷۰.۰۰۰ ۵۸.۰۰۰ ۷۶.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۹۸.۰۰۰ ۱۲۴.۰۰۰ ۱۰۲.۰۰۰ ۱۳۴.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت | سایز B5 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت | سایز ۲۴×۱۷ | B5 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۵۶.۰۰۰ ۹۶.۰۰۰ ۶۶.۰۰۰ ۱۰۶.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۷۹.۰۰۰ ۱۱۸.۰۰۰ ۹۰.۰۰۰ ۱۲۹.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۱۴۰.۰۰۰ ۱۸۵.۰۰۰ ۱۵۵.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تراکت | سایز ۲۴×۱۷ | B5 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۷۱.۰۰۰ ۱۰۹.۰۰۰ ۸۰.۰۰۰ ۱۱۹.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۱۰۵.۰۰۰ ۱۴۰.۰۰۰ ۱۱۵.۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۱۹۶.۰۰۰ ۲۴۷.۰۰۰ ۲۱۰.۰۰۰ ۲۶۵.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت | سایز B4 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت | سایز ۳۴×۲۴ | B4 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۱۱۲.۰۰۰ ۱۹۱.۰۰۰ ۱۳۲.۰۰۰ ۲۱۱.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۱۵۷.۰۰۰ ۲۳۶.۰۰۰ ۱۷۷.۰۰۰ ۲۵۶.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۲۸۰.۰۰۰ ۳۷۰.۰۰۰ ۳۱۰.۰۰۰ ۴۰۰.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تراکت | سایز ۳۴×۲۴ | B4 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۱۴۴.۰۰۰ ۲۱۸.۰۰۰ ۱۵۹.۰۰۰ ۲۳۲.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۲۰۹.۰۰۰ ۲۸۰.۰۰۰ ۲۲۴.۰۰۰ ۲۹۵.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۳۹۰.۰۰۰ ۴۹۰.۰۰۰ ۴۱۰.۰۰۰ ۵۱۰.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت | سایز A3 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت | سایز ۴۲×۲۹.۷ | A3 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۲۱۸.۰۰۰ ۳۴۷.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۲۸۰.۰۰۰ ۴۲۵.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد  ۶۶۰.۰۰۰  ۶۸۳.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تراکت | سایز ۴۲×۲۹.۷ | A3 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۲۵۷.۰۰۰ ۳۸۶.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۳۴۷.۰۰۰ ۴۹۲.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۷۷۲.۰۰۰ ۷۹۵.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تعرفه طراحی تراکت

 • هزینه طراحی توسط نرم افزار طراحی شاپرک رایگان می باشد. (خود مشتریان به راحتی می توانند طراحی کنند)
 • هزینه طراحی طبق نمونه های آماده موجود در سایت جهت تراکت ۱۰.۰۰۰ تومان از طراحی اختصاصی ارزانتر می باشد. کلیت طرح و رنگ طبق طرح انتخابی می باشد و مطالب، لوگو و اطلاعات شما جایگزین خواهد شد. امکان یکبار ویرایش نیز وجود دارد. (اجراء توسط تیم طراحی شاپرک)
 • طراحی اختصاصی طبق اطلاعات، لوگو، رنگ سازمانی و درخواست شما جهت تراکت انجام می گردد. امکان ۳ بار ویرایش و یا تغییر طرح نیز وجود دارد. (اجراء توسط تیم طراحی شاپرک)
طراحی اختصاصی تراکـت (تومان)
تراکت A6 یا B6 یکـرو ۲۰٫۰۰۰
دورو ۲۵.۰۰۰
تراکت A5 یا B5 یکـرو ۲۵.۰۰۰
دورو ۳۰.۰۰۰
تراکت A4 یا B4 یکـرو ۳۰.۰۰۰
دورو ۳۵.۰۰۰
post

کارت ویزیت های فانتزی و خاص با برش های خاص | چاپ شاپرک

چاپ شاپرک قادر به چاپ کارت ویزیت های خاص با برش خاص می باشد. جنس این نوع کارتها می تواند سلفون مات و براق، کتان و سوسماری بوده و این کارتهای خاص قابل اجرا و چاپ در این مجموعه می باشد.

