Showing all 28 results

عرض 10 . ارتفاع 24 . عطف 10

ساک دستی کاغذی اختصاصی
عرض 10 . ارتفاع 24 . عطف 10
 • عرض:10 / ارتفاع:24 / عطف:10
 • مقوا پشت طوسی 200، 230، 250 و 300 گرم
 • روکش سلفون مات و براق
 • خدمات طلاکوب، نقره کوب و یووی موضعی
 • تیراژ 250 عدد به بالا
 • تحویل 15 الی 17 روز کاری

عرض 11.5 . ارتفاع 14.5 . عطف 6

ساک دستی کاغذی گلاسه
عرض 11.5 . ارتفاع 14.5 . عطف 6
 • عرض:11.5 / ارتفاع:14.5 / عطف:6
 • مقوا پشت طوسی 200، 230، 250 و 300 گرم
 • روکش سلفون مات و براق
 • خدمات طلاکوب، نقره کوب و یووی موضعی
 • تیراژ 250 عدد به بالا
 • تحویل 15 الی 17 روز کاری

عرض 12 . ارتفاع 22 . عطف 10

ساک دستی کاغذی اختصاصی
عرض 12 . ارتفاع 22 . عطف 10
 • عرض:12 / ارتفاع:22 / عطف:10
 • مقوا پشت طوسی 200، 230، 250 و 300 گرم
 • روکش سلفون مات و براق
 • خدمات طلاکوب، نقره کوب و یووی موضعی
 • تیراژ 250 عدد به بالا
 • تحویل 15 الی 17 روز کاری

عرض 14 . ارتفاع 20 . عطف 7

ساک دستی کاغذی گلاسه
عرض 14 . ارتفاع 20 . عطف 7
 • عرض:14 / ارتفاع:20 / عطف:7
 • مقوا پشت طوسی 200، 230، 250 و 300 گرم
 • روکش سلفون مات و براق
 • خدمات طلاکوب، نقره کوب و یووی موضعی
 • تیراژ 250 عدد به بالا
 • تحویل 15 الی 17 روز کاری

عرض 14 . ارتفاع 34 . عطف 14

ساک دستی کاغذی اختصاصی
عرض 14 . ارتفاع 34 . عطف 14
 • عرض:14 / ارتفاع:34 / عطف:14
 • مقوا پشت طوسی 200، 230، 250 و 300 گرم
 • روکش سلفون مات و براق
 • خدمات طلاکوب، نقره کوب و یووی موضعی
 • تیراژ 250 عدد به بالا
 • تحویل 15 الی 17 روز کاری

عرض 16.5 . ارتفاع 26 . عطف 6.5

چاپ انواع ساک دستی کاغذی گلاسه 26×16.5
عرض 16.5 . ارتفاع 26 . عطف 6.5
 • عرض:16.5 / ارتفاع:26 / عطف:6.5
 • مقوا پشت طوسی 200، 230، 250 و 300 گرم
 • روکش سلفون مات و براق
 • خدمات طلاکوب، نقره کوب و یووی موضعی
 • تیراژ 250 عدد به بالا
 • تحویل 15 الی 17 روز کاری

عرض 19 . ارتفاع 33 . عطف 9

ساک دستی کاغذی
عرض 19 . ارتفاع 33 . عطف 9
 • عرض:19 / ارتفاع:33 / عطف:9
 • مقوا پشت طوسی 200، 230، 250 و 300 گرم
 • روکش سلفون مات و براق
 • خدمات طلاکوب، نقره کوب و یووی موضعی
 • تیراژ 250 عدد به بالا
 • تحویل 15 الی 17 روز کاری

عرض 20 . ارتفاع 20 . عطف 8

ساک دستی کاغذی گلاسه 20×20
عرض 20 . ارتفاع 20 . عطف 8
 • عرض:20 / ارتفاع:20 / عطف:8
 • مقوا پشت طوسی 200، 230، 250 و 300 گرم
 • روکش سلفون مات و براق
 • خدمات طلاکوب، نقره کوب و یووی موضعی
 • تیراژ 250 عدد به بالا
 • تحویل 15 الی 17 روز کاری

عرض 22 . ارتفاع 28 . عطف 10

ساک دستی کاغذی
ساک دستی کاغذی
عرض 22 . ارتفاع 28 . عطف 10
 • عرض:22 / ارتفاع:28 / عطف:10
 • مقوا پشت طوسی 200، 230، 250 و 300 گرم
 • روکش سلفون مات و براق
 • خدمات طلاکوب، نقره کوب و یووی موضعی
 • تیراژ 250 عدد به بالا
 • تحویل 15 الی 17 روز کاری

