چاپ فاکتور

چاپ فاکتور ارزان، فوری، با بالاترین کیفیت در چاپ شاپرک. فاکتور یک سند فروش است که از سمت فروشنده به خریدار در ازای دریافت وجه جهت فروش محصول یا ارائه خدمات تحویل می شود. فاکتور در انواع کاربن لس و تحریر و الوان انجام می شود.  فاکتور رسمی دارائی و فاکتور فروش از انواع فاکتور می باشند که کاربرد متفاوتی دارند.

چاپ فاکتور کاربن دار ، کاربن لس یا NCR

فاکتور کاربن دار یا کاربن لس به دسته ای از فاکتورها گفته میشود که خود برگه های فاکتور دارای کاربن می باشد و دیگر نیازی به قرار دادن کاربن در بین برگه های فاکتور نیست. این فاکتورها بصورت 2 برگی، 3 برگی و چهاربرگی چاپ و صحافی میشود. چاپ فاکتورها بصورت تکرنگ مشکی یا سورمه ای، 2رنگ مشکی و قرمز وینستونی و یا تمام رنگی انجام میشود. هزینه های اعلام شده در زیر به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد. چاپ فاکتور در سایزهای A3 ، B4 ، A4 ، B5 ، A5 ، B6 ، A6 انجام میشود. کاغذ کاربن دار یا همان NCR نوعی کاغذ خارجی است که برگ رو سفید و برگه های زیرین رنگی است و تمام برگه های رو و زیر 60 گرم است.

فاکتور کاربن دار 2 رنگ مشکی قرمز

چاپ انواع فاکتور 2 رنگ کاربن دار مشکی و قرمز وینستونی
فاکتور کاربن دار 2 رنگ مشکی قرمز

فاکتور کاربن دار 2 رنگ مشکی و قرمز، به فاکتور فروشی گفته میشود که خود برگه های فاکتور دارای کاربن می باشد و به آن فاکتور کاربن لس نیز گفته میشود. این فاکتور بصورت 2 رنگ مشکی و قرمز وینستونی چاپ میشود و شماره ملخی آن قرمز رنگ است.

 • کاغذ کاربن دار خارجی 60 گرم
 • انواع سایز A6 تا A3
 • 1000، 2000 و 5000 شماره
 • دسته های 50 شماره ای
 • زمان چاپ 10 روز کاری

فاکتور کاربن دار تکرنگ سورمه ای

چاپ انواع فاکتور کاربن دار سورمه ای تکرنگ
فاکتور کاربن دار تکرنگ سورمه ای

فاکتور کاربن دار تکرنگ سورمه ای ، به فاکتور فروشی گفته میشود که خود برگه های فاکتور دارای کاربن می باشد و به آن فاکتور کاربن لس نیز گفته میشود. این فاکتور بصورت سورمه ای چاپ میشود و شماره ملخی آن قرمز رنگ است.

 • کاغذ کاربن دار خارجی 60 گرم
 • انواع سایز A6 تا A3
 • 1000، 2000 و 5000 شماره
 • دسته های 50 شماره ای
 • زمان چاپ 10 روز کاری

فاکتور کاربن دار تکرنگ مشکی

چاپ انواع فاکتو تکرنگ مشکی کاربن دار
فاکتور کاربن دار تکرنگ مشکی

فاکتور کاربن دار تکرنگ مشکی، به فاکتور فروشی گفته میشود که خود برگه های فاکتور دارای کاربن می باشد و به آن فاکتور کاربن لس نیز گفته میشود. این فاکتور بصورت تکرنگ مشکی چاپ میشود و شماره ملخی آن قرمز رنگ است.

 • کاغذ کاربن دار خارجی 60 گرم
 • انواع سایز A6 تا A3
 • 1000، 2000 و 5000 شماره
 • دسته های 50 شماره ای
 • زمان چاپ 7 الی 8 روز کاری

قبض تکرنگ مشکی کاربن دار 10×21

چاپ انواع قبض کاربن دار تکرنگ
قبض تکرنگ مشکی کاربن دار 10×21

قبض تکرتگ مشکی کاربن دار، به قبضی در سایز 10×21 گفته میشود که خود برگه های قبض دارای کاربن می باشد و به آن قبض کاربن لس نیز گفته میشود. این قبض بصورت تکرنگ مشکی چاپ میشود و شماره ملخی آن قرمز رنگ است.