۱۰۵ ۱۰۶
۱۰۷ fe
۱۳۴ ۱۰۸
۱۰۹ ۱۱۰
۴۵ ۱۱۱
۱۱۲ ۱۱۴
۱۱۵ ۱۱۶
۱۱۳ ۱۱۷
۱۱۸ ۱۱۹
۱۲۰ ۱۲۱
۱۲۲ ۱۲۳
۱۲۴ ۱۲۵
۱۲۶ ۱۲۷
۱۲۸ ۱۲۹
۱۳۰ ۱۳۱
۱۳۲ ۱۳۳
۱۳۵ fq
fp fm

 

post

نکات مهم در طراحی کارت ویزیت | چاپ شاپرک

نکات مهم در مورد طراحی کارت ویزیت خوب
هر کس باید این نکته را در به خاطر بسپارد که طراح یک کارت ویزیت خوب یعنی به تصویر کشیدن حس کار و نوع تجارت مشتری. یک کارت ویزیت خوب باید به گونه ای طراحی شده باشد که بتواند بلافاصله توجه بیننده را به خود جلب کند و او را ترغیب به خرید محصول نماید. یک کارت ویزیت خوب نباید به عنوان آیتمی برای معرفی در نظر گرفته شود که برای برقراری ارتباط با مشتریان مورد استفاده قرار می گیرد. کارت ویزیت یکی از روش های تبلیغ و به نوعی ایستگاه اطلاعاتی در مورد شما و کاری که انجام می دهید می باشد. اگر کارت ویزیت نتوانست به مقاصد و اهداف شما در زمینه بالا بردن میزان فروش محصول و معرفی و شناساندن شما جامه عمل بپوشاند، این ثابت می کند که کارت ویزیت شما در سطح مناسبی برای تاثیر گذاری نبوده است.

اکثر افراد فکر می کنند کارت ویزیت روش موثر تبلیغات فروش است؛ این نوع تفکر در میان افرادی رایج است که به تازگی وارد عرصه تجارت شده اند. ایده کلی در مورد فلسفه کارت ویزیت این است که یک کارت ویزیت به قدری از یک طراحی خوب برخوردار باشد که با قرار گرفتن روی میز نظر هر بیننده را به خود جلب کرده و حرفه ای بودن طرح آن نیز باعث شود تا این حس در بیننده ایجاد شود که با یک مجموعه کاملا حرفه ای طرف است، بنابراین سعی می کند خرید خود را از این کمپانی خاص انجام دهد.
کارت های ویزیت از ابزارهای موثر و مفید هستند که تاثیر آنها اثبات شده است. داشتن یک کارت ویزیت خوب با طراحی منحصر به فرد و چشم گیر این امکان را برای مشتریان و مصرف کنندگان فراهم می کند تا خرید خود را به آسانی و با طیب خاطر انجام دهید.
در اینجا ۲۳ نکته اساسی و مفید را به شما خواهیم گفت که به شما کمک می کند که یک کارت ویزیت خوب طراحی کنید:

۴۴ ۴۵

۱. از تصویری استفاده کنید که نمایانگر کار، محصول و کمپانی شماست.
۲٫ مطمئن شوید کارت ویزیت شما دارای جذابیت های لازم برای جذب و جلب توجه و ترغیب مشتری است.
۳٫ از رنگ های متنوعی استفاده کنید.
۴. از عکس هایی استفاده کنید که احساسات افراد را تحریک کند، البته با توجه به این که برخی از تصاویر ممکن است برای محیط تجاری مناسب نباشد.
۵. از کارت هایی که مواد پلاستیکی در آنها بکار رفته استفاده نکنید. از کارت های رنگی و کارت هایی استفاده کنید که دارای طرح های غیر معمول و غیر عادی است، به این طریق طرح کارت در ذهن بیننده باقی مانده و دیرتر فراموش می شود.
۶. کارت خود را در سایزهای مختلف تجسم کنید. شما می توانید کارت خود را به گونه ای طراحی کنید که فقط محصولی که قصد فروش آن را دارید به نمایش بگذارد.
۷. کارت را به صورت عمودی طراحی کنید تا مطمئن شوید بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.
۸. کارت ها ویزیت دو لت و سه لت می تواند نقش یک کاتالوگ را ایفا کند.
۹٫ کارت های ویزیتی با طرح های مختلف طراحی کنید. با این روش افراد در کلکسیون کارت های ویزیت شان تعداد بیشتری کارت از شما خواهند داشت.
۱۰. به اضافه کردن یک فایل آهنگ یا موزیک به کارت خود فکر کنید. این گونه می توانید مطمئن باشید هر کس با هر سلیقه ای از داشتن کارت شما امتناع نمی کند.
۱۱. شما باید مطمئن باشید کارت شما از روش ها و راه های لازم برای ارتباط برقرار کردن با افراد برخوردار است، مثلا نام کمپانی، آدرس، شماره تماس، فاکس، آدرس وب سایت و همچنین آدرس ایمیل. فراموش نکنید بودن نام خود شما به اندازه نام کمپانی در کارت ویزیت اهمیت دارد.
۱۲٫ نگران هزینه ای که باید برای کارت ویزیت بپردازید نباشید. با کمی بیشتر هزینه کردن برای چات کارت ویزیت بعدا می توانید درآمد بیشتری داشته باشید. با داشتن یک کارت ویزیت خوب با تعداد بالا تعداد افرادی که با شما تماس می گیرند نیز بیشتر شده، در نتیجه میزان فروش محصول شما نیز افزایش پیدا می کند.
۱۳٫ داشتن دو کارت متفاوت می تواند میزان فروش محصول شما را تا حد باور نکردنی بالا می برد.
۱۴. مطمئن شوید کارت ویزیتی که طراحی می کنید به خوبی برند یا نام تجاری شما را تصریح و توصیف می کند.
۱۵. سعی کنید مشخصات کلی خلاصه و در یک خط قابل خواندن و فهمیدن باشد از نوشتن متن های طولانی اجتناب کنبد فراموش نکنید کارت ویزیت با برشور یا تراکت تبلیغاتی فرق دارد پس هرچه مختصر تر و کوتاهتر باشد برای مخاطب قابل لمس تر است
۱۶. نوشته ای انتخاب نکنید که مردم قادر به فهم آن نباشند چون باعث می شود برخی از مشتریان خود را از دست بدهید.
۱۷. از کارت ویزیت هایی استفاده نکنید که حاوی اطلاعات ارتباطی قدیمی، آدرس پستی و … است چون باعث می شود یک فرد غیر حرفه ای و اماتور به نظر برسید.
۱۸. سعی کنید به جای نوشته های طولانی از نوشته ها و عبارات کوتاه و مختصر استفاده کنید. نوشته های بلند و طولانی باعث کمم شدن علاقه فرد به خواندن مطالب می شود.
۱۹٫ پشت کارت شما باید حاوی نکات مهم و ضروری در مورد نوع فعالیت و سرویس دهی شما باشد. این باعث می شود مردم شما را بهتر و زودتر به یاد آورند.
۲۰. اگر می دانید در یک سال بیشتر از ۱۰۰۰ کارت استفاده نمی کنید مطمئن باشید در کار و تجارت خود شکست خواهید خورد. بنابراین روش خود را تغییر داده و کاری کنید که کارت ویزیت بیشترین نفع را به شما برساند.
۲۱. بهترین روش برای اینکه ببینید آیا کارت ویزیت شما یک کارت ویزیت به یادماندنی هست یا نه این است که کارت ویزیت خود را بین تعداد زیادی کارت دیگر قرار دهید و آن ها را از یک تابلو آویزان کنید، سپس به آن ها نگاه کنید. اگر کارت شما در نگاه اول نظرتان را به خود جلب کرد مطمئن باشید کارت ویزیت خوبی است. اما اگر این اتفاق نیفتاد بدانید در یک قسمت از کار اشتباه کرده اید.
۲۲٫ اگر کارت خود را به مشتری ارائه کردید و او با دیدن آن چیزی در مورد اینکه چقدر کارت خوبی دارید صحبت نکرد و یا اصلا چیزی در مورد کارت نگفت، این ها نشانه هایی است که نشان می دهد کارت شما از فاکتور WOW برخوردار نیست بنابراین چیزی هم برای گفتن در مورد آن وجود ندارد.
۲۳٫ وقتی کارت ویزیت تان را به مشتریان خود می دهید از آنها نیز بخواهید کارت شان را در اختیار شما قرار دهند. با این روش می توانید با آنها در ارتباط باشید بنابراین مطمئن باشید کار و شغل خود را در سطح وسیعی گسترش داده اید.

