بروشور | مرکز تخصصی طراحی و چاپ بروشور | چاپ شاپرک

بروشور – چاپ بروشور – چاپ شاپرک مرکز تخصصی طراحی و چاپ بروشور

آخرین بروز رسانی : پائیز ۱۳۹۷

بروشور: بروشور تبلیغاتی به عنوان یکی از پرکاربردترین ابزار تبلیغاتی جهت معرفی پروژه ها و شرکت ها بصورت تفکیک شده و به اختصار می باشد و همچنین یک ابزار بسیار مناسب جهت دسته بندی قیمت محصولات، خدمات و همچنین مواد غذایی در رستوران ها است. چاپ بروشور در مجموعه چاپ شاپرک در سایز، جنس و تیراژ متنوع ارائه می گردد.

چاپ بروشور
بروشور 3 لت
بروشور 2 لت

بروشور | سایز ۲۰×۲۹ | A4

چاپ بروشور ۳ لت یا ۲ لت | گلاسه ۱۳۵ گرم | سایز باز ۲۹×۲۰

تیراژ ۱۰ روزه ۵ روزه ۲ روزه
۱۰۰۰ عدد 266.000 285.000
۲۰۰۰ عدد 414.000 438.000 462.000
۵۰۰۰ عدد 818.000 847.000
۱۰.۰۰۰ عدد 1.631.000 1.689.000
۱۵.۰۰۰ عدد 2.444.000 2.531.000
۲۰.۰۰۰ عدد 3.221.000 4.785.000
۳۰.۰۰۰ عدد 4.785.000 4.955.000
۴۰.۰۰۰ عدد 6.380.000 6.606.000
۵۰.۰۰۰ عدد 7.989.000 8.177.000
 • دریافت سفارش ۲ روزه شنبه تا چهارشنبه قبل از ساعت ۱۰ و تحویل ۲ روز بعد ساعت ۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد بوده و قیمت ها به تومان می باشد.

سفارش آنلاین

چاپ بروشور ۳ لت یا ۲ لت | گلاسه ۱۲۰ گرم | سایز باز ۲۹×۲۰

تیراژ ۱۰ روزه ۵ روزه
۲۰۰۰ عدد 374.000 398.000
۵۰۰۰ عدد 759.000 787.000
۱۰.۰۰۰ عدد 1.512.000 1.597.000
۱۵.۰۰۰ عدد 2.266.000 2.352.000
۲۰.۰۰۰ عدد 2.986.000 3.100.000
۳۰.۰۰۰ عدد 4.436.000 4.605.000
۴۰.۰۰۰ عدد 5.914.000 6.140.000
۵۰.۰۰۰ عدد 7.322.000 7.600.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد بوده و قیمت ها به تومان می باشد.

سفارش آنلاین

چاپ بروشور ۳ لت یا ۲ لت | گلاسه ۱۷۰ گرم | سایز باز ۲۹×۲۰

تیراژ ۱۰ روزه ۵ روزه
۲۰۰۰ عدد 565.000 589.000
۴۰۰۰ عدد 975.000 1.004.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد بوده و قیمت ها به تومان می باشد.

سفارش آنلاین

چاپ بروشور ۳ لت یا ۲ لت | تحریر ۸۰ گرم | سایز باز ۲۹×۲۰

تیراژ ۱۰ روزه ۵ روزه ۲ روزه
۱۰۰۰ عدد 207.000 227.000
۲۰۰۰ عدد 296.000 320.000 345.000
۵۰۰۰ عدد 519.000 548.000
۱۰.۰۰۰ عدد 996.000 1.052.000
۱۵.۰۰۰ عدد 1.495.000 1.578.000
۲۰.۰۰۰ عدد 1.972.000 2.082.000
۳۰.۰۰۰ عدد 2.958.000 3.124.000
۴۰.۰۰۰ عدد 3.903.000 4.121.000
۵۰.۰۰۰ عدد 4.879.000 5.151.000
 • دریافت سفارش ۲ روزه شنبه تا چهارشنبه قبل از ساعت ۱۰ و تحویل ۲ روز بعد ساعت ۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد بوده و قیمت ها به تومان می باشد.

سفارش آنلاین

چاپ بروشور ۳ لت یا ۲ لت | گلاسه ۳۰۰ گرم | سایز باز ۲۹×۲۰

تیراژ ۱۰ روزه ۵ روزه ۲ روزه
۱۰۰۰ عدد 690.000 735.000 795.000
 • دریافت سفارش ۲ روزه شنبه تا چهارشنبه قبل از ساعت ۱۰ و تحویل ۲ روز بعد ساعت ۱۲
 • روکش سلفون به صورت مات و براق امکان پذیر می باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد بوده و قیمت ها به تومان می باشد.