 • کاغذ کاربن دار خارجی 60 گرم
 • سایز 10×21
 • 3000، 6000 و 9000 شماره
 • دسته های 50 شماره ای
 • زمان چاپ 7 الی 8 روز کاری

چاپ فاکتور کاربن دار رنگی

چاپ انواع فاکتور کاربن لس و کاربن دار تمام رنگی
چاپ فاکتور کاربن دار رنگی

فاکتور کاربن دار رنگی ، به فاکتور فروشی گفته میشود که خود برگه های فاکتور دارای کاربن می باشد و به آن فاکتور کاربن لس نیز گفته میشود. این فاکتور بصورت تمام رنگی چاپ میشود و شماره ملخی آن قرمز رنگ است.

 • کاغذ کاربن دار خارجی 60 گرم
 • انواع سایز A6 تا A3
 • 1000، 2000 و 5000 شماره
 • دسته های 50 شماره ای
 • زمان چاپ 7 الی 8 روز کاری

چاپ فاکتور کاربن دار فوری

چاپ فوری انواع فاکتور کاربن دار
چاپ فاکتور کاربن دار فوری

فاکتور کاربن دار فوری، به فاکتور فروشی گفته میشود که خود برگه های فاکتور دارای کاربن می باشد و به صورت فوری چاپ می شود. فاکتور فوری در 2 سایز A4 و A5 و بصورت تکرنگ مشکی و یا تمام رنگی انجام میشود و شماره ملخی آن قرمز رنگ است.

 • کاغذ کاربن دار خارجی 60 گرم
 • سایز A5 و A4
 • 1000، 2000 و 5000 شماره
 • دسته های 50 شماره ای
 • زمان چاپ 5 روز کاری
طراحی و چاپ انواع فاکتور فروش و فاکتور رسمی

چاپ فاکتور تحریر و الوان

فاکتور تحریر و الوان به دسته ای از فاکتورها گفته میشود که باید خودتان کاربن در بین صفحات فاکتور قرار دهید . این فاکتورها بصورت 2 برگی، 3 برگی و چهاربرگی چاپ و صحافی میشود. چاپ فاکتورها بصورت تکرنگ مشکی یا سورمه ای، 2رنگ مشکی و قرمز وینستونی و یا تمام رنگی انجام میشود. هزینه های اعلام شده در زیر به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد. چاپ فاکتور در سایزهای A3 ، B4 ، A4 ، B5 ، A5 ، B6 ، A6 انجام میشود. کاغذ رویی این فاکتور تحریر خارجی 70 گرم سفید و کاغذهای زیرین الوان (رنگی) 60 گرم ایرانی می باشد. در بین خدمات زیر یک نوع فاکتور مخصوص پرینتر نیز وجود دارد که برگ رویی آن تحریر خارجی 80 گرم سفید و برگه های زیر الوان 80 گرم ایرانی است. از این فاکتور میتوان به راحتی در پرینتر استفاده کرد و گزینه بسیار مناسبی جهت چاپ فاکتور رسمی دارایی نیز می باشد.

فاکتور تحریر و الوان تکرنگ مشکی

چاپ انواع فاکتور تحریر و الوان تکرنگ مشکی
فاکتور تحریر و الوان تکرنگ مشکی

فاکتور تحریر و الوان تکرنگ مشکی، به فاکتور فروشی گفته میشود که برگه رویی فاکتور تحریر خارجی سفید 70 گرم و برگه های زیرین کاغذ الوان یا رنگی ایرانی 60 گرم می باشد. تمام فاکتور ها دارای شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی شده است.

 • کاغذ تحریر 70 خارجی و الوان 60 گرم ایرانی
 • انواع سایز A6 تا A3
 • 1000، 2000 و 5000 شماره
 • دسته های 50 شماره ای
 • زمان چاپ 7 الی 8 روز کاری

فاکتور تحریر و الوان دو رنگ

چاپ انواع فاکتور 2 رنگ کاربن دار مشکی و قرمز وینستونی
فاکتور تحریر و الوان دو رنگ

فاکتور تحریر و الوان دو رنگ مشکی و قرمز وینستونی، به فاکتور فروشی گفته میشود که برگه رویی فاکتور تحریر خارجی سفید 70 گرم و برگه های زیرین کاغذ الوان یا رنگی ایرانی 60 گرم می باشد. تمام فاکتور ها دارای شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی شده است.