post

اطلاعات کامل در مورد یووی موضعی

UV موضعی یک لایه برجسته و براق می باشد که در قسمت های مشخص شده و مورد نظر قرار می گیرد. این لایه موجب میشود که هم کارت اختلاف سطح پیدا کند که موجب جذابیت کارت می شود و همچنین می توان قسمت های مهم کارت از جمله لوگو، نام شرکت و نام شخص را توسط آن متمایز کرد تا نظرها نسبت به آنها جلب شوند. این لایه باعث ایجاد براقیت و سایه روشن دیده شدن کار در زیر نور می شود که باعث جذابیت کار چاپی می شود. در زیر نمونه هایی از UV موضعی آمده است .

۴۲

۴۳


نحوه ارسال فایل اصلی و فایل UV موضعی جهت چاپ :

۱- فایل اصلی خود را با فرمت TIFF یا PSD و کیفیت ۳۰۰DPI بصورت ۴ رنگ ارسال نماید.
۲- قسمت هایی را که می خواهید UV موضعی شود به صورت یکدست مشکی تک رنگ و با همان فرمت و کیفیت فایل اصلی ارسال نمایید.

post

تماس با چاپ شاپرک | مرکز حرفه ای طراحی و چاپ

تلفن های تماس : ۷۷۶۸۱۷۰۷ – ۷۷۶۸۱۷۰۶ – ۷۷۶۸۱۷۰۵  – ۷۷۶۸۱۷۰۴ – ۷۷۶۸۱۷۰۳ (۰۲۱)

ساعت کار و پاسخگویی : شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۸ /  پنجشنبه ها  ۹ الی ۱۳

پست الکترونیک : shaparakprint@gmail.com

مسئول قسمت چاپ شاپرک : آقای ابراهیم نژاد

نشانی دفتر گروه چاپ شاپرک : تهران ، خیابان انقلاب ، بین امام حسین و پل چوبی، خیابان نامجوی جنوبی (گرگان سابق)، پلاک ۵۰ (پاساژ قائم) ، طبقه سوم

> قابل توجه مشتریان گرامی :مشتریان عزیز می توانند سفارشات طراحی و چاپ خود را هم به صورت حضوری و هم بصورت آنلاین از طریق منوی سفارش آنلاین ثبت نمایند. همچنین می توانند جهت مشاهده نمونه کارهای چاپی بصورت حضوری مراجعه نمایند.

post

نحوه تحویل و ارسال کارهای چاپی آماده شده | چاپ شاپرک

نحوه تحویل و ارسال کارهای چاپی آماده شده :

۱- سفارش های شهرستان ها به ۲ روش باربری وطن و تیپاکس ارسال می گردد. به علت افزایش هزینه های تیپاکس پیشنهاد می گردد که از باربری استفاده شود.

۲- هزینه پیک تا باربری ۲۰۰۰ تومان  (هزینه بار پس کرایه گشته و به عهده مشتری می باشد)

۳- هزینه بسته بندی تیپاکس ۲۰۰۰ تومان (هزینه بار پس کرایه گشته و به عهده مشتری می باشد. شرکت تیپاکس تا ۶ کیلو مبلغ ۱۶٫۵۰۰ تومان دریافت می کند.)

توجه :  مشتریان همکار شهرستانی که چند سفارش چاپی پیاپی دارند جهت کاهش هزینه های ارسال می توانند جهت سفارش اول خود، باربری یا تیپاکس را انتخاب کرده و برای سفارشات بعدی گزینه ” ارسال با سفارشات قبلی ” را انتخاب نمایند. این گزینه در صورتی قابل انتخاب می باشد که فاصله زمانی آماده شدن کارها بشتر از یک تا ۲ روز نباشد. در غیر اینصورت کارها به مدت طولانی نگه داشته نشده و جداگانه ارسال می گردد.