عرض 23 . ارتفاع 23 . عطف 10

ساک دستی کاغذی گلاسه
عرض 23 . ارتفاع 23 . عطف 10
 • عرض:23 / ارتفاع:23 / عطف:10
 • مقوا پشت طوسی 200، 230، 250 و 300 گرم
 • روکش سلفون مات و براق
 • خدمات طلاکوب، نقره کوب و یووی موضعی
 • تیراژ 250 عدد به بالا
 • تحویل 15 الی 17 روز کاری

عرض 23 . ارتفاع 23 . عطف 9

عرض 23 . ارتفاع 23 . عطف 9
 • عرض:23 / ارتفاع:23 / عطف:9
 • مقوا پشت طوسی 200، 230، 250 و 300 گرم
 • روکش سلفون مات و براق
 • خدمات طلاکوب، نقره کوب و یووی موضعی
 • تیراژ 250 عدد به بالا
 • تحویل 15 الی 17 روز کاری

عرض 23 . ارتفاع 30 . عطف 9

ساک دستی کاغذی
ساک دستی کاغذی
عرض 23 . ارتفاع 30 . عطف 9
 • عرض:23 / ارتفاع:30 / عطف:9
 • مقوا پشت طوسی 200، 230، 250 و 300 گرم
 • روکش سلفون مات و براق
 • خدمات طلاکوب، نقره کوب و یووی موضعی
 • تیراژ 250 عدد به بالا
 • تحویل 15 الی 17 روز کاری

عرض 24 . ارتفاع 38 . عطف 9.5

چاپ ساک دستی کاغذی گلاسه 24×38
عرض 24 . ارتفاع 38 . عطف 9.5
 • عرض:24 / ارتفاع:38 / عطف:9.5
 • مقوا پشت طوسی 200، 230، 250 و 300 گرم
 • روکش سلفون مات و براق
 • خدمات طلاکوب، نقره کوب و یووی موضعی
 • تیراژ 250 عدد به بالا
 • تحویل 15 الی 17 روز کاری

عرض 25 . ارتفاع 14 . عطف 8

چاپ انواع ساک دستی کاغذ گلاسه
عرض 25 . ارتفاع 14 . عطف 8
 • عرض:25 / ارتفاع:14 / عطف:8
 • مقوا پشت طوسی 200، 230، 250 و 300 گرم
 • روکش سلفون مات و براق
 • خدمات طلاکوب، نقره کوب و یووی موضعی
 • تیراژ 250 عدد به بالا
 • تحویل 15 الی 17 روز کاری

عرض 25 . ارتفاع 22 . عطف 8.5

عرض 25 . ارتفاع 22 . عطف 8.5
 • عرض:25 / ارتفاع:22 / عطف:8.5
 • مقوا پشت طوسی 200، 230، 250 و 300 گرم
 • روکش سلفون مات و براق
 • خدمات طلاکوب، نقره کوب و یووی موضعی
 • تیراژ 250 عدد به بالا
 • تحویل 15 الی 17 روز کاری

عرض 27 . ارتفاع 22 . عطف 10

عرض 27 . ارتفاع 22 . عطف 10
 • عرض:27 / ارتفاع:22 / عطف:10
 • مقوا پشت طوسی 200، 230، 250 و 300 گرم
 • روکش سلفون مات و براق
 • خدمات طلاکوب، نقره کوب و یووی موضعی
 • تیراژ 250 عدد به بالا
 • تحویل 15 الی 17 روز کاری

عرض 30 . ارتفاع 25 . عطف 17

ساک دستی کاغذی اختصاصی
عرض 30 . ارتفاع 25 . عطف 17
 • عرض:30 / ارتفاع:25 / عطف:17
 • مقوا پشت طوسی 200، 230، 250 و 300 گرم
 • روکش سلفون مات و براق
 • خدمات طلاکوب، نقره کوب و یووی موضعی
 • تیراژ 250 عدد به بالا
 • تحویل 15 الی 17 روز کاری

عرض 30 . ارتفاع 34 . عطف 20

چاپ انواع ساک دستی کاغذی گلاسه
عرض 30 . ارتفاع 34 . عطف 20
 • عرض:30 / ارتفاع:34 / عطف:20
 • کاغذ گلاسه 170، 200، 250، 300 گرم
 • روکش سلفون مات و براق
 • خدمات طلاکوب، نقره کوب و یووی موضعی
 • تیراژ 250 عدد به بالا
 • تحویل 15 الی 17 روز کاری