سفارش آنلاین

بروشور | سایز ۲۹.۷×۴۲ | A3

چاپ بروشور ۲ لت یا ۳ لت | گلاسه ۱۳۵ گرم | سایز باز ۲۹.۷×۴۲

تیراژ ۱۰ روزه ۵ روزه
۱۰۰۰ عدد (۳لت) 538.000 566.000
۲۰۰۰ عدد (۳لت) 830.000 859.000
۱۰۰۰ عدد (۲لت) *** 706.000
۲۰۰۰ عدد (۲لت) *** 995.000
 • دریافت سفارش ۲ روزه شنبه تا چهارشنبه قبل از ساعت ۱۰ و تحویل ۲ روز بعد ساعت ۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد بوده و قیمت ها به تومان می باشد.

سفارش آنلاین

چاپ بروشور ۳ لت یا ۲ لت | گلاسه ۳۰۰ گرم | سایز باز ۲۸.۸×۴۲

تیراژ ۱۰ روزه ۵ روزه ۲ روزه
۱۰۰۰ عدد 1.395.000 1.487.000 1.611.000
 • دریافت سفارش ۲ روزه شنبه تا چهارشنبه قبل از ساعت ۱۰ و تحویل ۲ روز بعد ساعت ۱۲
 • روکش سلفون به صورت مات و براق امکان پذیر می باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد بوده و قیمت ها به تومان می باشد.

سفارش آنلاین

بروشور | سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5

چاپ بروشور ۳ لت یا ۲ لت | گلاسه ۱۳۵ گرم | سایز باز ۱۴.۵×۲۰

تیراژ ۱۰ روزه ۵ روزه ۲ روزه
۱۰۰۰ عدد 143.000 157.000
۲۰۰۰ عدد 225.000 244.000 263.000
۵۰۰۰ عدد 447.000 471.000
 • دریافت سفارش ۲ روزه شنبه تا چهارشنبه قبل از ساعت ۱۰ و تحویل ۲ روز بعد ساعت ۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد بوده و قیمت ها به تومان می باشد.

سفارش آنلاین

چاپ بروشور ۳ لت یا ۲ لت | گلاسه ۱۲۰ گرم | سایز باز ۱۴.۵×۲۰

تیراژ ۱۰ روزه ۵ روزه
۲۰۰۰ عدد 212.000 231.000
۵۰۰۰ عدد 417.000 441.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد بوده و قیمت ها به تومان می باشد.

سفارش آنلاین

چاپ بروشور ۳ لت یا ۲ لت | گلاسه ۱۷۰ گرم | سایز باز ۱۴.۵×۲۰

تیراژ ۱۰ روزه ۵ روزه
۲۰۰۰ عدد 300.000 319.000
۴۰۰۰ عدد 520.000 544.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد بوده و قیمت ها به تومان می باشد.

سفارش آنلاین

چاپ بروشور ۳ لت یا ۲ لت | گلاسه ۳۰۰ گرم | سایز باز ۱۴.۵×۲۰

تیراژ ۱۰ روزه ۵ روزه ۲ روزه
۱۰۰۰ عدد 382.000 406.000 438.000
 • دریافت سفارش ۲ روزه شنبه تا چهارشنبه قبل از ساعت ۱۰ و تحویل ۲ روز بعد ساعت ۱۲
 • روکش سلفون به صورت مات و براق امکان پذیر می باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد بوده و قیمت ها به تومان می باشد.

سفارش آنلاین

تعرفه طراحی بروشور

 • طراحی اختصاصی طبق اطلاعات، لوگو، رنگ سازمانی و درخواست شما انجام می شود و طرح اولیه برای شما ارسال می کردد. در صورتی که کلیت طرح اولیه را پذیرفتید می توانید تا ۳ بار روی همان طرح ویرایش دهید. در صورتی که طرح اولیه مورد پسند نباشد تا ۲ بار دیگر و با توجه به خواسته های شما طرح جدید ارسال می گردد.
طراحی اختصاصی بروشور
سایز A4
۵۰.۰۰۰ تومان
سایز A3
۷۵٫۰۰۰ تومان
سایز A5
۴۰٫۰۰۰ تومان