۴- مشتریان تهرانی موظف به دریافت کار و چک کردن آن در مجموعه شاپرک می باشند و اگر درخواست ارسال کار را داشته باشند، هزینه پیک به عهده خودشان بوده و در صورت مشکل در کارهای چاپی، این مجموعه موظف به تجدید چاپ و برطرف کردن مشکل چاپی می باشد و هزینه پیک و ایاب و ذهاب به عهده خود مشتری می باشد.

 

لطفا در صورتی که شهر شما دارای شعبه تیپاکس می باشد آن را انتخاب نمائید . لیست شهرهای ایران که دارای دفتر تیپاکس می باشند :

آستارا / آمل / اراک / اردبیل / ارومیه / اصفهان / انزلی / اهواز / آبادان / اسلام آباد غرب / ایلام / ابهر
بابل / بابلسر / بروجرد / بناب / بهشهر / بجنورد / بندر عباس / بوشهر / بیرجند / بوکان
تاکستان / تالش / تبریز / تنکابن / تربت حیدریه / جهرم
چالوس / خرم آباد / دامغان / دزفول / رامسر / رشت / رفسنجان / رودسر / رودبار / زنجان
ساری / سیرجان / ساوه / سبزوار / سمنان / سنندج
شاهرود / شاهین شهر / شوشتر / شهرضا / شیراز / شهر بابک / شهر کرد / شهر صنعتی البرز
علی آباد / قائمشهر / فسا / قروه / قزوین / قم / کاشان / کرج / کرمان / کرمانشاه / کازرون
گرگان / گنبد / لاهیجان / لنگرود / مراغه / مرودشت / مشهد / ملایر / مهاباد / میندوآب
میبد / نکا / نهاوند / نیشابور / همدان / زاهدان

post

لیوان کاغذی تبلیغاتی | طراحی و چاپ لیوان کاغذی بهداشتی

چاپ و تولید لیوان کاغذی با طرح اختصاصی ویژه ارگانها، شرکت ها، همایش ها، سازمان ها، پزشکان، نمایشگاه ها و مراسم مختلف

جنس لیوان کاغذی

جنس کاغذی که در تولید لیوان کاغذی بکار می رود ، نوعی از کاغذ مخصوص می باشد که در پروسه های تولید بسته بندی مواد غذایی بکار می رود.اصولا این نوع کاغذها که در تماس مستقیم با مواد غذایی می باشند از یک طرف متشکل از کاغذ پایه یا گرماژ متفاوت و در یک طرف دیگر پوشش پلی اتیلن می باشند.استفاده از پوشش پلی اتیلن در این نوع کاغذ ها باعث می شود تا اولا اینگونه از کاغذها در محیط زیست زودتر بازیافت شوند و به محیط زیست کمترین صدمه را وارد نمایند و ثانیآ در تماس با مواد غذایی کمترین تاثیر شیمیایی بر روی آنها داشته باشند و کاملآ بهداشتی باشند.همچنین باعث جلوگیری از انتقال رطوبت مایعات به سطح بیرونی لیوان می شوند.

مزایای لیوان کاغذی یکبار مصرف نسبت به لیوان یکبار مصرف پلاستیکی

۱- جلوگیری از نفوذ مایعات (از جمله چای داغ و یا قهوه ی داغ) به سطح خارجی لیوان کاغذی در صورتی که وقتی ما چای داغ را در لیوان پلاستیکی میریزم دیده شده است که در بسیاری از مواقع یا لیوان پلاستیکی آب می شود و یا حرارت دست ما را می سوزاند.
۲- وزارت بهداشت ایران وسازمان محیط زیست ایران به تازگی به دنبال وضع قوانینی هستند که استفاده از لیوان یکبار مصرف پلاستیکی را ممنوع نمایند.
۳- لیوان کاغذی پس از استفاده بهتر قابل بازیافت است و کمتر به محیط زیست صدمه وارد می نماید.
۴- بر روی لیوان های کاغذی می توان طراحی ها و نوشتهای دلخواه خود را چاپ کرد تا هم جنبه تبلیغاتی داشته باشد و هم زیباتر به نظر می رسد.