عرض 30 . ارتفاع 45 . عطف 12

چاپ انواع ساک دستی کاغذی گلاسه
عرض 30 . ارتفاع 45 . عطف 12
 • عرض:30 / ارتفاع:45 / عطف:12
 • مقو پشت طوسی 200، 230، 250 و 300 گرم
 • روکش سلفون مات و براق
 • خدمات طلاکوب، نقره کوب و یووی موضعی
 • تیراژ 250 عدد به بالا
 • تحویل 15 الی 17 روز کاری

عرض 32 . ارتفاع 40 . عطف 10

ساک دستی کاغذی اختصاصی
عرض 32 . ارتفاع 40 . عطف 10
 • عرض:32 / ارتفاع:40 / عطف:10
 • مقوا پشت طوسی 200، 230، 250 و 300 گرم
 • روکش سلفون مات و براق
 • خدمات طلاکوب، نقره کوب و یووی موضعی
 • تیراژ 250 عدد به بالا
 • تحویل 15 الی 17 روز کاری

عرض 33 . ارتفاع 19 . عطف 8

عرض 33 . ارتفاع 19 . عطف 8
 • عرض:33 / ارتفاع:19 / عطف:8
 • مقوا پشت طوسی 200، 230، 250 و 300 گرم
 • روکش سلفون مات و براق
 • خدمات طلاکوب، نقره کوب و یووی موضعی
 • تیراژ 250 عدد به بالا
 • تحویل 15 الی 17 روز کاری

عرض 34 . ارتفاع 24 . عطف 11

عرض 34 . ارتفاع 24 . عطف 11
 • عرض:34 / ارتفاع:24 / عطف:11
 • مقوا پشت طوسی 200، 230، 250 و 300 گرم
 • روکش سلفون مات و براق
 • خدمات طلاکوب، نقره کوب و یووی موضعی
 • تیراژ 250 عدد به بالا
 • تحویل 15 الی 17 روز کاری

عرض 39 . ارتفاع 31 . عطف 15

عرض 39 . ارتفاع 31 . عطف 15
 • عرض:39 / ارتفاع:31 / عطف:15
 • مقوا پشت طوسی 200، 230، 250 و 300 گرم
 • روکش سلفون مات و براق
 • خدمات طلاکوب، نقره کوب و یووی موضعی
 • تیراژ 250 عدد به بالا
 • تحویل 15 الی 17 روز کاری

عرض 40 . ارتفاع 30 . عطف 10

چاپ انواع ساک دستی کاغذی گلاسه
عرض 40 . ارتفاع 30 . عطف 10
 • عرض:40 / ارتفاع:30 / عطف:10
 • مقوا پشت طوسی 200، 230، 250 و 300 گرم
 • روکش سلفون مات و براق
 • خدمات طلاکوب، نقره کوب و یووی موضعی
 • تیراژ 250 عدد به بالا
 • تحویل 15 الی 17 روز کاری

عرض 45 . ارتفاع 30 . عطف 12

انواع ساک دستی کاغذی گلاسه
عرض 45 . ارتفاع 30 . عطف 12
 • عرض:45 / ارتفاع:30 / عطف:12
 • مقوا پشت طوسی 200، 230، 250 و 300 گرم
 • روکش سلفون مات و براق
 • خدمات طلاکوب، نقره کوب و یووی موضعی
 • تیراژ 250 عدد به بالا
 • تحویل 15 الی 17 روز کاری

عرض 50 . ارتفاع 35 . عطف 15

عرض 50 . ارتفاع 35 . عطف 15
 • عرض:50 / ارتفاع:35 / عطف:15
 • مقوا پشت طوسی 200، 230، 250 و 300 گرم
 • روکش سلفون مات و براق
 • خدمات طلاکوب، نقره کوب و یووی موضعی
 • تیراژ 250 عدد به بالا
 • تحویل 15 الی 17 روز کاری

عرض 50 . ارتفاع 35 . عطف 17

ساک دستی کاغذی اختصاصی
عرض 50 . ارتفاع 35 . عطف 17
 • عرض:50 / ارتفاع:35 / عطف:17
 • مقوا پشت طوسی 200، 230، 250 و 300 گرم
 • روکش سلفون مات و براق
 • خدمات طلاکوب، نقره کوب و یووی موضعی
 • تیراژ 250 عدد به بالا
 • تحویل 15 الی 17 روز کاری

عرض 54 . ارتفاع 35.5 . عطف 13

عرض 54 . ارتفاع 35.5 . عطف 13
 • عرض:54 / ارتفاع:35.5 / عطف:13
 • مقوا پشت طوسی 200، 230، 250 و 300 گرم
 • روکش سلفون مات و براق
 • خدمات طلاکوب، نقره کوب و یووی موضعی
 • تیراژ 250 عدد به بالا
 • تحویل 15 الی 17 روز کاری