 • کاغذ تحریر 70 خارجی و الوان 60 گرم ایرانی
 • انواع سایز A6 تا A3
 • 1000، 2000 و 5000 شماره
 • دسته های 50 شماره ای
 • زمان چاپ 10 روز کاری

فاکتور تحریر و الوان رنگی

چاپ انواع فاکتور تحریر و الوان تمام رنگی
فاکتور تحریر و الوان رنگی

فاکتور تحریر و الوان رنگی، به فاکتور فروشی گفته میشود که برگه رویی فاکتور تحریر خارجی سفید 70 گرم و برگه های زیرین کاغذ الوان یا رنگی ایرانی 60 گرم می باشد. تمام فاکتور ها دارای شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی شده است.

 • کاغذ تحریر 70 خارجی و الوان 60 گرم ایرانی
 • انواع سایز A6 تا A3
 • 1000، 2000 و 5000 شماره
 • دسته های 50 شماره ای
 • زمان چاپ 7 الی 8 روز کاری

فاکتور مخصوص پرینتر

چاپ فاکتور تحریر و الوان 80 گرم مخصوص پرینتر
فاکتور مخصوص پرینتر

فاکتور تحریر و الوان 80 گرم مخصوص پرینتر با چاپ تکرنگ مشکی، به فاکتور فروشی گفته میشود که برگه رویی فاکتور تحریر خارجی سفید 80 گرم و برگه های زیرین کاغذ الوان یا رنگی ایرانی 80 گرم می باشد و به راحتی میتوان از آن در داخل پرینتر استفاده نمود. تمام فاکتور ها دارای شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی شده است.

 • کاغذ تحریر 80 خارجی و الوان 80 گرم ایرانی
 • سایز A4 / چاپ تکرنگ مشکی
 • 1000، 2000 و 5000 شماره
 • دسته های 50 شماره ای
 • زمان چاپ 7 الی 8 روز کاری

قبض تک برگی تحریر 21×10

چاپ انواع قبض تک برگی تحریر
قبض تک برگی تحریر 21×10

قبض تک برگی تحریر تکرنگ مشکی ، به قبض دسته چکی تک برگی گفته میشود که از سمت چپ صحافی شده و دارای یک پرفراژ و 2 شماره می باشد. تمام قبض ها دارای شماره ملخی قرمز رنگ می باشد.

 • کاغذ تحریر 70 خارجی
 • سایز 10×21
 • 3000، 6000 و 9000 شماره
 • دسته های 50 شماره ای
 • زمان چاپ 7 الی 8 روز کاری

قبض چند برگی تحریر 21×10

چاپ انواع قبض کاربن دار تکرنگ
قبض چند برگی تحریر 21×10

قبض چند برگی تحریر 10×21 ، به صورت تکرنگ مشکی می باشد و برگ رویی تحریر خارجی 70 گرم سفید و برگ های زیر الوان رنگی ایرانی 60 گرم است. تمام قبض ها دارای شماره ملخی قرمز رنگ می باشد.

 • کاغذ تحریر 70 خارجی و الوان 60 گرم ایرانی
 • سایز 10×21 تکرنگ مشکی
 • 3000، 6000 و 9000 شماره
 • دسته های 50 شماره ای
 • زمان چاپ 7 الی 8 روز کاری
چاپ فاکتور دیجیتال، فوری و در تعداد کم

چاپ فاکتور تک برگی تحریر تمام رنگی

فاکتور تحریر تک برگی تمام رنگی

چاپ انواع فاکتور فروش کاربن دار تحریر الوان
فاکتور تحریر تک برگی تمام رنگی

فاکتور تک برگی تحریر تمام رنگی، به فاکتور فروشی گفته میشود که هر برگ یک شماره دارد. تمام برگه ها تحریر 80 گرم خارجی بوده و چاپ فاکتور بصورت تمام رنگی است.

 • کاغذ تحریر 80 خارجی
 • انواع سایز A6 تا A3
 • 1000، 2000 و 5000 شماره
 • دسته های 50 شماره ای
 • زمان چاپ 7 الی 8 روز کاری
دریافت فایل psd

فاکتور رسمی دارایی به نوعی از فاکتور گفته میشود که مورد تائید اداره دارایی است. این فاکتور اصولا بصورت افقی در سایز A4 چاپ و صحافی میشود. در بالای فاکتور مشخصات شرکت فروشنده خدمات و در زیر آن مشخصات شرکت خریدار وجود دارد. فاکتور رسمی دارایی دارای یک طرح ثابت و ارائه شده از طرف خودشان می باشد که میتوانید از لینک روبرو دانلود و مشخصات شرکت خود را جهت چاپ روی طرح تکمیل نمائید.

چاپ شاپرک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

چاپ شاپرک توئیتر چاپ شاپرک یوتیوپ چاپ شاپرک تلگرام اینستاگرام آپارات فیسبوک لینکداین