دانلود قالب طراحی لیوان کاغذی ۲۲۰ سی سی

دانلود قالب طراحی لیوان کاغذی ۳۶۰ سی سی

لیوان کاغذی | ۲۲۰ سی سی
سفارش چاپ

تیراژ قیمت (تومان) زمان تحویل
۱۰۰۰ عدد ۱۱۲.۰۰۰ تومان ۹ روز کاری
۵۰۰۰ عدد ۵۲۶.۵۰۰ تومان ۹ روز کاری

لیوان کاغذی | ۳۶۰ سی سی
سفارش چاپ

تیراژ قیمت (تومان) زمان تحویل
۱۰۰۰ عدد ۱۷۱.۵۰۰ تومان ۹ روز کاری

ساک دستی کاغذی و پارچه ای | چاپ شاپرک

ساک دستی کاغذی | ساک دستی پارچه ای سوزنی | مرکز تخصصی طراحی و چاپ ساک دستی | انواع ساک دستی
آخرین بروز رسانی : بهار ۱۳۹۷

ساک دستی کاغذی: ساک دستی یا همان Shopping Bag یکی ار مهمترین و کاربردی ترین محصولات تبلیغاتی می باشد که امروزه در اکثر فروشگاه ها موجود می باشد. به علت ماندگاری بالای ساک های دستی اکثر فروشگاه ها برای خود ساک های اختصاصی خودشان را با توجه به طرح، لوگو و رنگ سازمانی خود چاپ می کنند. ساک های تبلیغاتی در ۳ جنس کاغذی، پارچه ای و پلاستیکی در بازار وجود دارد که چاپ شاپرک هر ۳ نوع ساک دستی را در سایز، طرح و رنگ های متفاوت ارائه می دهد.

ساک دستی کاغذی

ساک دستی کاغذی چاپ چهاررنگ اختصاصی | ۱۰۰۰ عدد |  همراه با بند نخی

نوع کاغذ نوع روکش تحویل ۸ روزه
۱۷۰ گرم سلفون مات ۱.۲۲۱.۰۰۰
سلفون براق ۱.۲۲۱.۰۰۰
۲۰۰ گرم سلفون مات ۱.۳۲۱.۵۰۰
سلفون براق ۱.۳۲۱.۵۰۰

زمان ها بر اساس روزهای کاری و قیمت ها به تومان می باشد.

ساک دستی کاغذی چاپ چهاررنگ اختصاصی | ۱۰۰۰ عدد |  همراه با بند نخی

نوع کاغذ نوع روکش تحویل ۸ روزه
۱۷۰ گرم سلفون مات ۱.۳۳۳.۰۰۰
سلفون براق ۱.۳۳۳.۰۰۰
۲۰۰ گرم سلفون مات ۱.۴۴۵.۰۰۰
سلفون براق ۱.۴۴۵.۰۰۰

زمان ها بر اساس روزهای کاری و قیمت ها به تومان می باشد.

ساک دستی کاغذی چاپ چهاررنگ اختصاصی | ۱۰۰۰ عدد |  همراه با بند نخی

نوع کاغذ نوع روکش تحویل ۸ روزه
۱۷۰ گرم سلفون مات ۱.۴۶۷.۰۰۰
سلفون براق ۱.۴۶۷.۰۰۰
۲۰۰ گرم سلفون مات ۱.۶۰۲.۰۰۰
سلفون براق ۱.۶۰۲.۰۰۰

زمان ها بر اساس روزهای کاری و قیمت ها به تومان می باشد.

تمام هزینه های فوق به همراه بندهای نخی می باشد. بند های نخی بصورت جداگانه تحویل می گردد. در صورت مونتاژ نخ ها روی ساک های دستی مبلغ ۵۰.۰۰۰ تومان به مبلغ فاکتورتان و یک روز زمان اضافه می گردد.

چاپ سی دی | لیبل و کاور سی دی | چاپ CD | چاپ شاپرک

cd

چاپ سی دی | کاور سی دی | جلد سی دی | لیبل سی دی | چاپ و رایت دی وی دی

آخرین بروز رسانی : بهار ۱۳۹۷

۱۴۱

تعداد چاپ روی سی دی چاپ روی دی وی دی زمان تحویل
۱۰۰ عدد ۹۰٫۰۰۰  ۱۰۰٫۰۰۰ ۲ روز کاری
۱۵۰ عدد ۱۳۰٫۰۰۰  ۱۴۰٫۰۰۰ ۲ روز کاری
۲۰۰ عدد ۱۵۵٫۰۰۰  ۱۸۰٫۰۰۰ ۲ روز کاری
۲۵۰ عدد ۱۹۰٫۰۰۰  ۲۲۸٫۰۰۰ ۲ روز کاری
۳۰۰ عدد ۲۱۵٫۰۰۰  ۲۶۰٫۰۰۰ ۲ روز کاری
۴۰۰ عدد ۲۸۵٫۰۰۰  ۳۴۵٫۰۰۰ ۲ روز کاری
۵۰۰ عدد ۳۵۵٫۰۰۰ ۴۳۰٫۰۰۰ ۲ روز کاری
۱۰۰۰ عدد ۶۶۰٫۰۰۰  ۸۱۰٫۰۰۰ ۲ روز کاری

۲۹

نوع کار روکش ۱۴ روزه
جلد سی دی در دار یووی براق ۱۸۸٫۰۰۰

 

۲۸

نوع کار سایز ۱۴ روزه
۵ روزه
لیبل سی دی ( به همراه تیغ و نیم تیغ دایره ای) ۱۳×۱۳ ۱۲۳٫۰۰۰ ۱۵۷.۰۰۰

نکات مهم :
۱- به مجموعه فایل هایی که به علت پایین آوردن هزینه ها بصورت مشترک داخل یک فرم چاپی بسته شده و نسبت به نوع رنگ فایل ها تفکیک نمی شوند فرم عمومی گفته می شود. هر فرم عمومی دارای میانگین رنگ خاص می باشد و رنگ ها بر اساس، رنگ قالب فرم چاپی تنظیم می شود از این رو کلیه کارهایی که در این فرم چاپ می شوند با ۱۵% اختلاف رنگ نسبت به مانیتور استاندارد مواجه خواهند شد.
۲- کیله سایزهای ارائه شده در لیست قیمت، سایز فایل دریافتی می باشد. سایز سفارشات بعد از برش نسبت به نوع خدمات سفارش مورد نظر تغییر خواهد کرد.
۳- تمامی کارهای چاپی با ۳% الی ۷% باطله یا کسری تحویل میگردد.
۴- چنانچه فایل ارسالی بصورت RGB-16BITS باشد مسئولیت رنگ ها به عهده شما می باشد.
۵- کیفیت کلیه فایل های ارسالی بایستی ۳۰۰Dpi باشد در صورت استفاده از کیفیت پایین تر کارهای چاپی شما با افت کیفیت مواجه خواهد شد.
۶- در فرم های ویزیت ۳ میلی متر و در فرم های لمینت ۵ میلی متر از چهار طرف فاصله برش رعایت شود.
۷- در فرم های دارای یووی موضعی احتمال جابجایی تا یک میل وجود دارد و فاصله فایل یووی تا لبه کار به اندازه ۷ میلی متر رعایت شود.
۸- چنانچه در فرم های کتان طرح بصورت تمپلات باشد شرکت مسئولیتی در قبال کار نخواهد داشت.
۹- در صورت استفاده از نوشته های ۴ رنگ مرکز مسئولیتی در قبال کار نخواهد داشت.
۱۰- در کلیه کار های چاپی خطای برش وجود دارد. در کارت ها ۳ میل و تراکت ها تا ۵ میل.
۱۱- ساخت پاکت به صورت دستی بوده و احتمال خطا در کادر و داشتن سفیدی غیر قابل اجتناب می باشد.
۱۲- فایل های ارسالی جهت چاپ با فرمت jpg و رزولیشن ۳۰۰ باشد و در صورت ارسال فایل لایه باز تمام خطاهای احتمالی از قبیل تغییر فونت، وکتور، افکت و رنگ به عهده سفارش دهنده می باشد.
۱۳- این شرکت در قبال خوانا یا ناخوانا بودن QR Code روی کارهای چاپی هیچگونه مسئولیتی ندارد.